AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens ledelsestips uge 46 - opsummering BASENAME: opsummering-konklusion DATE: Wed, 17 Nov 2010 16:53:58 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: konklussion, ledelsesv_rkt_j, m_de, opremsning, referat ----- BODY:

Sværhedsgrad: nem

Opgaven denne uge er ganske lige til, men kan have en stor effekt. Du skal læse nedenstående indlæg og så skal du hver dag i denne uge mindst en gang opsummere. Det behøver ikke være dit eget møde og det er måske slet ikke et møde du opsummerer.

Læs dette indlæg:
http://tanker-om-ledelse.dk/index.php/ledelse/opremsning-af-konklusionen

Læg mærke til:
- Hvordan reagerer andre på din opsummering?
- Giver det klarhed, som gør det nemmere at arbejde videre?
- Hvad følte du lige efter du havde opsummeret?

Du må meget gerne skrive dine kommentarer og erfaringer her under dette indlæg

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens ledelsestips 45 - forbered nye mål BASENAME: forbered-maal-smart DATE: Sun, 07 Nov 2010 20:03:17 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: m_l smart ledelse ----- BODY:

Sværhedsgrad: middel

Det er ved at være på høje tid for ny mål for det nye år. Mål skal være SMART(e). De skal være Specifikke, Målbare, Ambitiøse, Realistiske og Tidsbestemte. Det kræver øvelse at sætte mål og talemåden "du får hvad du måler" kan jo have noget på sig. Så derfor skal denne uge handle om mål.

Du skal læse denne artikel om SMART mål. Prøv at bruge denne viden når du nu skal til at sætte mål eller hjælpe andre med at sætte mål.

Hvis du er del af en større organisation skal du også sikre at de overordnede mål omsættes til mere specifikke mål for det enkelte team eller den enkelte medarbjder. Hvad kan medarbejeren påvirke?
Vi vil vende tilbage til dette emne flere gange inden det nye år.

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens ledelsestips uge 44 - Gemba (det faktiske sted) BASENAME: gemba-2010 DATE: Mon, 01 Nov 2010 06:46:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: gemba, lean, leder ----- BODY:

Sværhedsgrad: middel

Hvad:
I denne uge skal du gøre noget af det mest logiske, men som de fleste springer over alligevel. Du skal lære det Japanske ord Gemba at kende og anvende. Gemba bruges på Japansk om åstedet eller gerningsstedet eller som "det faktiske sted". I forbindelse med lean bruger man udtrykket om produktionen eller produktionsgulvet. Så udtrykket "go to Gemba" handler altså om at komme ud, hvor det sker. Du skal tænke produktionsgulvet eller "det faktiske sted" som der hvor dine referencer arbejder eller er. Man har altså også en produktion, selvom man ikke har med fysisk produktion at gøre.

Det lyder jo logisk nok, men alt for tit kommer man som leder ikke ud og kigger på processen. Ofte diskuteres udfordringer og opgaver i mødelokalet.

Hvordan:
Du skal benytte chancen for at komme ud og med selvsyn se på tingene sammen med dine medarbejdere. Prøv at flytte en snak om en proces, en udfordring eller noget udstyr ud til Gemba! Prøv om du ikke en gang om dagen, kan komme ud og kigge på det i snakker om

Læg mærke til:
- Hvor nemt det er?
- Hvor meget det betyder for dem du leder at vise frem?
- Så du andre ting nu du alligevel var der?

 

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens ledelsestips uge 35 - hvordan planlægger og afholder vi ferie BASENAME: hvordan-planlaegger-afholder-ferie DATE: Mon, 30 Aug 2010 18:36:32 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: aftale, ferie, ferielov, leder, medarbejder, motivation, planl_gge ----- BODY:

Sværhedsgrad: middel

"Ferieloven er en lov som gælder for alle lønmodtagere. Den beskytter lønmodtageres ret til ferie, løn under ferie, feriegodtgørelse og ferietillæg”.

Vi har som ledere ansvar for at ferie afvikles på den mest hensigtsmæssige måde, både for medarbejderen, men også for organisationen.

Ved at sikre klare retningslinjer og aftaler, vil vi som ledere opnå større tilfredshed og engagement. Ferie skal gerne være en glædelig ting og ikke tilbagevendende demotiverende ting, hvor mange er utilfredse. Ferieloven er en beskyttelseslov for medarbejderen, men vi skal have tingene til at lykkedes til alles tilfredshed.

Denne artikel er et led i flere artikler om ferie og om evaluering og forbedring af ferieperioder.

Hvordan sikrer du så aftaler som leder angående ferie? Det er der lavet en kort forslag til herunder

1) start med at forklare alle dem du leder, hvad hensigten er med at lave aftaler. Du skal også forklare rammerne som kan være, at I selvfølgelig skal overholde ferieloven og eventuelle retningslinjer i organisationen. Det kan også være der er andre rammerne, som måske har noget med kunderne at gøre.

2) saml input fra alle medarbejderne eller en gruppe der repræsenterer alle. Det kan være input fra nogle af følgende spørgsmål;

3) Skriv jeres aftaler eller svar ned på papir i kort form. Det gør aftalerne mere bindende og det kan nemt præsenteres for nye medarbejdere.

Det var blot en lang række forslag og der er sikkert flere eller nogle der passer bedre end andre der hvor du er.

Målet er at få diskuteret alle de spørgsmål der kan opstå igennem, for at skabe klarhed. Målet er også at få svarene nedskrevet. Jo kortere jo bedre. Hellere en version 1 eller kladde på skrift end ingenting. Lav eventuelt en aftaler om at forbedre aftalerne med et fast interval.

Husk det ikke skal være en forhandling om ansættelsesvilkår, men et stykke arbejdet der skal gøre det klart for alle hvordan ferieloven, organisationens regler og teamets hverdag alle kan opfyldes bedst muligt.

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens ledelsestips uge 34 - klar besked under ferie BASENAME: klar-besked-kommunikation-ferie DATE: Mon, 23 Aug 2010 16:05:17 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: autosvar, besked, ferie, frav_r, kollega, kommunikation, out of office ----- BODY:

Sværhedsgrad: nem

Vi skal i denne uge kigge på hvordan vi kan sikre at kommunikationen bliver mere klar i ferieperioder. Små ting kan gøre en stor forskel for kolleger, kunder og samarbejdspartnere. Vi er netop ved at være sommerferien, så hvorfor tage emnet op nu – jo fordi nu er det netop tid til at evaluere den overståede ferie (se anden artikel) og til at tage de rette aktioner inden næste større ferieperiode.

Vi bruger i stigende grad e-mail som kommunikationsmiddel. Det forstyrrer ikke modtageren på samme måde som en telefon, men e-mail forventes omvendt ofte at blive læst af modtageren med det samme. Meddelelsen er afleveret så snart e-mailen er afsendt. Sådan er det ikke helt for telefonen. Bliver der ikke svaret i den anden ende, så er meddelelsen ikke afsendt. Dog lige med den undtagelse at telefonsvareren minder lidt om en e-mail. Når der er indtalt en besked, forventes modtageren at aflytte den snarest og reagere.

Så vi skal sikre, at vi imødegår de uhensigtsmæssigheder, som der er ved e-mail og telefonsvareren og dette især i ferieperiode. Det kan gøres på en enkelt og professionel måde, ved at vi i organisationen bliver enige om hvordan vi anvender og hvad beskeden er i "out of office" beskeden og på telefonsvareren.

For både autosvar beskeder i vores e-mail program og på telefonsvareren gælder følgende:
- gør opmærksom på at du ikke er til stede
- gør opmærksom på hvornår det kan forventes at du ser eller hører beskeden.
- gør opmærksom på hvem der kan kontaktes i stedet for dig i dit fravær. Det kan eventuelt være receptionen eller en kollega, der er til stede. Ved længere fravær skal der måske stå hvem der vil være til stede hvilke uger.
- giv gerne kontaktoplysninger, så afsenderen lettere kan finde den rette person (læs advarslerne om e-mail herunder).

Som organisation er det en god ide at skriver en standard besked, som alle bruger. Beskeden kan alle gemme under kladder hos sig selv i e-mail programmet eller det kan gemmes som et tekst dokument på et fællesdrev, hvor det nemt kan kopieres fra.

Et par advarsler:
- pas på med out of office beskeden og telefonsvareren - du bør ikke oplyse for mange detaljer om hvor du er, da du aldrig ved hvem der læser beskeden og om der kunne være de forkerte hensigter bag.
- skriver ikke den fulde e-mail adresse til dine kolleger. Mange spam mail afsendere elsker out of office beskeder med gode e-mail adresser til andre der skal på spamlisten.

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens ledelsestips uge 33 - evaluer dit feriefravær BASENAME: ferie-fravaer-leder DATE: Mon, 16 Aug 2010 09:57:37 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: ferie, frav_r, klarhed, leder, planl_gning, stedfortr_der ----- BODY:

Sværhedsgrad: nem

Sommerferien og dermed normalt den længste sammenhængende ferieperiode er ved at være overstået for i år. Lige så vigtigt det er vi alle får holdt ferie og ladet batterierne op igen, lige så vigtigt er det også at den organisation vi er en del af eller leder, kører videre. Som organisation, firma eller serviceudbyder kan vi ikke løbe fra at der er en kunde i den anden ende. Kunde kan selvfølgelig være et vidt begreb, men her menes den man leverer en vare eller serviceydelse til.

Du skal evaluere dit eget fravær under din ferie, så snart du er tilbage:

Evaluér sommerperioden og den tid du ikke har været til stede. Sæt det på dagsordnen til næste møde og få andres input. Skriv en note tid dig selv, som du kan bruge ved næste ferieperiode. Der er ikke lang tid til slutningen af året og juleferien, så nu er måske det rette tidspunkt at forbedre jeres ferie setup. Et par generelle forslag kunne være følgende uden at være en udtømmende liste:

Denne artikel vil i den nærmeste tid blive til flere mindre artikler om de forskellige underpunkter.

 

 

 

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens Ledelsestips uge 26 - tænk anderledes BASENAME: taenk-udfordrende-maal DATE: Tue, 29 Jun 2010 19:37:19 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: m_l, smart, udfordre ----- BODY:

Hvis vi altid gør som vi altid har gjort - vil vi altid få hvad vi altid har haft. Jeg kan ikke huske hvor citatet kommer fra, men det siger ganske godt hvad denne uges tip handler om.

Vi er halvvejs gennem året og det er tid til at kigge på de mål vi har sat op for året. Det giver sig selv at det skal være SMART mål, men denne uges ledelsestip forsøger at skubbe lidt til dig.

Som citatet siger, så kan det være man opnår noget nyt, hvis man tænker anderledes. Det er der faktisk et lille trick til at gøre. Lad os sige at vi har et tidsmål vi skal overholde (gennemløbstid, ventetid, sagsbehandlingstid eller lignende). Lad os sige målet i dag er 30 dage - vi vælger at justere målet 1 dag ned til 29. Formodentligt kræver dette ikke noget af os og vi vil anvende den samme proces vi altid har haft. Hvad ville der ske, hvis vi satte målet til 20 dage? Vi ville blive tvunget til at tænke på en anden måde og måske lave en anden proces end vi tidligere har haft. Ved at sætte mål der er langt fra de nuværende, tvinges vi til at tænke anderledes.

Tænk over citatet denne uge og ugerne frem - er der nogle steder du kan tvinge dig selv og andre til at tænke anderledes ved at sætte meget ambitiøse mål?

PS. Når vi siger mål er over-ambitiøse eller uden for rækkevidde er det så måske ikke bare fordi vi ikke formår at tænke anderledes og se nye muligheder?

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens Ledelsestips uge 25 - lad op med lidt humor BASENAME: ugens-ledelsestips-uge-25-lad-op-med-lidt-humor DATE: Sun, 20 Jun 2010 19:11:06 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: dilbert, humor, leder, sjov ----- BODY:

Der skal lidt humor ind i hverdagen og i arbejdslivet. Derfor er denne uges ledelsestip lidt inspiration fra tegneserien Dilbert. Dilbert er ham med slipset der vender opad. Sammen med kollegaerne trækkes han med chefen (med den lidt specielle frisure og deraf navnet "pointy haired boss").

Tag en kort pause engang imellem. Du skal lade op, der skal saft på batterierne og du skal sørge for at vedligeholde dig selv også. Et godt grin kan løsne op og Dilbert kan måske, med sin medarbejder-synsvinkel, give lidt ironi til eftertanke.

Du kan finde mange flere striber gratis online. Der kommer faktisk en ny hver dag.

Dilbert.com

Læs også dette indlæg om Dilbert's princip

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: iPad og programmer for ledere BASENAME: ipad-for-ledere-program DATE: Fri, 18 Jun 2010 13:03:49 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Artikler CATEGORY: Værktøjer,metoder TAGS: apple, brainstorm, ipad, iphone, ipod, ledelse, leder, mindmap, v_rkt_j ----- BODY:

Den er på det Europæiske marked og nu også på mit skrivebord. Selvfølgelig mest fordi jeg er til alle former for elektronik og gadgets og jeg tror Apples iPad falder ind under begge.

Jeg har kigget lidt på iPad og der programmer der idag findes til den. Er der værktøjer og programmer jeg kan anvende som leder? hvad findes der af Podcasts og bøger til iPad? Nogle vil måske også kunne bruges på iPhone og iPod. Jeg er ikke af den overbevisning at man kan blive en bedre leder, fordi man har en iPad eller en pc, men man kan måske bliver mere effektiv rent personligt og derigennem frigøre tid til ledelse. Ledelse er noget man gør sammen med andre og i det skal en computer, telefon, iPad eller lignende kun ses som et værktøj.

Størstedelen af programmerne skal hentes gennem iTunes når iPad'en tilsluttes en Mac eller Windows baseret pc.

Programmer jeg kun bruge som leder:

iThoughtsHD til mindmapping. Ganske udemærket program til an pris af ca. 30-40 kr

Moodboard til brainstorming. Findes også som gratis lite version længere nede.

Gratis programmer:

Evernote til at tage noter. Du kan komme til dine noter fra enhver pc.

Feedler RSS Reader for i Pad and iPhone (meget populær læser til feeds - eksempelvis fra Tanker-Om-Ledelse.dk

Moodboard til brainstorming. Gratis version.

Stickyboard til virtuelle post-it sedler. En uendelig stor tavle at arbejde på eksempelvis til brainstorm og lignende sessioner

Pocket Pond HD fisk skulle være afslappende

Podcasts og bøger:

Der findes også en tjeneste kaldet Freebooks, hvor der efter deres eget udsagn skulle ligge 23.000 bøger til download. Du kan selvfølgelig hente og se mange forskellige podcasts, blandt andet også dem vi har hos Tanker Om Ledelse i menuen til højre under "podcasts".

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens Ledelsetips uge 24 - hvad blev vi enige om? BASENAME: hvad-blev-vi-enige-om DATE: Mon, 14 Jun 2010 18:03:21 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: effekt, konklusion, ledelse, leder, opsummering, v_rkt_j ----- BODY:

Sværhedsgrad: nem

Opgaven denne uge er ganske lige til, men kan have en stor effekt. Du skal læse nedenstående indlæg og så skal du hver dag i denne uge mindst en gang opsummere. Det behøver ikke være dit eget møde og det er måske slet ikke et møde du opsummerer.

Læs dette indlæg:
http://tanker-om-ledelse.dk/index.php/ledelse/opremsning-af-konklusionen

Læg mærke til:

- Hvordan reagerer andre på din opsummering?
- Kan det gøres på 30 sekunder?
- Giver det klarhed, som gør det nemmere at arbejde videre?
- Hvad følte du lige fter du havde opsummeret?

Du må meget gerne skrive dine kommentarer og erfaringer her under dette indlæg

 

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens Ledelsestips uge 23 - kig omkring dig BASENAME: kig-orden-oprydning-leder DATE: Wed, 09 Jun 2010 16:00:27 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: arbejdsmilj_, arbejdsplads, fejl, leder, orden, ryddelighed ----- BODY:

Sværhedsgrad: nem

For kort tid siden besøgte jeg et område i organisationen, hvor jeg ikke kommer så tit. Området havde ændret sig fra at være et ledigt lokale, til at blive et opbevaringsdepot for gammelt udstyr og ting der nok må betegnes som affald. Ting sander til med tiden. Derfor skal vi som ledere nogle gange tagen en rundtur i vores organisation og se på tingenes tilstand. Er der ryddeligt, er der vedligeholdt, bliver der gjort rent og så videre.

