SMART mål

by Tanker-Om-Ledelse  

At sætte mål har et formål. Man sætter mål for at nå dem og delmål der støtter op omkring overordnede mål.
Derfor er det også af stor vigtighed, at man sikrer en beskrivelse af målet af høj kvalitet. Det giver rigtig god mening at bruge en del tid på at finde frem til de rigtige mål og det må gerne være baseret på en strategiproces, forretningsplan eller værdier der siger hvad man vil. At kunne sætte mål og arbejde med dem, bør være en helt grundlæggende egenskab som leder.

En rigtig god fremgangsmåde er, at man altid beskriver sine mål som SMART mål (SMART targets). Det er nemt at gå til og huske, og giver mening for stort set alle steder, hvor man har behov for at sætte mål. Download word SMART målbeskrivelser her

Specifikke - Målbare - Ambitiøse - Realistiske - Tidsbestemte

Eksempel: Teamet skal afslutte 85 % alle nye ordrer inden for 2 arbejdsdage i år målt i ordresystemet rapport U5. Dette er 10 % forbedring fra sidste år.

Eksempel: "komme i bedre form" er ikke specifikt, men "melde mig ind i fitness klub og træne 3 gange om ugen" er væsentligt mere specifikt.

Man bør altid bruge den fornødne tid og bearbejde mål, så man ikke senere er i tvivl om målet er indfriet eller ej.

Hvad de 5 bogstaver står for, er der mange omskrivninger af. Jeg mener den oprindelige beskrivelse fra bogen "The one minute manager" er Specific-Measurable-Achievable-Relevant-Timebound. Herunder er en del andre omskrivninger jeg har fundet på nettet:

S Specific
M Measurable/Manageable
A Ambitious/Appropriate/Achievable/Assessable/Agreed Upon/Attainable
R Realistic/Relevant
T Timed/time-bound/Timely

Nogle steder sætter man et E til sidst, stående for evaluerbar. Jeg er enig i at mål skal være evaluerbare og at det skal være nemt at måle og skaffe tal løbende, men for mig ligger evaluerbar også i M for målbart.

Her er bogen på engelsk og link til den danske (er vist udsolgt, men findes også på svensk):
The one minute manager En minuts chefen
Gå direkte til Saxo

På et lidt mere overordnet niveau og stadig koblet med SMART mål, er denne også en af de bøger man bør lade sig inspirere af:

Balanced scorecard

No feedback yet


Form is loading...