Ugens Ledelsestips uge 41 - Tænk anderledes

by Tanker-Om-Ledelse  

Sværhedsgrad:  nem

Hvis vi altid gør som vi altid har gjort - vil vi altid få hvad vi altid har haft. Jeg kan ikke huske hvor citatet kommer fra, men det siger ganske godt hvad denne uges tip handler om.

Det nye år er ved at nærme sig og det er ved at være på tide at forberede målene for det næste år. Det giver sig selv at det skal være SMART mål, men denne uges ledelsestip forsøger at skubbe lidt til dig.

Som citatet siger, så kan det være man opnår noget nyt, hvis man tænker anderledes. Det er der faktisk et lille trick til at gøre. Lad os sige at vi har et tidsmål vi skal overholde (gennemløbstid, ventetid, sagsbehandlingstid eller lignende). Lad os sige målet i dag er 30 dage - vi vælger at justere målet 1 dag ned til 29. Formodentligt kræver dette ikke noget af os og vi vil anvende den samme proces vi altid har haft. Hvad ville der ske, hvis vi satte målet til 20 dage? Vi ville blive tvunget til at tænke på en anden måde og måske lave en anden proces end vi tidligere har haft. Ved at sætte mål der er langt fra de nuværende, tvinges vi til at tænke anderledes.

Tænk over citatet denne uge og ugerne frem - er der nogle steder du kan tvinge dig selv og andre til at tænke anderledes ved at sætte meget ambitiøse mål?

PS. Når vi siger mål er over ambitiøse eller uden for rækkevidde er det så måske ikke bare fordi vi ikke formår at tænke anderledes og se nye muligheder?

Ugens Ledelsestips uge 40 - effekten af "nej"

by Tanker-Om-Ledelse  

Sværhedsgrad: nem?

Fra tid til anden støder man på udfordringer som leder, hvor man ved at de skyldes ens egne eller andres tidligere svar til en medarbejder. Man har måske ikke tidligere svaret præcist nok eller prøvet at undgå at svare. Alle kan sikkert genkende den slags situationer. Det kan være man blev fanget på det forkerte tidspunkt eller det kan være man er lidt for vævende. Klar kommunikation kan forebygge den slags situationer og nogle gange er det nødvendigt med et klart "nej" fra starten. I nogle situationer vil alt andet end "nej" tolkes som en åbning og mulighed. (Der er selvfølgelig også situationer, der skal besvares med et klart "ja" !)

Jeg har selv flere gang stået i situationer, hvor en medarbejder har forventninger ud over firmaets politik, lønsystem, vilkår eller måske retningslinier. De situationer havde ikke været nødvendige, hvis lederen med det samme havde svaret "nej". Men da lederen nu allerede har åbnet muligheden, kan det være svært at komme ud af situationen på en god måde.

Det værste er sådan set, at mange af den slags situationer koster motivation og tilfredshed. Tit koster det mere på motivationen hvis det første svar ikke var præcist, end hvis der fra starten bare var sagt "nej".

Du skal i denne uge tænke på effekten af "nej" når du svarer - er der situationer hvor du skal give et klart "nej"?

Ugens Ledelsestips uge 39 - anerkendelse

by Tanker-Om-Ledelse  

Sværhedsgrad: middel

Anerkendelse vil vende tilbage med mellemrum og denne uge er det igen tid.

Anerkend en medarbejder hver dag. Skriv navnet ned til dig selv og tænk på forskellen medarbejderen gjorde efter din anerkendelse.

Inspiration: Forsøg om du kan anerkende en der gør et stort fremskridt. Det kan være en der ikke nåede målet, men sikrede en stor udvikling. det kan også være en, der bevæger sig i den rigtige retning efter måske at have stået stille eller have bevæget sig i den forkerte retning. Selvfølgelig kan det også være en anerkendelse af de "nemmere" situationer hvor det er det gode resultat.

Måske kan du endda samlet anerkende en hel gruppe?

Ugens Ledelsestips uge 38 - hvad forhindrer dig?

by Tanker-Om-Ledelse  

Sværhedsgrad: middel

Det er min påstand, at vi alle har en lille eller stor ting vi burde gøre, men ikke lige får gjort. Nogle gange har vi grunde eller undskyldninger for hvorfor det ikke lige kan lade sig gøre lige nu. Det kunne være at kontakte en gammel ven eller tage en svær samtale med en medarbejder. Det kan også være andre af de daglige opgaver som leder.

Du ved at når du får løst den slags ting eller sagt det der skulle siges, så er det en god fornemmelse for dig og kan være det samme for modparten. Selv om det kan være en ganske lille ting du har udskudt længe, så fylder alle dise ting op i tankerne.

Find en af de små ting du har udskudt længe eller ikke fundet tid til. Spørg dig selv hvad det første skridt vil være for at få det løst. Tag det første skridt og få en ting løst inden ugen er omme.

Tænk over:

  • Det første skridt kan være blot at ind kalde til møde eller finde et telefonnummer frem
  • Hvordan føltes det?
  • Gav det plads til at få løst nye udfordringer?

Ugens Ledelsestips uge 37 - måling af lykke

by Tanker-Om-Ledelse  

Sværhedsgrad: nem

Denne uges ledelsestip tager sit udspring i nyhederne de sidste uger - eksempelvis denne artikel. I flere nyheder har der været snakket om den lille stat Bhutan og brutto lykke indexet (Gross National Happiness). Bhutan er en lille stat mellem Indien og Kina i Himalaya, som gør mange ting meget anderledes end andre steder i verden.

Det med lykke og det med måling kunne lede tankerne videre på klimamålinger på arbejdspladsen eller analyser af arbejdsklima. Nu er det normalt ikke lykke, man måler i klimamålinger, men mere motivation, engagement eller tilfredshed. Det er vigtigt at søge inspiration som leder og derfor handler denne uges tip også om inspiration.

Du skal i denne uge kigge lidt nærmere på, hvordan man definerer lykke. Hvilke parametre anvendes og kan du trække linier tilbage til din hverdag som leder?

Følg dette link til detaljeret beskrivelse af lykke indexet. Ca. halvt nede på siden kan du finde overskriften "Dimensions and Indicators of GNH" og beskrivelsen af dimesionerne.

ps. hvordan der måles og hvordan det matematisk er sat op er ikke så vigtigt.

1 ... 6 7 8 ...9 ... 11 ...13 ...14 15 16 ... 25