Det er en arbejdsplads, så den slags ting skal være på plads. Det giver arbejdsglæde og måske mindsker det muligheden for dårligt arbejdsmiljø og indeklima. Ryddelighed er en forudsætning for at fjerne mange fejl i hverdagen, hvor dokumenter og varer forsvinder.

Næste gang du kører igennem et industrikvarter, så prøv at se om du kan se forskel på virksomhederne. Nogle steder er pæne og ryddelige og andre er bestemt det modsatte. Nogle steder kan man med det samme se, at det er ikke her man gør sin næste forretning.

Så hvornår tager du en rundtur og kigger på tingenes tilstand?

Husk det giver et indtryk af dig som leder, at du er i stand til at holde dit ansvarsområde i en god stand.

 

 

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens Ledelsestips uge 22 - hvad forhindrer dig? BASENAME: ugens-ledelsestips-uge-22-hvad-forhindrer-dig DATE: Sun, 30 May 2010 19:03:02 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: f_ tingene gjort, leder ----- BODY:

Sværhedsgrad: middel

Det er min påstand, at vi alle har en lille eller stor ting vi burde gøre, men ikke lige får gjort. Nogle gange har vi grunde eller undskyldninger for hvorfor det ikke lige kan lade sig gøre lige nu. Det kunne være at kontakte en gammel ven eller tage en svær samtale med en medarbejder. Det kan også være andre af de daglige opgaver som leder.

Du ved at når du får løst den slags ting eller sagt det der skulle siges, så er det en god fornemmelse for dig og kan være det samme for modparten. Selv om det kan være en ganske lille ting du har udskudt længe, så fylder alle dise ting op i tankerne.

Find en af de små ting du har udskudt længe eller ikke fundet tid til. Spørg dig selv hvad det første skridt vil være for at få det løst. Tag det første skridt og få en ting løst inden ugen er omme.

Tænk over:

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Bog - Hvad vil i med netværk? BASENAME: hvad-vil-i-med-netvaerk DATE: Mon, 24 May 2010 13:30:41 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Litteratur og links CATEGORY: TAGS: bog, ledelse, litteratur, netv_rk, strategi ----- BODY:

I maj 2010 udkom bogen "Hvad vil i med netværk?" af Tore Wanscher, Andreas Rønne Nielsen & Eva Bechmann.

Bogen handler om de strategiske beslutninger bag værdiskabende netværk. Netværk kan være inden for en organisation, men mange netværk går på tværs af organisationer og brancher. Bogen behandler netværk som et ledelsesværktøj, men henvender sig ikke kun til ledere men også medarbejdere og konsulenter, som arbejder med organisationsudvikling eller med netværk.

Bogens omdrejningspunkt er WONG-modellen med to akser og fire zoner. Den horisontale akse handler om værdi (kendt - ukendt) og den vertikale akse handler om viden (fokuseret - diffus). De to akser skaber fire zoner - markedsplads, praksis, innovation og tænketank. Se figuren herunder fra bogen side 59 og læs detaljerne i bogen.

Alle vil arbejde med netværk og "netværke", men ofte er der ikke fokus på den værdi netværk skal bibringe. Jeg er enig med bogens anskuelse af netværk, nemlig at det er et ledelsesværktøj. Det er en investering, som skal give et udbytte rent fagligt eller måske socialt.

Hvad vil i med netværk

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens Ledelsestips uge 21 - netværk BASENAME: ugens-ledelsestips-netvaerk DATE: Mon, 24 May 2010 12:50:38 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: ledelse, netv_r, organisation, resultat ----- BODY:

Sværhedsgrad: nem

Findes der netværk i din organisation eller burde der måske være netværk? Deltager du eller dine medarbejdere i netværk på tværs af organisationer?

Netværk der organiseres og drives godt kan give stort udbytte. Det kan være netværk inden for en organisation, men det kan også være på tværs af brancher eller med specielle emner i fokus.

Tænk i denne uge på netværk. Er der netværk eller burde der være nogle i din organisation eller med dine ansatte eller dig som deltagere? Hvad får i ud af de netværk i deltager i?

Det var mange spørgsmål, men alt efter hvor i er som organisation, så fokusér på netværk i denne uge.

Der er netop udkommet en ny bog om netværk.

 

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens Ledelsestips uge 20 - Gå til det rette sted BASENAME: det-rette-sted DATE: Sun, 16 May 2010 15:25:48 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: gemba, japansk, kommunikation, lean, ledelse, sted ----- BODY:

Første gang vi lavede "ugens ledelsestips" var i uge 20 2009, så denne uge er det et år siden den første lille inspiration kom ud!

Sværhedsgrad: middel

Hvad: I denne uge skal du gøre noget af det mest logiske, men som de fleste springer over alligevel. Du skal lære det Japanske ord Gemba at kende og anvende. Gemba bruges på Japansk om åstedet eller gerningsstedet eller som "det faktiske sted". I forbindelse med lean bruger man udtrykket om produktionen eller produktionsgulvet. Så udtrykket "go to Gemba" handler altså om at komme ud, hvor det sker. Du skal tænke produktionsgulvet eller "det faktiske sted" som der hvor dine referencer arbejder eller er. Man har altså også en produktion, selvom man ikke har med fysisk produktion at gøre.

Det lyder jo logisk nok, men alt for tit kommer man som leder ikke ud og kigger på processen. Ofte diskuteres udfordringer og opgaver i mødelokalet.

Hvordan: Du skal benytte chancen for at komme ud og med selvsyn se på tingene sammen med dine medarbejdere. Prøv at flytte en snak om en proces, en udfordring eller noget udstyr ud til Gemba! Prøv om du ikke en gang om dagen, kan komme ud og kigge på det i snakker om.

Læg mærke til:

- Hvor nemt det er?
- Hvor meget det betyder for dem du leder at vise frem?
- Så du andre ting nu du alligevel var der?

 

 

 

 

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens Ledelsestips uge 19 - Hvilken vej skal jeg gå? BASENAME: ugens-ledelsestips-uge-19-hvilken-vej-skal-jeg-ga DATE: Sun, 09 May 2010 19:13:30 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: alice, citat, medarbejder, retning ----- BODY:

...en dag kom Alice til et sted, hvor vejen delte sig, og hun så en kat oppe i et træ. "hvilken vej skal jeg gå?" sagde hun til katten.
Dens svar var et spørgsmål: "Hvor skal du hen?"
"Det ved jeg ikke" svarede Alice.
Katten svarede: "Så er det lige meget."

Citat fra Alice i eventyrland af Lewis Carroll

Tænk på citatet i denne uge. Afhængigt af situationen kan det jo være du er Alice eller katten. Ved dine medarbejdere hvor de skal hen? Har du som leder sat en klar retning?

 

 

 

 

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Test om du er forandringsparat BASENAME: forandringsparat-test DATE: Tue, 04 May 2010 16:42:25 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Online værktøjer CATEGORY: TAGS: online test ----- BODY:

Tag denne test på dr.dk omkring forandringsparathed. Nok mest for sjov og mindre videnskab.


GÅ TIL TESTEN


----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens Ledelsestips uge 18 - løbende forbedringer BASENAME: lobende-forbedring DATE: Mon, 03 May 2010 05:05:59 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: forbedring, kaizen, l_bende forbedring, ledelse, projekt, udvikle ----- BODY:

Sværhedsgrad: middel

Som ledere bør vi stimulere vores ansatte til hele tiden at forbedre de processer, produkter eller service ydelser vi leverer. Intet er statisk - med undtagelse af det faktum at alting ændrer sig. Ofte snakker vi forandringsledelse, projekter og større ombygninger og omlæggelser eller måske organisationsændringer. Men der er måske en mere naturlig måde at arbejde med forbedringer og forandringer på - nemlig i små overkommelige skridt.

Japanerne kalder det for "Kaizen", som nok skal oversættes til "forbedringer" eller "ændringer til det bedre". Det er en filosofi eller arbejdsmetode, hvo de små forandringer er i fokus. Det er de løbende forbedringer dag for dag, som kan drive mange af de større forbedringer og kaizen er en måde at leve og lede på. Du kan læse meget mere om kaizen her

Denne uges ledelsestip handler om, at vi som ledere skal give plads og stimulere de små ændringer. Små ændringer kan måske defineres som de forbedringer hvert enkelt medarbejder selv kan lave eller som tager maksimalt 3 timer osv.  Tænk hvis blot små omflytninger i et kontor, kan gøre en forskel og gøre os mere produktive eller tilfredse eller hvis papirgangen kan forbedres i små skridt til alles fordel (også kunden eller den vi leverer en serviceydelse til).

Stimulerer og opfordrer du dine medarbejdere til hele tiden at forbedre det i arbejder med? Husker du de små forbedringer også eller er der kun prestige i at arbejde med projekter hos dig?

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens ledelsestips uge 16 - hvad er anerkendelse? BASENAME: hvad-er-anerkendelse DATE: Sun, 18 Apr 2010 12:02:31 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: anerkendelse, engagement, leder, medarbejder, ros ----- BODY:

Sværhedsgrad: nem

I sidste uge handlede ledelsetips om anerkendelse, men hvad er anerkendelse egentlig? Ved du hvad dine medarbejdere betragter som anerkendelse?

Et par eksempler på anerkendelse kunne være: direkte personlig feedback, offentlig ros, nye muligheder som andre opgaver eller måske mere udviklende opgaver, morgenbrød til afdelingen og så videre.

Afstanden mellem hvad jeg som medarbejder eller jeg som leder betragter som anerkendelse, kan være stor. Det gør måske også at en snak om anerkendelse kan åbne op for en god dialog. For nogle handler anerkendelsen kun om materielle goder, men for andre er penge ikke alt og måske er mulighederne for at udvikle sig vigtigere. Måske er det blot at få at vide at man har ydet en god indsats, noget der kan øge engagementet.

I denne uge skal du snakke med dine medarbejdere om hvad anerkendelse egentlig er - spørg!

Skab gerne debat, ved at svare tilbage med dine kommentarer og dine oplevelser på dette indlæg

 

 

 

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Otto Scharmer podcast om teori U og presencing BASENAME: otto-scharmer-teori-u DATE: Wed, 14 Apr 2010 08:29:01 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Podcasts CATEGORY: TAGS: otto, podcast, presencing, scharmer, teori u ----- BODY:

Otto Scharmer fortæller om Teori U i flere forskellige podcasts

U'et er ikke så meget selve bogstavet, men formen af en bevægelse ned i bunden af U'et og op igen. Der er tre bevægelser. Nedad er iagttagelse, stilstanden i bunden er reflektion og den opadgående bevægelse er handling.

Ordet "presencing" er sammensat af ordene "presence" (tilstedeværelse) og "sensing" (føle, mærke)

 
Otto Scharmer Teori U

Besøg Otto Scharmers hjemeside


Teori U's hjemmeside


----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens ledelsestips uge 15 - anerkendelse BASENAME: anerkendelse-1 DATE: Sat, 10 Apr 2010 19:15:58 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: anerkendelse, engagement, leder, motivation, ros ----- BODY:

Sværhedsgrad: middel

Anerkendelse vil vende tilbage med mellemrum og denne uge er det igen tid.

Anerkend en medarbejder hver dag. Skriv navnet ned til dig selv og tænk på forskellen medarbejderen gjorde efter din anerkendelse.

Inspiration: Forsøg om du kan anerkende en der gør et stort fremskridt. Det kan være en der ikke nåede målet, men sikrede en stor udvikling. det kan også være en, der bevæger sig i den rigtige retning efter måske at have stået stille eller have bevæget sig i den forkerte retning. Selvfølgelig kan det også være en anerkendelse af de "nemmere" situationer hvor det er det gode resultat.

Måske kan du endda samlet anerkende en hel gruppe?

 

 

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens ledelsestips 13 - jeg vælger at... BASENAME: jeg-droemmer-jeg-vaelger DATE: Sun, 28 Mar 2010 18:56:56 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: _nske, dr_m, leder, sp_rge, v_lge, valg ----- BODY:

Sværhedsgrad: middel

Denne uges ledelsestip handler om sprogbrug, ligesom uge 11, hvor det handlede om ordet "hvorfor".

Der findes stort set altid et valg. Vi har som mennesker en mulighed for at vælge i de fleste situationer. Vi kan vælge at arbejde os hen imod vores drømme eller et specifikt mål. Det er ikke altid vi kan vælge om det vil gå i opfyldelse.

Lad os kigge på et par eksempler. Jeg drømmer om at vinde i lotto - og derfor vælger jeg at købe et lod.  Jeg vil gerne have mere tid til medarbejderne - og derfor vælger jeg at læse e-mail 3 gange om dagen i stedet for hele tiden. Jeg kunne godt tænke mig at have mere tid med familien - derfor har jeg valgt ikke at tage min bærbare computer med hjem fra arbejdet.

I eksemplerne går ordene "drømmer om, "vil gerne"og  "kan tænke mig" igen når der beskrives en drøm eller et mål. Men de ord er sikkert ikke nok til at opfylde målet eller drømmen. Ordet vælger går igen i opfyldelsen af drømmen, da de fleste drømme eller mål kræver at vi vælger.

I denne uge skal du tænke på om der findes valg og om der vælges. Brug det når du lytter til medarbejdere eller når du stiller spørgsmål

Tænk over:

Ps. Man kan nok ikke vælge at vinde i lotto, men man kan vælge hvor stor chance an vil have - ingen lodder, et log eller mange lodder

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Podcast med Lars Kolind BASENAME: podcast-lars-kolind DATE: Fri, 26 Mar 2010 17:21:47 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Podcasts CATEGORY: TAGS: kolind, lars, ledelse, podcast, v_rdibaseret ledelse ----- BODY:

Podcast med Lars Kolind om værdibaseret ledelse.

Lars Koling kommenterer på værdibaseret ledelse og forklarer sin påstand om, at hvis man som virksomhed og leder har styr på antagelser, normer og forventninger så er man nået langt

Lars Kolind har også skrevet bogen "Kolind Kuren", som han omtaler i podcastet

Kolind Kuren

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Podcast med Daniel Ofman om Core Qualities BASENAME: podcast-daniel-ofman-core-qualities DATE: Tue, 23 Mar 2010 10:17:36 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Podcasts CATEGORY: TAGS: bog, core, daniel, ofman, podcast, qualities ----- BODY:

Se denne video (der er 9 filer) med Daniel Ofman, som taler om sin egen bog "Core Qualities".

The google video service is not available anymore.

Bogen er spændende og findes også på Dansk og hedder Kernekvaliteter. Absolut værd at læse for ledere.

Kernekvaliteter

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Online test Jobglæde BASENAME: test-online-jobglaede DATE: Mon, 22 Mar 2010 12:53:05 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Online værktøjer CATEGORY: TAGS: gl_de, job, online, test ----- BODY:

Tag online test om jobglæde hos Jobindex.Tryk her og se testen (Du bliver sendt videre til andet site)


 


 test jobglaede
Screenshot fra Jobindex


----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens Ledelsestips uge 12 - vis overskud BASENAME: vis-overskud DATE: Sun, 21 Mar 2010 20:25:54 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: leder, overskud ----- BODY:

Sværhedsgrad: nem

Dette er måske mere en opfordring end et ledelsestip, eller er det...
Hold døren, hent en kop kaffe, hold tilbage i trafikken, giv plads til andre, fyld printeren med papir, tilbyd pladsen foran i køen til en anden, hjælp med en hånd, giv noget væk, afklar en uklarhed

Vis overskud som leder i denne uge - føler du ikke overskud, så kan det være det kommer og at det smitter...

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens Ledelsestips uge 11 - er hvorfor et godt ord? BASENAME: hvorfor DATE: Sun, 14 Mar 2010 19:10:18 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: coaching, hvorfor, sp_rgeord ----- BODY:

Sværhedsgrad: middel

Der findes en række forskellige spørgeord, som begynder med "hv". Det kan være hvor, hvornår, hvem, hvilke, hvordan og hvorfor. Vi bruger spørgeordene som ledere, når vi vil formulere et spørgsmål og vil udforske noget. Vi bruger dem også i forbindelse med coaching.

Kig på ordene - er der forskel på dem? Hvilken type svar forventer du med de forskellige spørgeord?

Ordet "hvorfor" afkræver oftest en forklaring. "Hvorfor kommer du for sent?", "hvorfor er den deadline overskredet?" er eksempler. Det er spørgsmål der hurtigt rejser forsvarsmekanismer hos den der spørges. Hvorfor bruges ikke altid i sætninger der var tænkt som en beskydning og kan selvfølgelig også bruges i sætninger som "hvorfor er du så glad i dag?". Alle ovenstående kunne være formuleret på andre måder, eksempelvis med "hvordan kan det være...?", "hvad var årsagen til...?

Formuler dig uden "hvorfor" denne uge, når du skal spørge og se om du kan nøjes med de andre spørgeord

----- COMMENT: AUTHOR: henrik DATE: Sun, 21 Mar 2010 21:23:48 +0000 URL:

Jørgen jeg er delvist enig i det sidste og det afhænger af situationen det bruges i. I indlæget er der dog ikke kun tænkt på coaching, men lige så meget i hverdagen (hvor coaching er en af mange muligheder).
For mig handler det ikke om at forklæde noget, men om at stille oprigtige spørgsmål for at forstå den du spørger eller den situation der spørges om. Her kan "hvorfor" nogle gange være med til at bringe et forsvar op.

----- COMMENT: AUTHOR: Jørgen Toldsted DATE: Thu, 18 Mar 2010 21:16:55 +0000 URL:

Det har altid undret mig at diverse coaching-tips mv. ukritisk videregiver advarslen mod brugen af ordet hvorfor. Tror ærlig tilat, at folk ikke er dummere end, at de godt kan genkende et 'hvorfor' forklædt som 'hvordan kan det være' :-)

Et empatisk 'hvorfor' kan faktisk åbne op for megen nyttig reflektion!

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Steen Hildebrandt - Langsigtet ledelse i en kortsigtet verden BASENAME: steen-hildebrandt-langsigtet-ledelse-kortsigtet-verden DATE: Thu, 11 Mar 2010 19:27:22 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Podcasts CATEGORY: TAGS: dvd, foredrag, hildebrandt, ledelse, podcast, steen ----- BODY:

Indlægget kommer fra et foredrag hos Folkeuniversitetet. Dette er kun et uddrag fra DVD'en med Steen Hildebrandt "Langsigtet ledelse i en kortsigtet verden".

Steen Hildebrandt berører en masse relevante emner og tanker i dette foredrag, som er et godt selvstudie for ledere.

The google video service is not available anymore.

Bøger af Steen Hildebrandt:
Company Karma Ledelse hver dag

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens Ledelsestips uge 10 - Bag et hvert problem skjuler sig en frustreret drøm BASENAME: ai-bag-hver-problem-fustreret-droem DATE: Mon, 08 Mar 2010 19:12:11 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: anerkende, appreciative, dr_m, inquiry, ledelse, problem ----- BODY:

Sværhedsgrad: nem

I denne uge handler ledelsestippet om et citat fra appreciative inquiry (som oversættes til mange forskellige ting på dansk). Vi vælger at bruge citatet om ledelse eller anerkendende ledelse. Citatet er af Peter Lang og lyder: "Bag ethvert problem skjuler sig en frustreret drøm"

Du skal i denne uge tænke over dette citat og tænke om du kan anvende det på eventuelle problemer i løbet af ugen

Der må være energi bag en "frustreret drøm" så kan du finde ind til denne energi og anvende den på en god måde?

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Hvorfor "Tanker om ledelse"? BASENAME: hvorfor-tanker-om-ledelse DATE: Mon, 01 Mar 2010 16:33:05 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Baggrund CATEGORY: TAGS: baggrund, hvorfor tanker om ledelse ----- BODY:

Tid til tanke, fordybelse og inspiration er vigtigt som leder. Vi giver ledere værktøjer, metoder, artikler, debat, litteratur og Tanker om Ledelse.
Vi har valgt at samle materiale på tanker-om-ledelse.dk, for på den måde at få andres feedback og starte debat. Samtidig arbejder vi også med at udvikle og samle hjælpeværktøjer og lignende, som andre vil kunne drage nytte af. På sigt vil vi gerne samle materialet på siden i bogform.

Forfatterens baggrund
Jeg har selv siden 2001 arbejdet som leder i mit arbejdsliv. I første omgang som teamleder og siden 2004 som afdelingsleder for mellem 60 og 110 ansatte. I dag arbejder jeg uden for landet grænser, med ledelse på direktørniveau. Som leder har jeg arbejdet en del med Lean på et praktisk og dagligdags niveau, hvilket også gør at der her er en del referencer til Lean.
Alle referencer til virkelige personer er omskrevet og talmateriale er som udgangspunkt virkelige data. Dog stammer data ikke fra min hverdag.

Copyright
Alt materiale samlet her er beskyttet af copyright. Men at linke til siden eller hente inspiration her er frit for alle. Skulle der være spørgsmål om brug af materiale, så kontakt mig.

Omtale af bøger med videre
Danske bøger og lignende materialer, der relaterer sig til ledelse og udvikling fortjener en plads på vores sider. Du er derfor velkommen til at kontakte os og fremsende eventuelt materiale til omtale. Vi garanterer ikke omtale og er uafhængige, hvilket gør at vi forbeholder os retten til ikke at omtale bøger og lignende.

Annoncører
Der findes reklamer på vores sider, som sikrer betaling af de udgifter der er ved at drive websiden. Skulle du have spørgsmål som eventuel annoncør er du velkommen til at kontakte os.

kontakt os Kontakt os

Med venlig hilsen
Henrik Nielsen

Copyright 2007-2010 tanker-om-ledelse.dk

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens Ledelsestips uge 9 - inspiration om ledelse BASENAME: inspiration-nils-villemoes DATE: Sun, 28 Feb 2010 21:33:11 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: inspiration, ledelse, nils, villemoes ----- BODY:

Sværhedsgrad: nem

Se denne artikel og videoklippet.

Lad dig inspirere og mor dig, med dette fordrag af Nils Villemoes om ledelse (ca. 4 miutter).
Læg mærke til omtalen af hvad kunderne vil betale for.

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Nils Villemoes om ledelse BASENAME: nils-villemoes-om-ledelse DATE: Sun, 28 Feb 2010 12:36:56 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Podcasts CATEGORY: TAGS: ledelse, nils, podcast, villemoes ----- BODY:

Se lektor fra Handelshøjskolen i Aarhus Nils Villemoes give et meget underholdende foredrag om ledelse.

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens ledelsestips uge 8 - Gemba BASENAME: gemba2-1 DATE: Sun, 21 Feb 2010 16:30:22 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: gemba, lean, leder ----- BODY:

Sværhedsgrad: middel

Hvad:
I denne uge skal du gøre noget af det mest logiske, men som de fleste springer over alligevel. Du skal lære det Japanske ord Gemba at kende og anvende. Gemba bruges på Japansk om åstedet eller gerningsstedet eller som "det faktiske sted". I forbindelse med lean bruger man udtrykket om produktionen eller produktionsgulvet. Så udtrykket "go to Gemba" handler altså om at komme ud, hvor det sker. Du skal tænke produktionsgulvet eller "det faktiske sted" som der hvor dine referencer arbejder eller er. Man har altså også en produktion, selvom man ikke har med fysisk produktion at gøre.

Det lyder jo logisk nok, men alt for tit kommer man som leder ikke ud og kigger på processen. Ofte diskuteres udfordringer og opgaver i mødelokalet.

Hvordan:
Du skal benytte chancen for at komme ud og med selvsyn se på tingene sammen med dine medarbejdere. Prøv at flytte en snak om en proces, en udfordring eller noget udstyr ud til Gemba! Prøv om du ikke en gang om dagen, kan komme ud og kigge på det i snakker om

Læg mærke til:
- Hvor nemt det er?
- Hvor meget det betyder for dem du leder at vise frem?
- Så du andre ting nu du alligevel var der?

 

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens Ledelsestips uge 7 - stil spørsmål BASENAME: stil-spoergsmaal DATE: Sat, 13 Feb 2010 19:49:22 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: leder, nysgerrig, sp_rgsm_l, svar ----- BODY:

Sværhedsgrad: Nem

I denne uge skal du være nysgerrig. Du skal stille spørgsmål som du ikke nødvendigvis kender svaret på, du skal modtage kommentarer og forbedringer, du skal udforske - du skal lade dig inspirere af andre! Du skal lade andre (eksempelvis dine ansatte) komme med svaret.
Du skal ikke gøre det for bare at spørge, men fordi du er nysgerrig og vil vide mere. Det kan være det vil give dig en bedre indsigt og forståelse som leder. Du skal ikke spørge for at kunne forklare eller forsvare, men for at få en ny synsvinkel på.

Hvorfor (et ord der afkræver en forklaring, men det kommer vi tilbage til i et andet indlæg): - fordi ledelse er noget man gør sammen med andre.

Vær nysgerrig!

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Figurer og billeder om ledelse BASENAME: billede-figur-ledelse-leder DATE: Mon, 08 Feb 2010 16:26:29 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Figurer og billeder CATEGORY: TAGS: billede, figur, ledelse ----- BODY:

I dette indlæg har vi samlet en række figurer og billeder fra Tanker-Om-Ledelse.dk. Du er velkommen til at anvende vores billeder eller henvise til dem, så længe du tydeligt omkring billedet skriver "© Tanker-Om-Ledelse.dk"Sænk vandstanden:
Læs et indlæg med dette billede

saenk vandstanden i ledelse og som leder saenk vandstanden i ledelse og som lederHofstadters lov:
Læs et indlæg med dette billede
hofstadters lov projekt tid forsinkelse80/20 reglen:
Læs et indlæg med dette billede
80 20 reglen pareto principGennemløbstid eller leadtime:
Læs et indlæg med dette billede
leadtime gennemløbstid ventetid variation lean

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens Ledelsestips uge 6 - sænk vandstanden BASENAME: saenk-vandstanden-som-leder DATE: Sun, 07 Feb 2010 15:33:48 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: ledelse, leder, m_l, s_nk, udfordring, vandstand ----- BODY:

Sværhedsgrad: nem

Nogle gange skal man udfordre sig selv og andre. Det kan skabe helt nye muligheder og tanker, som man ikke ville se i dagligdagen. Hvis vi her dag bruger det samme tankesæt til at løse udfordringer, så kommer man formodentligt frem til de samme løsninger. Så ved at udfordre sig selv, kan det være nye muligheder dukker op.

Se billedet herunder. Ved høj vandstand er der ikke mange skær, der vil ramme skibet. Men begynder man at sænke vandstanden, vil nye skær komme frem. Hvorfor skulle man så sænke vandstanden? Det kunne jo være man ikke selv kan styre vandstanden, eller kun selv kan styre vandstanden på kort sigt (finanskrisen verden over har sænket vandstanden for mange. Nogle oplevede at nye skær dukkede frem under overfladen!)
Sænker vi vandstanden kontrolleret, kan det være at vi ikke blot kan se de skær der stikker op over overfladen, men samtidig også ved hvilke der findes de første 10 meter under overfladen.

sænk vandstanden i ledelse

sænk vandstanden i ledelse og se fremtid

Hvis vi ved hvad vi kan se i overfladen og samtidig ved hvad der er op til 10 meter under overfladen, så kan vi imødekomme fremtidige udfordringer. Vi kan arbejde med trin 1 i vores forretningsplan, business plan eller handlingsplan, som er de ting vi umiddelbart ser i overfladen og vi kan lave trin 2 og 3 af aktioner vi skal have gennemført for, at imødekomme op til 10 meter under overfladen.

Nu er det jo ikke et sejlermagasin, så hvad hvis billedet skulle omsættes til andre eksempler. Vandstanden kunne være mål for; ekspeditionstid, leveringstid, svartid for telefonopkald, forbrug af kontanter, lagerbeholdning, antal medarbejdere, starttidspunkt om morgenen for vores maskiner, energiforbrug og så videre...
Hvad kan give dig en forretningsfordel eller hvad efterspørges af dine kunder?

Læs denne tidligere artikel fra Tanker-Om-Ledelse

Du skal i denne uge finde et sted, hvor du bevidst kan sænke vandstanden, så du ved had du allerede nu skal arbejde med under overfladen.

Læg mærke til:
- kommer der nye forhindringer frem, når du sænker vandstanden?
- kan du imødekomme nogle af de fremtidige forhindringer allerede nu?
- vi er i begyndelsen af det nye år, kan du sætte ambitiøse mål, der sænker vandstanden eller løser fremtidige udfordringer?

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens Ledelsestips uge 5 - hvem har aben? BASENAME: hvem-har-aben DATE: Sun, 31 Jan 2010 13:08:12 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: abe, ansvar, leder, medarbejder, skulder ----- BODY:

Sværhedsgrad: nem til middel

"Forestil dig situationen, hvor du en morgen møder på arbejdet. Du er på vej igennem afdelingen, hvor du siger godmorgen til hvert enkelt på din vej. I øjenkrogen ser du en medarbejder længere nede af gangen, der kun sidder og venter på at du kommer forbi. I hånden har han et par ark papir. Da du siger godmorgen, viser han dig de sidste dages lagerstatus, men bemærker at data ikke er blevet opdateret de sidste 2 dage. Data kommer fra det system du var med til at udvikle inden du blev afdelingsleder, så det er jo naturligt at spørge dig til råds. Du nævner vigtigheden af, at i altid har godt styr på lagerdata og medarbejderne nikker i enighed. Men medarbejderen har kigget lidt på det, men ved ikke hvordan det hele hænger sammen og kender ikke nogen der lige kan hjælpe. Hmm - det er jo vigtigt at få gang i opdateringen igen, så du tager papirerne i hånden og forlader medarbejderen, da du skal være klar til dit daglige morgenmøde. I aftaler at du lige kigger på det og så kan i tale videre om 30 minutter."
Udklippet kommer fra denne artikel
Hvem har nu ansvaret og aben på sin skulder?

Du skal i denne uge følge abernes vandring omkring dig. Mellem medarbejdere, men også mellem dig og medarbejdere

Tænk på:
- er der nogen der er særligt trænede i at flytte aber?
- kan du sikre aben bliver hos medarbejderen ved at hjælpe sammen med medarbejderen?

Kan du i denne uge sikre at blot en abe ikke havner hos dig fremover, så er det en succes!

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens ledelsestips uge 4 - Sæt holdet som leder II BASENAME: saet-holdet-som-leder-2 DATE: Sun, 24 Jan 2010 16:23:07 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: hold, ledelse, rolle, team ----- BODY:

Sværhedsgrad: svær

Denne uges indlæg er en udløber af sidste uge, hvor opgaven var: "Du skal i denne uge overveje om du har de rigtige folk om bord på bussen"
I denne uge er det 2. etape af at sætte holdet der er ugens opgave:

Du skal i denne uge overveje om du har de rigtige folk på de rigtige pladser.

Læs sidste uges indlæg HER og lidt om definitionen på ledelse.

Husk at der er forskellige pladser i bussen og det betyder at holdet skal være alsidigt.

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens Ledelsestips uge 3 - sæt holdet som leder BASENAME: saet_holdet_som_leder DATE: Mon, 11 Jan 2010 20:24:36 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: ansvar, hold, lede, ledelse ----- BODY:

Sværhedsgrad: svær

"Ledelse er noget man gør sammen med andre" siger en god definition på ledelse. Denne definition skal være grunden til denne uges ledelsestip.

Det er dig der sætter holdet som leder. Du har retten til at sætte holdet og du har også ansvaret for at holdet er det rigtige. Populært sagt handler det om: De rigtige folk på bussen og de rigtige folk på de rigtige pladser i bussen.
Holdet er alle dem du leder og selvfølgelig også andre ledere der refererer til dig. Det er alle de mennesker du leder og dem du leder igennem.
Selvfølgelig kan de fleste hold ikke blot sættes eller ændres fra dag til dag. Det kan være en længere proces. Men det er lederens ansvar at der er denne proces. Som bus analogien siger, så er der to etaper. Først at finde de rigtige personer og så sætte personerne på de rigtige pladser.

Du skal i denne uge overveje om du har de rigtige folk ombord på bussen.

Husk at der er forskellige pladser i bussen og det betyder at holdet skal være alsidigt.

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens Ledelsestips uge 2 - find en mentor BASENAME: mentor DATE: Mon, 11 Jan 2010 20:23:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: coach, leder, mentor ----- BODY:

Sværhedsgrad: middel

Om du er ny leder eller har været leder en længere periode, så kan du have brug for at sparre med en anden person, der kan sætte sig ind i dine udfordringer. Jeg tænker ikke på en coach men på en mentor. Selvfølgelig kan en mentor være god til at coache, men det vigtige er at finde en person der kender dine udfordringer.
Som ny leder vil der være mange udfordringer du møder for første gang. Som erfaren leder vil du sikkert komme ud for, at flytte til en ny stilling og måske til en stilling med flere udfordringer. Det betyder at du selvom du har været leder i mange år, kan stå overfor en udfordring der er ny for dig.

Derfor: I denne uge skal du kigge dig om efter en mentor. Du skal være den aktive, der tager initiativet til at mødes.

Det er vigtigt at du og mentoren passer sammen. Det skal være en person du kan tale med og en person du kan opnå en fortrolighed med. I skal være på "bølgelængde".

God jagt

----- COMMENT: AUTHOR: Torben Nielsen DATE: Tue, 12 Jan 2010 13:06:34 +0000 URL:

Hej Henrik
En rigtig god idé jeg er sikker på at der går mange gode ressourcer rundt som kunne bidrage positivt til at højne ledelses niveauet hos dem der ønsker dette.

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens Ledelsestips uge 50 - management eller leadership BASENAME: management_eller_leadership DATE: Sun, 13 Dec 2009 21:08:19 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: lederskab, m_l, management ----- BODY:

Peter F. Drucker sagde engang "management is doing things right, leadership is doing the ringht things" eller på dansk "management er at gøre ting rigtigt, lederskab er at gøre de rigtige ting".

Afsæt tid i denne uge til at tænke over hvad de rette ting er og ikke kun fokusere på hvordan de gøres.

Det er snart tid til at sætte nye mål for 2010. Det gør det endnu vigtigere for dig at vide hvad de rigtige ting er, så du er sikker på at få de rigtige ting med i næste års mål!

Læs eventuelt også dette indlæg om management og lederskab

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Rettidig omsorg af Jens Moberg BASENAME: rettidig-omsorg-af-jens-moberg DATE: Sun, 06 Dec 2009 21:14:50 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Litteratur og links CATEGORY: TAGS: litteratur ledelse ----- BODY:

En ny bog skal på min læseliste og det er Rettidig omsorg af Jens Moberg. Begrebet rettidig omhu er kendt af mange, men som Jens Moberg siger så er rettidig omsorg måske en forudsætning for medarbejderes rettidige omhu.

rettidig omsorg 

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens Ledelsestips uge 49 - Tid til nye mål BASENAME: nye-maal DATE: Sun, 06 Dec 2009 19:42:02 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: smart m_l ledelse ----- BODY:

Sværhedsgrad: middel

Det er ved at være på høje tid for ny mål for det nye år. Mål skal være SMART(e). De skal være Specifikke, Målbare, Ambitiøse, Realistiske og Tidsbestemte. Det kræver øvelse at sætte mål og talemåden "du får hvad du måler" kan jo have noget på sig. Så derfor skal denne uge handle om mål.

Du skal læse denne artikel om SMART mål. Prøv at bruge denne viden når du nu skal til at sætte mål eller hjælpe andre med at sætte mål.

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens ledelsestips uge 47 - ledelse af frivillige BASENAME: ledelse_frivillige DATE: Sun, 15 Nov 2009 19:15:34 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: engagement, frivillig, ledelse, m_l, motivation ----- BODY:

Sværhedsgrad: nem

Hvad nu hvis dine medarbejdere ikke fik løn for at arbejde? Hvad nu hvis du var leder af en frivillig organisation? Ville de møde op til aftalt tid og levere det aftalte resultat? Ville de møde op og lave en ekstraordinær præstation eller indsats? Ledelse er vel det samme om du leder frivillige eller om du leder lønnede medarbejdere?

Du skal i denne uge tænke over, hvad der får frivillige til at yde en indsats eller en helt ekstraordinær indsats. Hvad driver? er der paralleller til et lønnet job?

----- COMMENT: AUTHOR: Michael DATE: Mon, 14 Dec 2009 09:18:41 +0000 URL:

Jeg synes at dette spørgsmål er vigtigt og noget, der desværre ofte ignoreres.
Jeg har selv været leder for mange sammensatte grupper af frivillige gennem mange år. "Mange" tror, at det er lettere at lede frivillige end lønnede medarbejdere. Det er det ikke per definition.

Lønnede medarbejdere belønnes i form af løn og andre goder.
Frivillige får ikke sådant. De 'belønnes' med aktiviteten.

Lønnede medarbejdere kan (ofte) strække sig langt, selv når jobbet er kedeligt. De får jo løn for det.
De frivillige forsvinder ofte, hvis der er en død eller en kedelig periode.

Der er mange "ja'er" og "men'er" både den ene og den anden vej og egentlig tror jeg det hele kan koges ned til "Hvordan er du som leder?"! Her kunne vi så tage hul på diskussionen om "Leadership" vs. "Management". ;-)

/M

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens Ledelsestips uge 46 - tvivl og handling BASENAME: tvivl_handling DATE: Sun, 08 Nov 2009 18:46:45 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: citat, handling, ledelsestip, tvivl ----- BODY:

Sværhedsgrad: nem

Start med at læse om Thomas Carlyles citat: "Tvivl af enhver art kan bringes til ophør igennem handling"

Brug citatet når du i denne uge støder på tvivl enten hos dig selv eller hos andre. Som leder har du en vigtig opgave i at bringe vished. Din kommunikation skal bringe vished - ikke tvivl.

 

 

 

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens Ledelsestips uge 45 - Gemba BASENAME: gemba2 DATE: Sun, 01 Nov 2009 18:41:14 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: gemba, kommunikere, lean, ledelse, sted ----- BODY:

Sværhedsgrad: middel

Hvad:
I denne uge skal du gøre noget af det mest logiske, men som de fleste springer over alligevel. Du skal lære det Japanske ord Gemba at kende og anvende. Gemba bruges på Japansk om åstedet eller gerningsstedet eller som "det faktiske sted". I forbindelse med lean bruger man udtrykket om produktionen eller produktionsgulvet. Så udtrykket "go to Gemba" handler altså om at komme ud, hvor det sker. Du skal tænke produktionsgulvet eller "det faktiske sted" som der hvor dine referencer arbejder eller er. Man har altså også en produktion, selvom man ikke har med fysisk produktion at gøre.

Det lyder jo logisk nok, men alt for tit kommer man som leder ikke ud og kigger på processen. Ofte diskuteres udfordringer og opgaver i mødelokalet.

Hvordan:
Du skal benytte chancen for at komme ud og med selvsyn se på tingene sammen med dine medarbejdere. Prøv at flytte en snak om en proces, en udfordring eller noget udstyr ud til Gemba! Prøv om du ikke en gang om dagen, kan komme ud og kigge på det i snakker om. De sidste ugers ledelsestips har handlet om kommunikation og det bedste sted at kommunikere er vel at gå til gemba?

Læg mærke til:
- Hvor nemt det er?
- Hvor meget det betyder for dem du leder at vise frem?
- Så du andre ting nu du alligevel var der?

 

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens Ledelsestips uge 44 - kig efter overspringshandlinger BASENAME: overspringshandling DATE: Tue, 27 Oct 2009 08:56:06 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: kommunikation, kropssprog, overspringshandling ----- BODY:

Sværhedsgrad: nem

Tænk hvis du ikke blot kunne høre hvad folk siger, men også kunne forstå hvad der menes med det der siges og om det er oprigtigt. Du kan måske læse noget af dette ud fra folks kropssprog. Det er ikke eksakt videnskab, men over de kommende uger vil vi forsætte med kommunikation som emne og der vil også være indlæg om kropssprog.

I denne uge vil vi kigge på overspringshandlinger. Ordet bliver brugt på flere forskellige måder, men man kan sige at det er en tilsyneladende irrelevant handling. Det kan være en handling vi udfører for at udskyde en anden handling, der måske ikke er behagelig. Eksempler kan være at vi går i gang med en anden opgave, end det der haster og det vi godt ved ligger først for. Et standard eksempel er studerende der læser til eksamen, men går i gang med hovedrengøring i stedet for at læse. Et andet mere simpelt eksempel er, når vi under en samtale måske begynder at fumle med en blyant, klø os i nakken (hvilket nok ikke kan bevises at føre til store tanker), vippe med fødderne og så videre. Det er de sidste eksempler vi vil kigge på i dag.

Vi arbejder ikke med eksakt videnskab i dette indlæg og der kan helt sikkert findes undtagelser. Jeg har måske uro i benene og derfor vipper jeg med foden, min næse klør måske og derfor klør jeg mig. Men ved at være opmærksom på signaler kan jeg måske blive klogere på den jeg sidder overfor. Jeg kan måske også bruge det aktivt? Hvis jeg nu ved jeg skal i gang med en svær handling, kan jeg måske sørge for at jeg har papir og blyant foran mig, så jeg undgår at sidde og klø mig i nakken hele vejen igennem. Det kan også være jeg er nervøs for at give et foredrag for en større forsamling og derfor vælger jeg bevist at have en pegepind i hånden, eller en lille fjernbetjening til at skift Powerpoint slides.

Denne uges udfordring er at du er bevidst og kigger efter overspringshandlinger. Både når du selv kommunikerer, men også når andre gør. Prøv at følge andres samtale på afstand uden at du måske kan høre hvad der siges. Hvad kan du aflæse af kropssprog og hvordan kan du bruge dette?

Læs om overspringshandlinger eller procrastination i Wikipedia

PS. Hvis du søger mere information på nettet, så er det engelske udtryk: procrastination eller displacement activity

 

 

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens Ledelsestips uge 43 - det der er opfattet er det kommunikerede BASENAME: kommunikation-opfattelse DATE: Sun, 18 Oct 2009 09:29:19 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: ansvar, kommunikation, modtager, opfattelse ----- BODY:

Sværhedsgrad: middel

Vi forsætter de næste ugers ledelsestips omkring emnet kommunikation. I sidste uge handlede ledelsestippet om vigtigheden af kropssprog, budskab, toneleje og så videre. I denne uge skal vi snakken om en god huskesætning, når det handler om kommunikation. Huskesætningen siger: "det der er opfattet, er det der er kommunikeret"

Læs dette indlæg om kommunikation og brug denne huskesætning i ugen der kommer og fremover

Tænk over:

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Det der er opfattet, er det der er kommunikeret BASENAME: opfattet-komminikeret DATE: Sun, 18 Oct 2009 09:21:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Simple regler, love og effekter CATEGORY: TAGS: komunikation, regel ----- BODY:

Kommunikation er et af vores vigtigste redskaber og evner som leder. I uge 42/2009 handlede Ugens ledelsestip om vigtigheden af kropssprog, budskab, toneleje og så videre. Den viden der er beskrevet i indlægget er vigtig og kædes den sammen med huskesætningen herunder, så er vi godt på vej.

Huskesætningen siger: "det der er opfattet, er det der er kommunikeret". Det vil sige at uanset hvad vi mener vi har sagt og hvad vi faktisk har sagt, så er det det modtageren har forstået, der er det kommunikerede. Så det kan godt være vi har lavet en kommunikationsplan, at vi har lavet skriftlige materialer og præsentationer i powerpoint, at vi har holdt møder osv. men når dagen er omme så er det modtageren har forstået, der er det kommunikerede.

Huskereglen er god, da vi alle nok ikke kan sige os fri for nogen gange at mene, at modtageren/modtagerne er problemet. Vi vil gerne bruge undskyldninger eller henvise til præsentationer, når det går galt med kommunikationen. Hvis vi tænker "det der er opfattet, er det der er kommunikeret" så er vi nødt til at genoverveje og optimere vores egen kommunikation. Huskesætningen er god da den udfordrer afsenderen og ikke modtageren. Som afsender bliver man også nødt til, at tænke kommunikationen igennem med modtagerens synsvinkel.

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens Ledelsestips uge 42 - kommunikation og budskab BASENAME: kommunikation-budskab DATE: Sun, 11 Oct 2009 13:55:46 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: budskab, email, kommunikation, kropssprog, stemme, tone ----- BODY:

Sværhedsgrad: nem

Denne uges ledelsestip er lavet for at give dig stof til eftertanke og inspiration. Vi kan nok ikke løbe fra, at ledelse i stor udstrækning handler om kommunikation. Det kan være officiel intern og ekstern kommunikation i tale, billede eller skrift. Men vigtigst af alt er vel kommunikationen til dem man leder?

I ansigt til ansigt kommunikation er budskabet selvfølgelig vigtigt. Men ordene og selve budskabet er kun en meget lille del af den samlede kommunikation.

Hvis ovenstående passer, så betyder det eksempelvis at vi mister 93% af budskabet, når vi forsøger at kommunikere via email. Det betyder også at vores ord er den midste del af ansigt til ansigt kommunikation. Ordene er ikke uvæsentligt, for de giver dig en indikation af emnet. Følger du med øjnene to personer der taler sammen, kan du helt sikkert fortælle noget om personernes forhold, om de er enige osv. Du kan ikke nødvendigvis vide hvad de taler om

Betyder det så at email generelt er et dårligt kommunikationsmiddel - nej det er ganske udemærket til de rette ting!

Når du nu ved at 55% handler om kropssprog, 38% om toneleje og 7% om budskabet og det der skal kommunikeres, hvordan vil du så kommunikere dine budskaber?

Procenterne kommer fra kilden: Mehrabian and Ferris (1967). "Inference of Attitude from Nonverbal Communication in Two Channels". In: The Journal of Counselling Psychology Vol.31, 1967, pp.248-52.

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens Ledelsestips uge 41 - Tænk anderledes BASENAME: taenk-anderledes DATE: Wed, 30 Sep 2009 10:36:35 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: ambiti_s, ledelse, m_l, s_tte m_l, smart, ventetid ----- BODY:

Sværhedsgrad:  nem

Hvis vi altid gør som vi altid har gjort - vil vi altid få hvad vi altid har haft. Jeg kan ikke huske hvor citatet kommer fra, men det siger ganske godt hvad denne uges tip handler om.

Det nye år er ved at nærme sig og det er ved at være på tide at forberede målene for det næste år. Det giver sig selv at det skal være SMART mål, men denne uges ledelsestip forsøger at skubbe lidt til dig.

Som citatet siger, så kan det være man opnår noget nyt, hvis man tænker anderledes. Det er der faktisk et lille trick til at gøre. Lad os sige at vi har et tidsmål vi skal overholde (gennemløbstid, ventetid, sagsbehandlingstid eller lignende). Lad os sige målet i dag er 30 dage - vi vælger at justere målet 1 dag ned til 29. Formodentligt kræver dette ikke noget af os og vi vil anvende den samme proces vi altid har haft. Hvad ville der ske, hvis vi satte målet til 20 dage? Vi ville blive tvunget til at tænke på en anden måde og måske lave en anden proces end vi tidligere har haft. Ved at sætte mål der er langt fra de nuværende, tvinges vi til at tænke anderledes.

Tænk over citatet denne uge og ugerne frem - er der nogle steder du kan tvinge dig selv og andre til at tænke anderledes ved at sætte meget ambitiøse mål?

PS. Når vi siger mål er over ambitiøse eller uden for rækkevidde er det så måske ikke bare fordi vi ikke formår at tænke anderledes og se nye muligheder?

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens Ledelsestips uge 40 - effekten af "nej" BASENAME: effekten-af-nej DATE: Sun, 27 Sep 2009 20:51:15 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: kommunikation, leder, medarbejder, nej ----- BODY:

Sværhedsgrad: nem?

Fra tid til anden støder man på udfordringer som leder, hvor man ved at de skyldes ens egne eller andres tidligere svar til en medarbejder. Man har måske ikke tidligere svaret præcist nok eller prøvet at undgå at svare. Alle kan sikkert genkende den slags situationer. Det kan være man blev fanget på det forkerte tidspunkt eller det kan være man er lidt for vævende. Klar kommunikation kan forebygge den slags situationer og nogle gange er det nødvendigt med et klart "nej" fra starten. I nogle situationer vil alt andet end "nej" tolkes som en åbning og mulighed. (Der er selvfølgelig også situationer, der skal besvares med et klart "ja" !)

Jeg har selv flere gang stået i situationer, hvor en medarbejder har forventninger ud over firmaets politik, lønsystem, vilkår eller måske retningslinier. De situationer havde ikke været nødvendige, hvis lederen med det samme havde svaret "nej". Men da lederen nu allerede har åbnet muligheden, kan det være svært at komme ud af situationen på en god måde.

Det værste er sådan set, at mange af den slags situationer koster motivation og tilfredshed. Tit koster det mere på motivationen hvis det første svar ikke var præcist, end hvis der fra starten bare var sagt "nej".

Du skal i denne uge tænke på effekten af "nej" når du svarer - er der situationer hvor du skal give et klart "nej"?

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens Ledelsestips uge 39 - anerkendelse BASENAME: anerkendelse2 DATE: Sun, 20 Sep 2009 21:29:49 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: anaerkendelse, effekt, v_rkt_j ----- BODY:

Sværhedsgrad: middel

Anerkendelse vil vende tilbage med mellemrum og denne uge er det igen tid.

Anerkend en medarbejder hver dag. Skriv navnet ned til dig selv og tænk på forskellen medarbejderen gjorde efter din anerkendelse.

Inspiration: Forsøg om du kan anerkende en der gør et stort fremskridt. Det kan være en der ikke nåede målet, men sikrede en stor udvikling. det kan også være en, der bevæger sig i den rigtige retning efter måske at have stået stille eller have bevæget sig i den forkerte retning. Selvfølgelig kan det også være en anerkendelse af de "nemmere" situationer hvor det er det gode resultat.

Måske kan du endda samlet anerkende en hel gruppe?

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens Ledelsestips uge 38 - hvad forhindrer dig? BASENAME: hvad_forhindrer_dig DATE: Sun, 13 Sep 2009 19:41:52 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: f_rste skridt, leder ----- BODY:

Sværhedsgrad: middel

Det er min påstand, at vi alle har en lille eller stor ting vi burde gøre, men ikke lige får gjort. Nogle gange har vi grunde eller undskyldninger for hvorfor det ikke lige kan lade sig gøre lige nu. Det kunne være at kontakte en gammel ven eller tage en svær samtale med en medarbejder. Det kan også være andre af de daglige opgaver som leder.

Du ved at når du får løst den slags ting eller sagt det der skulle siges, så er det en god fornemmelse for dig og kan være det samme for modparten. Selv om det kan være en ganske lille ting du har udskudt længe, så fylder alle dise ting op i tankerne.

Find en af de små ting du har udskudt længe eller ikke fundet tid til. Spørg dig selv hvad det første skridt vil være for at få det løst. Tag det første skridt og få en ting løst inden ugen er omme.

Tænk over:

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens Ledelsestips uge 37 - måling af lykke BASENAME: lykke_maaling DATE: Sun, 06 Sep 2009 19:50:25 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: bhutan, inspiration, klimam_ling, lykke, m_ling, medarbejder ----- BODY:

Sværhedsgrad: nem

Denne uges ledelsestip tager sit udspring i nyhederne de sidste uger - eksempelvis denne artikel. I flere nyheder har der været snakket om den lille stat Bhutan og brutto lykke indexet (Gross National Happiness). Bhutan er en lille stat mellem Indien og Kina i Himalaya, som gør mange ting meget anderledes end andre steder i verden.

Det med lykke og det med måling kunne lede tankerne videre på klimamålinger på arbejdspladsen eller analyser af arbejdsklima. Nu er det normalt ikke lykke, man måler i klimamålinger, men mere motivation, engagement eller tilfredshed. Det er vigtigt at søge inspiration som leder og derfor handler denne uges tip også om inspiration.

Du skal i denne uge kigge lidt nærmere på, hvordan man definerer lykke. Hvilke parametre anvendes og kan du trække linier tilbage til din hverdag som leder?

Følg dette link til detaljeret beskrivelse af lykke indexet. Ca. halvt nede på siden kan du finde overskriften "Dimensions and Indicators of GNH" og beskrivelsen af dimesionerne.

ps. hvordan der måles og hvordan det matematisk er sat op er ikke så vigtigt.

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Kompakt Kalenderen BASENAME: kompakt-kalenderen DATE: Mon, 31 Aug 2009 09:26:23 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Værktøjer,metoder CATEGORY: TAGS: download, excel, kalender, kompakt ----- BODY:

Om Kompakt Kalenderen
Dette er et helt simpelt og lavteknologisk værktøj til brug for planlægning af opgaver, projekter med videre. Kompakt Kalenderen er udviklet af David Seah og jeg har oversat og tilpasset den til dansk brug. Jeg er selv begyndt at anvende kalenderen, da den er så simpel at gå til og kan trækkes frem under et møde.

kompaktkalender


Hvorfor dette design?
Cayndy Bar o'time kalder David Seah også designet, men det er ikke blot en fiks ide. Designets tanke er at et helt år kan ses på en side. Det giver en stor overskuelighed, det er nemt at tælle arbejdsdage og det minder lidt om et Gantt kort. Et gantt kort fylder blot en hel del mere

Hvordan bruges kalenderen
Download excel filen og åben den på din pc. Det første faneblad giver lidt vejledning, men ellers vælg kalender fanebladet og du er klar til at starte.
Sæt en ring rundt om startdatoen og lav en streg ud til kommentarområdet til højre. Her skriver du blot kommentarerne. Jeg har udviklet min egen tegnsætning, med bølgede linier, firkantede kasser osv.
Kalenderen kan nu også selv regne frem, hvis du skifter årstal.

Udskriv kalenderen
Kalenderen er sat op til nemt at kunne printes i A4. Du kan vælge kun at print et par måneder ud og overskrifter og lignende vil stadig komme med på udskriften

NYT 2010 og 2011 VERSIONEN KLAR !
Du kan hente filerne i excel eller pdf format HER

----- COMMENT: AUTHOR: Marcus DATE: Mon, 19 Oct 2009 12:07:53 +0000 URL:

Super godt råd med den kalender. Jeg er begyndt at bruge det og synes godt om det:-)

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Kompakt kalender i excel BASENAME: kompakt-kalender-i-excel DATE: Mon, 31 Aug 2009 09:22:36 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Filer CATEGORY: TAGS: download, excel, kalender, pdf ----- BODY:

Læs om kalenderen i: dette indlæg

NYT 2010 og 2011 VERSIONEN KLAR !
DOWNLOAD KompaktKalenderen 2009 DK excel
DOWNLOAD KompaktKalenderen 2010 DK excel
DOWNLOAD KompaktKalenderen 2010 DK pdf
DOWNLOAD KompaktKalenderen 2011 DK excel
DOWNLOAD KompaktKalenderen 2011 DK pdf

----- COMMENT: AUTHOR: Ole Dahl DATE: Tue, 26 Oct 2010 07:59:18 +0000 URL:

også prøvet markere en dato og skrive i det felt så går det helt galt så bliver alle tallene lavet om til ### ### ###

----- COMMENT: AUTHOR: Ole Dahl DATE: Tue, 26 Oct 2010 07:56:45 +0000 URL:

hej rigtigt godt. har dog noget problem med det, på billedet er der rød tekst når selv forsøger tilføje helligdage i exel bliver feltet bare lyseblåt i stedet ingen rød tekst ingen markering.
linier til skrive tekst og klokkeslet ide i margin vile også være meget praktisk :)
venlig hilsen Ole.

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens Ledelsestips uge 36 - At være noget eller nogen BASENAME: at-vaere-noget DATE: Sun, 30 Aug 2009 19:42:01 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: leder, ugens ledelsestips ----- BODY:

Sværhedsgrad: middel

Denne uge er opgaven ganske kort og kun du kender svaret på opgaven. Gabrielle Coco Chanel har leveret dette citat: "How many cares one loses when one decides not to be something, but to be someone"

Lad os omformulere citatet til denne uges opgave: Er du leder af titel eller er du leder af sjæl?

Brug ugen til at tænke grundigt over hvad forskellen er. Kan du være mere leder af sjæl end af titel denne uge?

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens Ledelsestips uge 35 - modtage ideer BASENAME: modtage_ideer DATE: Sun, 23 Aug 2009 15:02:08 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: ide, ideer, ledelse, ugens ledelsestips ----- BODY:

Sværhedsgrad: Nem

"Steal with pride" eller "stjæl med stolthed" er ugens tema. Du har helt ret - dette er ikke en opfordring til at stjæle fra andre men til at lade sig inspirere og til at kopiere direkte, hvis man må det. 

Jeg er nødt til lige at komme med et udenlandsk begreb mere og det er "not invented here" (NIH forkortet eller på dansk "ikke opfundet her" IOH). Begrebet bruges om den modvilje man kan støde på for at anvende allerede upfundne, funktionsdygtige, velafprøvede ting, fordi man ikke selv har opfundet dem. Der findes masser af eksempler fra den virkelige verden og mange af dem når fra tid til anden avisernes forsider. Det kan være når stat eller kommune vælger at udvikle sine egne it systemer i stedet for at anvende de allerede tilgængelige. Det kunne også være når man vælger at købe tog og busser, som først skal udvikles, i stedet for at købe dem der kører i dag.

Lad os lige komme tilbage i mindre målestok og til ugens opgave. "Ikke opfundet her" begrebet findes selvfølgelig også indenfor organisationer, firmaer og ledelse. Vi vil gerne opfinde vores eget, for det de andre har opfundet passer ikke lige til os. Vi er nødt til at ændre på dette, da firmaer spilder ressourcer på det. Vi skal arbejde på at det er en anerkendelse at skilte på sine løsninger med "Ikke opfundet her". Det kan blot være de helt små ideer i hverdagen, der får teamet eller afdelingen til at fungere optimalt.

Udviklingen må selvfølgelig ikke gå i stå. Der skal nyskabning til og det er det mange virksomheder og organisationer lever af. Men genopfindelse inden for samme virksomhed giver ikke meget - men forbedring af ideer og opfindelser kan. Der er ikke noget galt i at arbejde videre med andres ide, forbedre den og sikre at de der anvender den oprindelige ide lærer a de nye tanker.

Du skal i denne uge aktivt gøre klart for dine medarbejdere, at du anerkender kopiering eller "Not invented here" frem for genopfindelse af løsninger. Du skal opfordre folk til at søge inspiration og ideer hos andre og indføre dem selv.

Læg især mærke til:

PS. Der opfordres ikke til noget kriminelt i denne artikel og heller ikke til at sætte sit navn på noget andre har lavet eller opfundet.

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens Ledelsestips uge 34 - defekter BASENAME: defekter DATE: Sun, 16 Aug 2009 16:26:45 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: defekter, kvalitet, lean, ugens ledelsestips ----- BODY:

Sværhedsgrad: Middel

Vi er i gang med 7 uger med ledelsestips, som handlede om spild. Vi forsætter nu med det sidste emne, som alle relaterer sig til denne artikel. Nu skal alting ikke handle om lean, hvor spildtyperne er taget fra, men uanset hvor spildtyperne kommer fra, så vil det være svært at argumentere for ikke ledelsesmæssigt at gøre noget ved dem. Her er der alle:

T Talent
I Inventory (lager)
M Motion (bevægelse og transport)

W Waiting(ventetid)
O Overproduktion
O Overprocessering
D Defekter

Denne uge skal vi kigge på spild i form af defekter. Det er ikke i alle job og brancher man snakker om defekter og kvalitets specifikationer, så lad os lige starte med en simpel definition. Defekter er "enheder" eller "emner" der ikke lever op til de specifikationer vi har sat eller lovet kunden. Jeg bruger ordet "enheder" fremover, da det jo kan være alt fra en fysisk ting til en serviceydelse, dokument, tilbud eller lignende. Det behøver ikke være direkte ødelagt enheder, det kan blot være de ikke lever op til den farve, de mål, den tid, det antal fejl vi vil have for det vi leverer. Kan vi levere fejl? ja det kan godt være vi har specificeret et maksimalt antal fejl for en vare og varen er altså først defekt, når antallet af fejl er overskredet. Det har der eksempelvis været specificeret for flade computerskærme da de kom frem. Producenterne havde defineret at der eksempelvis måtte være 2 pixelfejl (de små lysende prikker et skærmbillede er bygget op af).
Jeg har brugt lidt plads til at snakke om fejl og det er for at lede tankerne hen på, at defekter også kan være et term der bruges i forbindelse med serviceydelser, dokumentflow og generelt kundekontakt. Det er ikke kun når vi snakker om et fysisk produkt.

I sidste uge snakkede vi om overprocessering eller overkvalitet. Der skal selvfølgelig altid være en sammenhæng mellem det kunden ønsker og det vi leverer. Husk at kunden godt kan være teamet ved siden af dit - det behøver ikke være en ekstern kunde. Vi kan sætte kravet højere end kunden har behov for. Lad os tage en reservedel til en bil - den er monteret under motorhjelmen, så kunden vil nok ikke betale for en højglanspoleret version, men vil foretrække en del der holder i mange år.

Du skal i denne uge finde defekter i det du leder - lav din egen lille brainstorm eller gør det med dem du leder. Tag snakken op om hvad defekter er og start debatten af om i kan fjerne nogle af dem. Ved at kende dem kan i også gøre noget ved dem.

Tip: man kan systematisk arbejde med defekter, så man systematisk også kan arbejde sig tilbage og fjerne defekter. Nogle gange kan man faktisk uden meromkostning eller udgift fjerne defekter. Det er altså bedre at have en fladskærm med nul pixelfejl end 2, for at blive i eksemplet ovenfor. 

Læg især mærke til:

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens ledelsestips uge 33 - Overprocessering BASENAME: overprocessering DATE: Sun, 09 Aug 2009 11:28:48 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: kvalitet, lean, overprocessering, spild, uge 33, ugens ledelsestips ----- BODY:

Sværhedsgrad: Middel

Vi er i gang med 7 uger med ledelsestips, som handlede om spild. Vi forsætter nu med de sidste, som alle relaterer sig til denne artikel. Nu skal alting ikke handle om lean, hvor spildtyperne er taget fra, men uanset hvor spildtyperne kommer fra, så vil det være svært at argumentere for ikke ledelsesmæssigt at gøre noget ved dem. Her er der alle:

T Talent
I Inventory (lager)
M Motion (bevægelse og transport)

W Waiting(ventetid)
O Overproduktion
O Overprocessering
D Defekter

Denne uge skal vi kigge på spild i form af overprocessering, som også kunne kaldes overkvalitet eller overforarbejdning. Groft sagt skal der være sammen hæng mellem det kunden efterspørger eller det vi lover og det vi leverer.

Overprocessering kan virke direkte negativt. Mere er ikke altid bedre. Overprocessering handler ikke kun om produktion, men kan også sagtens findes i administrative processer. Jeg ved det er sagt flere gange, men lean og spild handler absolut ikke kun om produktion.
Overprocessering vil normalt betyde; flere ressourcer (personer, tid, materialer), længere procestid, større spild på grund af defekter eller varer der ikke lever op til vores specifikationer. Stort set alle disse vil lede til et dyrere produkt for vores kunde eller måske en længere ventetid, hvis det eksempelvis er en service opgave.
Et eksempel kan være en formular som kunder udfylder, vi behandler og kunden får et svar retur. Hvad skal formularen som minimum indeholde og hvilke dele af den er spild? Vi skal huske at der er mulighed for at vi eller kunden laver fejl under udfyldningen af formularen. Det kan også være kunden bliver direkte irriteret over mængden af oplysninger der skal noteres. I næste uge er emnet defekter og der er en god sammenhæng med overprocessering, da defekter vel er emner der ikke lever op til vores specifikationer!

Du skal i denne uge identificere overprocessering mindst et sted. Du skal undersøge nærmere hvorfor der er en overprocessesering og om den leder til fejl.

Tip: Kan overprocesseringen eventuelt laves om til en forretningsfordel? kan man eksempelvis i marketing gøre brug af det ekstra der leveres, så vi faktisk kan få penge for det og kunderne kan få en fordel? 

Læg især mærke til:

Hvis du fandt noget overprocessering på din vej, så må du meget gerne tilføje en kommentar om hvad du fandt.

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens ledelsestips uge 32 - overproduktion BASENAME: overproduktion DATE: Sun, 02 Aug 2009 15:30:52 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: lean, ledelse, overproduktion, spild, timwood, ugens ledelsestips ----- BODY:

Sværhedsgrad: Middel

Vi var i gang med 7 uger med ledelsestips inden sommerferien, som handlede om spild. Vi forsætter nu med de sidste 4, som alle relaterer sig til denne artikel.

Denne uge skal vi kigge på spild i form af overproduktion. Som med flere af de tidligere tips om spild, så skal man igen huske på at alle vel er ledere af en proces der fører til et produkt. Nogle gange er det et fysisk produkt, andre gange er det måske en serviceydelse.

Overproduktion er skidt da vi bruger flere råvarer og ressourcer. Det bruger lagerplads og vi optager vores ressourcer med at producere noget vi ikke skal bruge, i stedet for det der måske allerede er efterspurgt eller solgt. Sidst men ikke mindst skal vi måske betale for at kassere et produkt.

Du skal i denne uge identificere overproduktion mindst et sted. Du skal undersøge nærmere hvorfor der er en overproduktion.

Tip: Måske hænger overproduktion sammen med at vi måske har defekte produkter og producerer lidt mere. Så skal vi hellere have styr på kvaliteten end overproducere. 

Læg især mærke til:

Hvis du fandt noget overproduktion på din vej, så må du meget gerne tilføje en kommentar om hvad du fandt.

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens ledelsestips 31 - ventetid BASENAME: ventetid DATE: Sun, 26 Jul 2009 16:48:57 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: genneml_bstid, lean, spild, ugens ledelsestips, ventetid ----- BODY:

Sværhedsgrad: Middel

Vi var i gang med 7 uger med ledelsestips inden sommerferien, som handlede om spild. Vi forsætter nu med de sidste 4, som alle relaterer sig til denne artikel.

Denne uge skal vi kigge på spild i form af ventetid. Den eller de processer du leder, hvor lang tid tager de egentlig og hvor meget er ventetid?
Du vil nok opleve at ventetiden er 80-90 % af opgavens tid. Nogle gange meget mere.

Et eksempel: Et dokument vedrørende en kunde skal igennem to afdelinger i firmaet inden kunden modtager svar. Hver afdeling har fået 5 arbejdsdage (= en uge) til behandling. Opgaven for hver afdeling består i at sikre at varenumre er korrekte og kundens adresse oplysninger er korrekte i systemet. Opgaverne tager maksimalt 5 minutter i hver afdeling - 10 minutter hvis der skal rettes noget. Er en uge pr. afdeling ok? er det i orden at kunden skal vente 14 dage?

Denne artikel om Littles lov handler også om ventetid og gennemløbstid.

Ventetid kan være den tid et produkt venter på at det skal videre forarbejdes, det kan være et dokument der venter på godkendelse, det kan være en kunde eller patient der sidder i venteværelset eller derhjemme

Du skal i denne uge identificere 3 steder, hvor der er ventetid omkring dig. Kan du forklare hvorfor der er ventetid? kan en proces ændring eller planlægning fjerne ventetiden?

Tip: Ventetid kan tit mindskes ved at dele opgaver eller processer op i mindre portioner. Det kan også være noget med at kigge på opgavernes fordeling. 

Læg især mærke til:

Træerne vokser ikke ind i himlen og der er selvfølgelig et punkt, hvor omkostningerne ved at afkorte ventetid overstiger det man får ud af det.

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens ledelsestips uge 27 - bevægelse BASENAME: spild-bevaegelse DATE: Sun, 28 Jun 2009 15:18:47 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: bev_gelse, lean, ledelse, motion, spild, ugens ledelsestips ----- BODY:

Sværhedsgrad: Middel

Vi er i gang med 7 uger med ledelsestips, som handler om spild. De relaterer sig alle til denne artikel.

Denne uge skal vi kigge på spild af bevægelse eller transport. Det findes alle steder uanset hvad du leder - der vil altid være en eller anden form for bevægelse eller transport (motion på engelsk). Vi skal søge at begrænse antallet af gange, vi flytter rundt på tingene eller antallet af bevægelser der skal til for at udføre en arbejdsopgave. Som ledere kan vi ikke komme uden om at det ikke løser noget at flytte rundt på bunker af papir eller køre mellem to kontorer. Det er spild af ressourcer.

Løsningen vil typisk være at arrangere arbejdsopgaverne på en anden måde, så de processer der hører sammen ligger ved siden af hinanden. Tænk også på sidste uges tip om minimering af lager.

Et eksempel fra hverdagen, kommer fra et kontor, hvor man havde valgt at lave dueslag til post, samt ind- og udbakker i den ene ende af kontoret. Det var nemmest, da der her fandtes et rum der lige passede. Desværre var dette rum i den ende af bygningen, der vendte væk fra trappen og gangen til alle andre kontorer. Det betød at alle var tvunget til at gå igennem hele kontoret for at komme til posten. Der var 30 meter kontor man skulle gå igennem! Samtidig forstyrrede det selvfølgelig.

Du skal i denne uge finde 2 steder med spild af transport eller bevægelse - vælg gerne 2 ting du kan gøre noget ved inden ugen er omme.

Læg især mærke til:

PS. Det er ikke spild at motionere!

----- COMMENT: AUTHOR: Lene Torp Åkesson DATE: Mon, 29 Jun 2009 06:37:06 +0000 URL:

Her må man gerne nævne at det at eliminere spild er et af kardinalpunkterne i Kaizen (lean).

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens Ledelsestips uge 26 - spild på grund af lager BASENAME: spild-lager-ledelse DATE: Sun, 21 Jun 2009 15:53:09 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: lager, lean, leder, spild, uge 26, ugens ledelsestips, wip, work-in-progress ----- BODY:

Sværhedsgrad: middel

Vi går nu i gang med 7 uger med ledelsestips, som handler om spild. De relaterer sig alle til denne artikel.

Denne uge skal vi kigge på spild af lager eller spild på grund af lager.

Først lad os kigge lidt på hvad lager kan være. Vi har måske ikke alle med et varelager eller lignende at gøre og lad os lige kigge lidt nærmere på en definition. Fysiske lagre af varer, råmaterialer, kontorartikler og lignende er vi nok enige om er lagre. Men lagre kan også være ting vi har i arbejde (Work-in-progress forkortet WIP). Igen kan vi nemt definere fysiske varer vi har i arbejde, men hvad med en administrativ proces? Et lager kan også være de sager vi har under behandling. Det kan eksempelvis være en administrativ proces, hvor vi af flere omgange udarbejder og godkender dokumenter. Mellem hvert led kan der ophobe sig et antal sager og det kalder vi også et lager (og dermed et spild vi skal have kigget på). En sag, dokument eller serviceydelse er en vare og kan ligge på lager.

Det er af interesse at kigge på, da vi tit spilder ressourcer omkring lagre eller direkte taber penge. Fysiske varer kan blive vandskadet eller blive for gamle, blot som nogle situationer, hvor der vil opstå et spild. Dokumenter kan blive væk, vi lejer større lokaler for at kunne opbevare alle vores sager, vi køber nye reoler osv.

Du skal i denne uge gå ud og lede efter et spild af lager eller på grund af lager - kan du gøre noget for at afvikle eller mindske lager?

 

Du må meget gerne skrive lidt om det spild du fandt, som kommentar til dette indlæg. Det kan hjælpe andre med at finde det samme.

Læg særligt mærke til:

PS. god rødvin er en af undtagelserne - her kan værdien faktisk stige pga. lagring

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens Ledelsestips uge 25 - spild af talent BASENAME: spild-talent DATE: Sun, 14 Jun 2009 15:27:56 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: lean, spild, talent, udvikling, uge 25, ugens ledelsestips ----- BODY:

Sværhedsgrad: middel

Vi går nu i gang med 7 uger med ledelsestips, som handler om spild. De relaterer sig alle til denne artikel.

Vi starter med at kigge på spild af talent. Spild af talent kan ske på mange måder og det kræver jo at man kender til talentet, før det kan anvendes.
Jeg vil give et par eksempler. En medarbejder udfører et stykke arbejde, men vi kender ikke til at medarbejderen i sin fritid er kasserer i en større lokal klub. Medarbejderen har et talent for orden og tal, som vi ikke udnytter på arbejdet. Det kunne også være at den samme medarbejder var leder af en lokal forening.
En medarbejde udfører i hverdagen en række opgaver, som med fordel kunne udføres af eksempelvis en administrativ medarbejder. Måske ville den administrative i form af uddannelse faktisk være hurtigere og mere effektiv.

Du skal i denne uge finde frem til spild af talent omkring dig

Du må meget gerne skrive lidt om det spild du fandt, som kommentar til dette indlæg. Det kan hjælpe andre med at finde det samme.

Læg særligt mærke til:

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Spild skal bekæmpes BASENAME: spild-skal-bekampes DATE: Sun, 14 Jun 2009 10:00:41 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Værktøjer,metoder CATEGORY: TAGS: defekter, inventory, lean, ledelse, motion, overprocessering, overproduktion, spild, talent, tim wood, waiting ----- BODY:

Spild er alt det der ikke forøger værdien af et produkt eller en service! Taiichi Ohno fra Toyota, definerede for længe siden 7 kategorier af spild. De kan huskes hvis man kan huske navnet Tim Wood - hvem er Tim Wood?

T Talent
I Inventory (lager)
M Motion (bevægelse og transport)

W Waiting(ventetid)
O Overproduktion
O Overprocessering
D Defekter

Man kan altid spørge sig selv om den operation vi laver lige nu, giver værdi for vores produkt eller service. Vil kunden betale for at vi internt transporterer varer eller papirer rundt? I relation til ledelse, synes jeg spild er særdeles vigtigt at tale om. Jeg mener at spild hænger sammen med respekt eller nærmere mangel på respekt i nogle tilfælde. Man bør hele tiden have fokus på spild, så man ikke spilder andres tid eller deres talent. Ved nærmere eftertanke er jeg på det sidste også kommet frem til at reduktion af spild er en væsentlig del af lean ledelse.

For mit eget vedkommende kan der også være en sammenhæng med engagement og motivation. Når jeg ikke producerer spild og når mit talent ikke bliver spildt, så vil det føre til et stigende engagement. At angribe spild og lede efter det i hverdagen, bringer mange andre fordele med sig. Mindre energiforbrug, færre muligheder for fejl og defekter og ikke mindst engagement. Gå ud og led efter det, det findes alle vegne. Tænk på at fjerne spild hver gang du tager en beslutning.

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens ledelsestips uge 24 - Gemba BASENAME: gemba DATE: Sun, 07 Jun 2009 14:32:44 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: arbejdsstedet, effektivitet, gemba, lean, ugens ledelsestips ----- BODY:

Sværhedsgrad: middel

Hvad:
I denne uge skal du gøre noget af det mest logiske, men som de fleste springer over alligevel. Du skal lære det Japanske ord Gemba at kende og anvende. Gemba  bruges på Japansk om åstedet eller gerningsstedet eller som "det faktiske sted". I forbindelse med lean bruger man udtrykket om produktionen eller produktionsgulvet. Så udtrykket "go to Gemba" handler altså om at komme ud, hvor det sker. Du skal tænke produktionsgulvet eller "det faktiske sted" som der hvor dine referencer arbejder eller er. Man har altså også en produktion, selvom man ikke har med fysisk produktion at gøre.

Det lyder jo logisk nok, men alt for tit kommer man som leder ikke ud og kigger på processen. Ofte diskuteres udfordringer og opgaver i mødelokalet.

Hvordan:
Du skal benytte chancen for at komme ud og med selvsyn se på tingene sammen med dine medarbejdere. Prøv at flytte en snak om en proces, en udfordring eller noget udstyr ud til Gemba! Prøv om du ikke en gang om dagen, kan komme ud og kigge på det i snakker om

Læg mærke til:
- Hvor nemt det er?
- Hvor meget det betyder for dem du leder at vise frem?
- Så du andre ting nu du alligevel var der?

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens ledelsestips uge 22 - Forståelse BASENAME: forstaaelse DATE: Sun, 24 May 2009 15:00:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: delegere, forst_else, m_l, medarbejder, ugens ledelsestips ----- BODY:

Sværhedsgrad: nem

Denne uges opgave hænger en smule sammen med sidste uge. Det handler igen om forståelse og gentagelse som værktøj. Når man delegerer en opgave, så kan den af mange grunde forstås forskelligt. Derfor vil det give god mening at sikre sig at det delegerede er forstået.

En nem måde at gøre det på, er at bede modtageren om at genfortælle eller repetere opgaven. En anden måde kan være at stille 3-4 spørgsmål om det væsentligste i delegerede.

Så ugens opgave er simpel. Du skal prøve denne uges ledelsestips af i din hverdag mindst 3 gange.

Læg mærke til:
- Hvor ofte var der forskelle i det kommunikerede og det opfattede?
- Kan selv små forskelle gøre at en opgave eller et mål fejler helt (vi klarede opgaven til topkarakter, men vi indleverede den 2 dage for sent)?

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens ledelsestips uge 21 - opsummering BASENAME: opsummering DATE: Sun, 17 May 2009 20:34:49 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: konklussion, ledelsesv_rkt_j, m_de, opremsning, referat, uge 21, ugens ledelsestips ----- BODY:

Sværhedsgrad: nem

Opgaven denne uge er ganske lige til, men kan have en stor effekt. Du skal læse nedenstående indlæg og så skal du hver dag i denne uge mindst en gang opsummere. Det behøver ikke være dit eget møde og det er måske slet ikke et møde du opsummerer.

Læs dette indlæg:
http://tanker-om-ledelse.dk/index.php/ledelse/opremsning-af-konklusionen

Læg mærke til:
- Hvordan reagerer andre på din opsummering?
- Giver det klarhed, som gør det nemmere at arbejde videre?
- Hvad følte du lige fter du havde opsummeret?

Du må meget gerne skrive dine kommentarer og erfaringer her under dette indlæg

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens ledelsestips uge 20 - Anerkendelse BASENAME: ugens-ledelsestips-anerkendelse DATE: Sun, 10 May 2009 17:23:39 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: anerkendelse, fremskridt, m_l, ugens ledelsestips ----- BODY:

Uge 20

Sværhedsgrad: middel

Anerkend en medarbejder hver dag. Skriv navnet ned til dig selv og tænk på forskellen medarbejderen gjorde efter din anerkendelse.

Anerkendelse er et kraftfuldt værktøj, som kan give stor effekt.

Inspiration:
Forsøg om du kan anerkende en der gør et stort fremskridt. Det kan være en der ikke nåede målet, men sikrede en stor udvikling.
det kan også være en, der bevæger sig i den rigtige retning efter måske at have stået stille eller have bevæget sig i den forkerte retning.
Selvfølgelig kan det også være en anerkendelse af de "nemmere" situationer hvor det er det gode resultat.
Måske kan du endda samlet anerkende en hel gruppe.

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens ledelsestips - mere tid til ledelse BASENAME: ugens-ledelsestips-email DATE: Sun, 03 May 2009 15:00:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Ugens Ledelsestips CATEGORY: TAGS: email, ledelse, tid, uge 19, ugens ledelsestips ----- BODY:

Uge 19

Sværhedsgrad: nem - måske...

Hvad:
I denne uge skal du skabe tid for dig selv til ledelse. Det skal du gøre ved at bruge mindre tid på E-mail. Der er stor forskel på hvor megen tid vi hver især bruger på E-mail, men E-mail er og bliver envejs kommunikation.

Bruger du ikke email på dit arbejde, så tænk om du bruger lignende envejs kommunikation du kan reducere.

Hvordan:
E-mail skal du i denne uge planlægge til maksimalt 30 min om morgenen og 30 min om eftermiddagen. Resten af tiden skal du lukke dit E-mail program ned.
Har du brug for at skrive E-mail i løbet af dagen - så overvej hvad der forhindrer en direkte kontakt (ansigt til ansigt eller telefon)

Læg mærke til:
Bliver du mere effektiv?
Hvordan reagerer andre på den direkte kontakt?
Var der opgaver du fik løst hurtigere ved ikke at bruge E-mail?

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ugens ledelsestips ™ BASENAME: ugens-ledelsestips DATE: Sun, 05 Apr 2009 10:00:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Artikler CATEGORY: Ugens Ledelsestips TAGS: ledelse, ledelsestip, opgave, udfordring, v_rkt_j ----- BODY:

STARTER I UGE 19 MEN TILMELD DIG ALLEREDE NU !

Ugens Ledelsestips™ er små ugentlige tips du kan lade dig inspirere af og overkommelige udfordringer til dig som leder. Det er altså et ledelsestips, du kan vælge at arbejde lidt med, så du kan se effekten.
Du modtager en e-mail hver søndag, med en kort beskrivelse. Du kan også vælge selv at gå ind på Tanker-Om-Ledelse.dk og læse Ugens Ledelsestips her.

Det koster ikke noget!

Du kan til enhver tid starte din deltagelse i ledelsestips og du kan springe en uge over, da det er selvstændige opgaver. Nogle anser vi for vigtige og derfor er der opgaver der vil gå igen. Andre gange vil der flere uger i træk, være opgaver om samme emne eller inden for samme område. Alle kan være med og det vil kun kræve en lille indsats fra din side, men kan på længere sigt nok gøre en forskel for dig.

Det eneste du skal gøre er at tilmelde dig som bruger af Tanker-Om-Ledelse.dk. Tryk her. Du vil hver uge kunne debattere Ugens Ledelsestips™ i vores debatforum.

Send dette indlæg til en du kender.

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Tvivl og handling BASENAME: handling-tvivl DATE: Fri, 27 Feb 2009 10:23:56 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Citater CATEGORY: TAGS: citat, handling, tale, thomas carlyle, tvivl ----- BODY:

Thomas Carlyle var en blanding af historiker, forfatter og satiriker fra Skotland. Han har affødt mange gode citater, blandt andet dette om tvivl og handling

»Tvivl af enhver art kan kun bringes til ophør gennem handling«
»Doubt, of whatever kind, can be ended by Action alone«

Citatet hænger også godt sammen med et andet af hans citater

»Tale der ikke fører til nogen form for handling er bedre undertrykt helt«
»Talk that does not end in any kind of action is better suppressed altogether«

Det første om tvivl ser jeg hænger godt sammen med en vigtig opgave som leder, nemlig at skabe klarhed og fjerne tvivl. "Hvad kan du gøre for at flytte din tvivl til vished"

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: At være noget eller være nogen BASENAME: citat-gabrielle-coco-chanel DATE: Sat, 17 Jan 2009 10:58:03 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Citater CATEGORY: TAGS: citat, ledelse, someone, something ----- BODY:

Jeg faldt over et citat, som linker godt sammen med bogen "Why should anyone be lead by you?", som jeg har skrevet et tidligere indlæg om.

How many cares one loses when one decides not to be something, but to be someone.
Citat: Gabrielle "Coco" Chanel

Coco har da fat i noget ganske vigtigt i ledelse. Jeg er ikke sikker på om hun har ment det om ledelse, men det passer faktisk ret godt. Leder er mere end blot en stillingsbetegnelse.

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Debatforum om ledelse BASENAME: debatforum DATE: Sat, 29 Nov 2008 13:34:14 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Artikler CATEGORY: TAGS: debat, forum, ledelse ----- BODY:

Jeg har netop tilføjet et debatforum, som en ekstra funktion på Tanker-Om-Ledelse.dk
Du skal være registreret for at kunne skrive indlæg, men alle kan læse. det er desværre nædvendigt for at kunne bekæmpe spam.
Besøg debatten på: debat.tanker-om-ledelse.dk

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Why Should anyone be lead by You BASENAME: why_led_by_you DATE: Sat, 29 Nov 2008 10:01:26 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Litteratur og links CATEGORY: TAGS: f_lgeskab, lederskab, litteratur, situationsbestemt ----- BODY:

Hvorfor skulle nogen blive ledet af dig?

For mig har det været starten på en del interessante tanker. Bogens titel er faktisk et særdeles vigtigt spørgsmål, at bruge lidt tid på som leder. Bogens to forfattere (Rob Goffee og Gareth Jones) har et langt cv bag sig og det synes jeg også bogen udstråler. Jeg kan kun anbefale den og den kommer på min liste over bøger man bør hente inspiration fra som leder.

Why Should Anyone Be Led by YOU? har undertitlen What it takes to be an authentic leader. Forfatterne gør nemlig op med de typiske leder karakteristika, som en hel del anden litteratur ellers bruger meget plads på. Mange artikler og bøger forsøger at ekstrahere de karaktertræk hos en leder, som er det der gør lederen til succesfuld. Læs her om måleusikkerhed. Uden at snakke Situationsbestemt ledelse i fire kvadranter som Blanchard gør, så siger forfatterne et ledelse er situationsbestemt og derfor vil enkelte ledertræk ikke være det vigtigste. Det handler om at kunne mærke eller fornemme situationer og agere herefter.

Lederskab & følgeskab
Du kan ikke være leder uden et følgeskab eller nogen at lede. Ledelse er relationelt (handler om relationer) og følgeskabet har også en væsentlig rolle at spille. sagt på en anden måde i bogen, så er ledelse ikke noget man gør til andre, men noget man gør med andre.

Ovenfor er kun et lille ekstrakt af bogen, der er meget mere. Bogen findes kun på engelsk, men er læsevenlig.


Why should anyone be led by you?

Besøg også debatten på: debat.tanker-om-ledelse.dk Jeg vil gerne høre fra dig og du kan se hvad andre har skrevet.

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Udvikling af sandheden BASENAME: udvikling-af-sandheden DATE: Sun, 16 Nov 2008 15:22:53 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Citater CATEGORY: TAGS: citat, sandhed, schopenhauer, truth ----- BODY:

Schopenhauer har sagt følgende om sandheden

Hver sandhed passerer igennem tre faser:
-Først, den er latterlig
-Anden, den er voldsomt omstridt
-Tredie, den er accepteret som selvindlysende

Truth
• Every truth passes through three stages:
– First, it is ridiculed
– Second, it is violently opposed
– Third, it is accepted as being self-evident

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Links til samarbejdspartnere BASENAME: links-til-samarbejdspartnere DATE: Sat, 01 Nov 2008 21:19:43 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Litteratur og links CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Gode links:

Din online ønskeseddel med alle dine gaver
Slå fremmedord op i online gratis ordbog
Slå forkortelser op i online gratis ordbog
Brugt Børnetøj og legetøj

Søgemaskiner:

FindLet.dk ..hellere 117 "Guldkorn" end 218.000.000 links!
Submitnow.dk
Brain.dk
link-databasen
kooks

Add to Technorati Favorites

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: SMART målbeskrivelse BASENAME: smart-malbeskrivelse DATE: Tue, 30 Sep 2008 11:55:56 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Filer CATEGORY: TAGS: beskrivelse, m_l, smart ----- BODY:

Download word SMART målbeskrivelser her

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Brug tiden under transport BASENAME: brug-tiden-under-transport DATE: Sun, 07 Sep 2008 09:47:46 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Litteratur og links CATEGORY: TAGS: cd, ledelse, litteratur, lydb_nd, mp3, spildtid ----- BODY:

En lang række interessante bøger findes også på cd. Ligesom jeg har lavet et indlæg om litteratur, så har jeg her samlet en række cd'er. Jeg bruger dem selv en gang i mellem, når jeg kører i bil eller rejser. De kan jo også nemt flyttes over på en MP3 afspiller. Radioen er fin, men jeg føler tit at tiden bliver spildt. En del cd'er er faktisk ikke særligt dyre (omkring 100 kr.).

Her er en eksklusiv liste:


One minute manager CD engelsk One minute manager to work CD Getting things done CD

Good to great CD 7 gode vaner CD Den 8. vane CD

Gung Ho CD emotional_intelligence CD Beyond the goal CD


Nogle cd'er kan være afkortede versioner (abridged) og andre fulde versioner (Unabridged)

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ros og feedback som leder BASENAME: ros-og-feedback-som-leder DATE: Sat, 30 Aug 2008 05:41:03 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Artikler CATEGORY: TAGS: anerkendelse, feedback, leder, lederskab, ros, succes ----- BODY:

Jeg har tænkt lidt over, hvor sjældent de fleste ledere, får ros af direkte medarbejdere eller andre. Måske ikke kun ros, men feedback i det hele taget. Det er ærgerligt, da feedback handler om at gøre noget bedre, i det mindste, hvis man bruger feedback rigtigt.
Jeg har derfor lavet et sæt alternative mål for min karriere og lederskab. Hvordan sætter jeg mål og måler min karriere som leder? Jeg kan nemt måle på resultater, stillingsbetegnelse, løn, tilfredshedsundersøgelser og mange andre ting, men jeg vil gerne have et alternativ.

Mit første mål er at spotte og udvikle talenter. Det lyder bredt, men jeg måler det i hvor mange teamledere/linieledere jeg har ansat eller forfremmet, som efterfølgende er blevet afdelingsledere (der kan være forskellige stillingsbetegnelser i forskellige firmaer). Jo mere jeg hører om deres succes, jo mere kan jeg klappe mig selv på skulderen.
Det andet mål er lettere at gå til. jeg tæller hvor mange mennesker jeg møder på min vej, der uden opfordring fortæller mig at de gerne vil have mig som deres fremtidige leder. Jeg kan godt skille smiger fra oprigtighed. Netop dette var jeg udsat for i sidste uge, og det kan jeg leve længe af!

Jeg ved godt at det ikke er SMART mål, men det kan de nemt udvikles til.

Jeg tænker at der sikkert er andre måder at gøre sit lederskab op. Har du andre mål eller forslag, så skriv gerne en kommentar til denne artikel, så du kan inspirere andre.

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Måles det rigtige? BASENAME: males-det-rigtige DATE: Wed, 20 Aug 2008 22:00:36 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Værktøjer,metoder CATEGORY: TAGS: analytisk, bias, meningsmaalinger, selection, statistik, unders_gelser ----- BODY:

En sund skepsis og en velbevaret analytisk sans er værd at bevare. Hver dag møder man historier i nyhedsmedier og på arbejdet, som bygger på en undersøgelse og det man kan udlede af den. Jeg tror faktisk det er en af de nemmere måder at få plads i medierne på. Lav en undersøgelse og send resultatet ud, så vil du hvis det er interessant nok, få omtale. Ikke mange spørger til hvordan det er lavet, teorien bag, statistikken og så videre og det er slet ikke helt ligegyldigt.

Jeg læste for nogle år siden en artikel i Harvard Business Review (HBR), som giver lidt til eftertanke. Jeg tænker jævnligt på den, da den er et godt eksempel på hvor indviklet det er, at lave og tyde undersøgelser. Historien er måske ikke den mest indviklede, men du kan sikkert tænke et eksempel op fra din hverdag, som kunne indeholde de samme fælder. Fænomenet kaldes selection bias.

Her er min genfortælling af historien:

Under anden verdenskrig blev der sendt et stort antal bombefly fra england og ind over det meste af Europa. En del fly gik tabt eller blev beskadiget og der var store tab på de alieredes side såvel som på tysk side.
Statistikeren Abraham Wald arbejdede med sårbarheden overfor fjendens kugler på fly. Alle data viste at enkelte dele af et fly rammes oftere end andre. Flyvevåbnet konkluderede derfor, at disse dele skulle forstærkes, for bedre at kunne modstå kuglerne. Abraham mente dog lige det modsatte. De dele der viste færrest skudhuller skulle beskyttes. Det gjorde han med baggrund i sin statistiske viden og indsigt. De tilgælngelige data viste jo kun skudhuller på de fly der kom tilbage til England og ikke de fly der gik tabt inden. det kan også siges på en anden måde. Der fly der kom tilbage og som data kom fra, var med sandsynlighed ikke blevet ramt et kritisk sted. Det ville altså ikke give værdi at forstærke de dele der hyppigt blev ramt.

At studere succes er ok, så længe man husker også at inddrage data fra fiaskoer. Prøv at tænke denne tanke om meget ledelseslitteratur eller hele den industri der er bygget op omkring personlig udvikling og omkring ledelse.

Se mere i Wikipedia

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Lederforum = forum om ledelse BASENAME: debatforum-om-ledelse DATE: Tue, 05 Aug 2008 13:28:43 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Debatforum CATEGORY: TAGS: forum, ledelse, leder ----- BODY:

Besøg vores forum - lederforum her

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Få feeds direkte i Outlook BASENAME: fa-feeds-direkte-i-outlook DATE: Sat, 02 Aug 2008 20:25:54 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Baggrund CATEGORY: TAGS: email, feed, indl_g, outlook, rss ----- BODY:

Du kan få feeds fra Tanker-Om-Ledelse.dk direkte leveret i Outlook på din pc. Det afhænger lidt af hvilken versioner af Microsoft produkter du bruger.
Prøv at kigge i Outlook om du ikke har en folder som denne:
rss outlook

Links til feeds finder du i menuen i højre side:
rss outlook

Du kan også oprette dig som bruger, så får du nye indlæg tilsendt helt automatisk.

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Ledelse er... BASENAME: ledelse-er DATE: Wed, 30 Jul 2008 19:35:35 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Artikler CATEGORY: Citater TAGS: citat, definition, leadership, ledelse, lederskab, management, selvledelse ----- BODY:

Ordet "ledelse" optræder mange steder og bliver i det daglige brugt ofte, men hvad er definitionen egentlig og er der en?
På tanker-Om-Ledelse burde man jo nok kunne finde svaret. Det var egentlig et af de første indlæg jeg begyndte at skrive på, men jo mere jeg tænkte over det jo længere blev definitionen. Når jeg tænker over det, hænger definitionen nok også sammen med hvem man er som leder. Jeg tror at personlig ledelse lidt kan sammenlignes med situationsbestemt ledelse - det afhænger af situationen og det afhænger af lederen.

Professor Steen Hildebrandt har blandt andet sagt, at hvis det kan måles kan det ledes, kvantitativt såvel som kvalitativt. Han har også sagt, at "ledelse er at skabe resultater" eller "ledelse er at skabe resultater - sammen med andre". Det sidste gør en lille forskel, da ledelse må være i forhold til minimum en anden person. Ellers vil jeg kalde det selvledelse. "Skabe resultater" er ikke nødvendligvis et økonomisk mål, det kunne også tænkes at være at helbrede, producere eller servicere, siger Hildebrandt.

Når jeg søger efter den bedste definition, så tænker jeg også på, at ledelse kan være mange ting og at produktet eller resultatet der kommer ud i sidste ende, kan spænde vidt. Tænk på ledelse i en frivillig organisation eller på en organisation, som er delvis frivillig, men som leverer et produkt der er medmenneskelighed.

Blander man engelsk ind i det, kommer der lidt til at mangle et ord i det danske sprog. Der skelnes mellem management og leadership. Nu skal det at skabe resultater sammen med andre, ikke gå op i spidsfindige definitioner og sprogforskelle, men når man snakker om hvad ledelse er, så kunne der godt ligge noget i den måde englænderne skiller to ting ad. Derfor oversætter man typisk leadership med lederskab og management bliver til management, da det måske er ordet vi mangler. Ledelse er lidt det overordnede ord for management og lederskab

[pagebreak]

Ledelse og videreførelsen af hvad man kan bruge sit lederskab til, er der arbejdet en del med i Stephen Coveys Den 8. vane. Jeg vil citere en tabel med citater fra Den 8. vane:

Warren Bennis:
"Ledere er mennesker, der gør de rigtige ting" - "Managere er mennesker, der gør ting på den rigtige måde"

John Kotter:
"Ledelse drejer sig om at kunne håndtere forandringer" - "Management drejer sig om at kunne håndtere det komplekse"

Kouzes og Posner:
"Ledelse har en kinæstetisk følelse, en fornemmelse af bevægelse omkring sig..." - "Management handler om at 'håndtere' ting, om at holde orden, om tilrettelæggelse og kontrol"

Abraham Zaleznik:
"...Ledere er interesseret i hvad ting betyder for folk" - "Managere er interesserede i, hvordan ting bliver gjort"

John Mariotti:
"Ledere er arkitekter..." - "Managere er bygherrer"

George Weathersby:
"Ledelse fokuserer på at skabe en fælles vision" - "Management er at lave arbejdsgangene... Det er at kontrollere..."

en masse kloge ord, fra mennesker der ved hvad de taler om. Men det drejer sig ikke om at inddelere ledere i to klasser, hvor den ene er finere end den anden. I min verden skal der være lidt af det hele i os alle og man kan ikke det ene uden det andet. Det er ikke nok at være arkitekten bag visionen og slet ikke hvis den kun lever i en skuffe. De bedste resultater jeg har set, kommer fra mennesker der formår begge dele og måske formår at sammenkæde de to ting. Tænk hvis arkitekten skabte sit værk sammen med bygherre, arbejdere og formænd?
Jeg er ved at skrive et selvstændigt indlæg om dette, som jeg vil kalde involverende ledelse.
Warren Bennis siger at "Ledelse er evnen til at oversætte visionen til virkeligheder"

Der er med sikkerhed kulturforskelle, som gør at definitionen på ledelse mangesidig. Jeg faldt over en præsentation fra Aalborg Universitet, der siger lidt om International og Skandinavisk ledelseslære.
Internationalt vil man sige "Ledelse består i at løse opgaver ved hjælp af andre - gennem planlægning, dirigering og opfølgning".
Skandinavisk ledelseslære vil sige "Ledelse er en proces man udøver sammen med andre. Lederen er en person der får noget udført sammen med andre".
Så kommer vi lidt tilbage til det situationsbestemte, som jeg omtalte i starten. Det er ikke sikkert, at det der bringer succes et sted, vil gøre det andre steder.

Facitlisten på hvad der skal til, for at du bliver en succesfuld leder, skal du ikke vente på fra min side. Det er der ikke så få andre der mener de har løsningen på (du hører sikkert min udtalte skepsis). Tanker-Om-Ledelse handler om at inspirere og om at vælge og dermed fravælge.

Andre citater og udsagn omkring ledelse
En række andre citater jeg har samlet. Desværre er de ikke alle med kildeangivelse.

Ledelse er en proces man udøver sammen med andre.

Ledelse er at servicere medarbejdere

Den 8. vane 50 Succes klassikere

----- COMMENT: AUTHOR: tasja DATE: Thu, 16 Apr 2009 12:50:48 +0000 URL:

God og interessant artikel! Her er lidt om Lederdna og om hvad god ledelse er, som du måske vil finde interessant http://www.amine.dk/worklife/3663/bdf7e1b1c3/hvad_er_en_god_leder.html?tx_ttnews[swords]=ledelse&tx_ttnews[rpage]=1

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Så er det snart ferietid BASENAME: sa-er-det-snart-ferietid DATE: Wed, 30 Jul 2008 09:05:56 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Artikler CATEGORY: TAGS: ferie, ledelse, mobiltelefon, stress ----- BODY:

Vi nærmer os ferietiden og tiden til at lægge arbejdet på hylden. Eller gør vi? Idag så jeg et indslag i nyhederen om, at tage sit arbejde med på ferie. Det kan være rapporter der skal læses, telefonen der skal besvares og er med på ferie eller den bærbare der ryger med i feriebagagen. Det indslag jeg så, var så kædet sammen med stress og det skadelige i ikke at holde 100 % ferie. En række såkaldte "stress eksperter" havde en masse at sige om det.

Jeg tænker selv på den forskel, der er mellem min fars måde at arbejde på og min. Det er en generation, men der er sket en større udvikling end der normalt gør mellem generationer. Min far har været leder i en række år i ind- og udland, men vores måde at arbejde på kan næsten ikke sammenlignes. Min far mødte til en fast tid, havde ikke en mobiltelefon og blev ikke ringet op uden for arbejdstid. Han havde ikke en pc andet end den terminal der stod på abejdet.
Forleden spurgte han mig om jeg fik morgenavisen på arbejdet. Det er lidt et underligt spørgsmål for mig, for jeg kunne ikke finde på at læse avis 20 minutter hver dag på arbejdet. Spørgsmålet viser for mig det store skift der er sket mellem de to sidste generationer.

[pagebreak]

Jeg har normalt min telefon med altid. Den er tit slukket eller på lydløs. Min bærbare har jeg ikke med på ferie. Til gengæld har jeg min notesbog med. Den indeholder ideer og tanker og er en slags parkeringsplads for mig.

Jeg er helt enig med stress eksperterne i, at det tager dage at koble fra arbejdet og gøre sig fri af arbejdet. Det er ikke så meget arbejdsopgaverne, men det der foregå oppe i hovedet.
Flere har beskrevet det skift, der er sket i samfundet. Vi har flyttet os fra industriarbejdere til tankearbejdere. I dag er mindre end 20% af danskerne beskæftiget med at producere en vare. Hvis jeg er tankearbejder, hvordan forhindrer jeg så hjernen i at arbejde efter kl 16.00? det handler ikke længere om tilstedeværelse på arbejdet, men om at vores hjerne forsætter arbejdet.
Det tager mig ca. 3 dage at koble helt fra, men jeg har ikke noget problem i at gøre mig fri af arbejdet. Min notesbog eller parkeringsplads er med til at fastholde det jeg tænker og flyyet det fra mit hoved til papiret.

Når jeg hører debatten i nyhederne, så tænker jeg at vi prøver, at anvende tankesættet fra industrisamfundet på et samfund der har udviklet sig. Email, mobiltelefonen og tankearbejdet er kommet for at blive. Jeg tænker at det handler om noget helt andet. Det handler om vores evne til at styre de friheder og valg vi har, så de ikke ændres fra friheder til begrænsninger. Jeg har friheden til at vælge og ultimativt har jeg valget af arbejdsplads. Nu begynder artiklen at nærme sig nogle af mine syn på stress og brug af ordet stress, men det tror jeg ikke der er plads til i denne artikel.

Lad os nu se mulighederne, i alle de tekniske muligheder vi har idag og ikke blot bruge dem som undskyldning, for vores manglende evne til at prioritere og vælge. Vælg at holde ferie, så batterierne er ladet helt op. Man bliver ikke en god leder af at arbejde mange timer og man bliver heller ikke en bedre leder af at arbejde i sin ferie.

Vil du læse lidt mere om udviklingen af samfundet og udfordringen ovenfor, så tag et kig på denne bog: Livsnavigatøren - Camilla Kring
Livsnavigatøren
Gå direkte til Saxo

Hen over sommeren, kan du i menuen til højre, stemme på dine "arbejdsværktøjer"

Et lille efterskrift:
..beskæftiger næsten hver anden mand sig i et eller andet omfang med arbejde i ferien, mens 4 ud af 10 kvinder tager arbejde med på ferie
Berlingske lørdag den 19. juli Af Linda Overgaard (undersøgelsen stammer fra ugebrevet A4 fra LO)
Er det en joke eller er det anvendt statistik?
4 ud af 10 = 0,4 for kvinder
næsten hver anden = under 0,5 for mænd
Det er da en undersøgelse og information der virkelig gør en forskel. Jeg var inde og læse selve kilden og citatet er korrekt. Sprogbrugen er vigtig hver anden (1 ud af 2) lyder som mange og 4 af 10 lyder af en del mindre. Ugebrevet A4 er efter deres eget udsagn "blandt Danmarks mest dagsordensættende medier", men bevar din sunde kildekritik!

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Opremsning af konklusionen BASENAME: opremsning-af-konklusionen DATE: Thu, 17 Jul 2008 13:11:51 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Værktøjer,metoder CATEGORY: TAGS: aktion, aktiv, beslutning, kommunikation, kommunikere, konklusion, leder, m_de, tilkendegivelse ----- BODY:

For nylig i forbindelse med et møde, kom jeg til at tænke på, hvor ofte afslutningen af et møde bliver uskarp eller ikke præcis nok til at sige hvad konklusionen blev. Hvorfor havde vi møde og hvad kom vi frem til? mener vi at vi kom frem til det samme? Jeg synes nu ellers ikke jeg har problemer med at sikre et godt og udbytterigt møde.

Løsningen på et bedre møde oplevede jeg med det samme. En kollega afsluttede mødet med kort at ridse konklusionerne op. Det var en blanding af beslutninger, konklusioner og aktioner på et dagligt statusmøde. Det tog ikke meget mere end 30 sekunder og alle sad tilbage med det samme billede af mødet.

Jeg har nu tvunget mig selv til at gøre det samme den sidste uges tid og jeg synes, det sender et tydeligt signal af ledelse og overblik. Der er enighed inden man skilles, alle har fået de vigtigste budskaber to gange og alle har haft mulighed for, at sige om de sidder med samme billede. Ledelse handler i stor udstrækning om kommunikation og det er sådan med kommunikation, at det budskab modtageren sidder tilbage med, er det der er kommunikeret. Det er ikke det der er sagt og vist der er det kommunikerede.
Hvis resultatet skal være til 12 (på den nye karakterskala), så slutter man lige med at få en aktiv tilkendegivelse fra hvert enkelt på at det er forstået. Igen tager det ikke mange sekunder og det har en stor effekt.

Så lad udbyttet af dine møder blive 50 % større, blot ved at bruge 30 sekunder på en opsummering og 30 sekunder på aktiv tilkendegivelse.

"Hvis jeg lige skal summere mødet op, så var status fra produktionen, at alt har kørt som planlagt siden igår. Vi ligger lidt lavt på udbyttet og det vil lederen for gruppen følge op på idag og give status på imorgen..."

----- COMMENT: AUTHOR: Grethe Juhl DATE: Wed, 17 Nov 2010 19:31:51 +0000 URL:

Fast agenda på alle møder er til slut en kort konklusion på mødet op vedtagene beslutninger kan jeg kun gode erfaringer med.

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Nu også på engelsk og bruger logind BASENAME: nu-ogsa-pa-engelsk DATE: Mon, 09 Jun 2008 13:45:36 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Litteratur og links CATEGORY: TAGS: leadership, management, thoughts on leadership ----- BODY:

Jeg har valgt også at lave tanker-om-ledelse på engelsk. Formålet er at få flere mennesker til at deltage i debatter, undersøgelser og generelt give input.

Jeg har valgt at kalde den engelske version Thoughts On Leadership. Alle artikler og indlæg vil ikke nødvendigvis blive oversat.

Se den engelske version kaldet leadership her

Samtidig har jeg valgt at åbne for brugerregistrering. Alle kan som udgangspunkt se alle indlæg, men hvis man er bruger, kan man vælge at få alle nye indlæg som e-mail.

Opret dig som bruger her

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: LEAN ledelse BASENAME: lean-ledelse DATE: Sun, 25 May 2008 14:06:36 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Artikler CATEGORY: TAGS: effektiv, leadership, lean, ledelse, m_l, optimering, performance, produktiv, standard ----- BODY:

At være leder betyder at skabe resultater sammen med andre. Der findes mange definitioner, men basalt set handler ledelse om at skabe resultater. Se også her!

Lean er en kultur og tankegang. Som leder er det vigtigt at arbejde for at fastholde den kultur man har og vil have i en virksomhed, uanset om kulturen indeholder lean eller andre ting.
Derfor er lean ledelse for mig, at man som leder også sætter retning for arbejde med lean og fokus på lean som en del af ens ledelse.
Helt bevidst har jeg brugt ordet "også", da det primært handler om at være leder. Jeg tror at jeg som leder opnår langt bedre resultater ved, at tænke lean principper ind i min ledelse, ligesom der er mange andre teorier og tilgange jeg skal tænke ind.

Læser man The Toyota Way, så er lean ledelse (lean leadership) proaktiv tænkning og langsigtet læring

Men hvordan kan man koble ledelse og lean sammen som leder i hverdagen?
Jeg tror på at man via forenkling og ved ikke at gøre tingene sværere end de er, sagtens kan lykkedes med begge ting.

Kortsigtet
Hvis jeg skal starte med at beskrive en ting, jeg som leder på alle niveauer bør have styr på, så er det performance lige nu. Det er er det kortsigtede og nære lige nu, hvor en hurtig handling kan bringe tingene på sporet igen. Uanset hvor jeg er leder, så er det basalt at jeg skal have og bruge et overblik til at sikre at vi når det ønskede resultat. Det kortsigtede skal understøtte det langsigtede og ved den rette difinition af de enkelte mål, er der stor snadsynlighed for, at de langsigtede mål er på plads.

Jeg vil dagligt og måske hyppigere vide hvor vi er i forhold til nogle af de vigtigste måleparametre. Det kan man gøre på et performance board eller måltavle. Jeg har altid benyttet mig at morgenmøder, der ikke behøver tage meget mere end 5 minutter og som har som formål at sætte retning for dagen, på baggrund af de kortsigtede mål. Mål skal være SMART

Langsigtet
Man kan ikke drive en forretning eller være leder på kortsigtede daglige mål. Der er nødt til at være en langsitet dimension, som de kortsigtede mål kan laves på baggrund af. De langsigtede mål laves på baggrund af en strategi eller vision.
For mig er langsigtede mål noget jeg kigger på månedligt. De skal ikke være de samme som de kortsigtede, men indeholde det jeg gerne vil opnå med de kortsigtede.

Eksempel: Jeg vil gerne forbedre min service, ved at sætte langsigtede mål for nedbringelse af sagsbehandlingstiden. Derfor har jeg et langsigtet mål over året på at skære 2 dage af de nuværende 15 dage. En dag første halvår og en dag anden halvår. Det opnår jeg kun med sandsynlighed, hvis jeg har styr på det i det daglige. Jeg laver derfor et kortsigtet eller dagligt mål, der sikrer at vi ikke har sager der overstiger 10 dage. Jamen målet var ikke 10 dage, men 14 dage for første halvår. Benyt lejligheden til at være proaktiv - at måle på sager, der overstiger 14 dage i første halvår giver blot en statistik. Sæt en alarmgrænse inden målet er nået, så der kan sættes en aktion igang inden det er for sent.
Sagsbehandlingstid er en nem størrelse. Enten er sagen nået til tiden eller også er den ikke. Glem gennemsnitstider og lignende, da de ikke altid giver det rigtige billede. Vi har kunden i fokus og kunden er kun interesseret i sin egen sagsbehandlingstid og ikke gennemsnittet. Måske kan man endda bruge 80/20 reglen. De 20 % af sagerne der overskrider sagsbehandlingstiden bidrager til 80 af utilfredsheden.
Se også gennemløbstid eller leadtime

Observer processen
Et godt princip er altid at gå ud og kigge på sin proces, inden man fejlsøger, forbedrer eller måler på den. Jeg kunne også tilføje at det som leder er et godt princip at gøre det med intervaller.
Det rammes meget godt ind af det Japanske ord gemba, stedet hvor sandheden kan findes. Gemba er altid i mine tanker og er kommet det af dyrt købte erfaringer. Hvor tit forsøger man ikke at løse et problem på afstand? Gå til stedet hvor sandheden kan findes.
Det princip bruger jeg, til det man i lean kalder process confirmation, eller at arbejde efter en standard eller arbejdsprocedure. Gå ud og observer processen og arbejd efter den. Tænk processen bredt, så det også indbefatter emner som miljø og arbejdsmiljø. Prøv eksempelvis at følge en sikkerhedsprocedure.
Ovenstående kan godt sættes i system. Lav en plan for året og lav dit eget princip, for hvor tit du vil tage et internt dokument eller beskrivelse af en arbejdsrutine og følge dette. Det giver en uundværlig viden som leder.

Hvor dan kædes kort- og langsigtede mål så sammen med at observere sin proces? kunne man spørge. Jeg har sammen med mine ledere sat et handlingsmønster eller en rutine op, for hvordan vi reagerer på daglige mål der ikke nås. Der er lavet en simpel beskrivelse af, hvilke beslutninger og handlinger der udføres og af hvem.
I eksemplet fra tidligere med sagsbehandlingstider, kunne det omsættes til, at hvis 0-3 sager er forsinkede reagerer teamet selv. Ved 4 er det teamets nærmeste leder og ved 5 er det afdelingens leder der skal involveres i beslutningerne.

Hvis det skal siges kort, hvilke egenskaber bygger lean ledelse så over:

1. Ledelse skal der til - lean ledelse hjælper ikke på i forvejen dårlig ledelse
2. Strategien skal være på plads og den skal tage udgangspunkt i "kunden"
3. Omsæt strategi til kort- og langsigtede mål
4. Sæt mål for forbedringer
5. Tal med data
6. Gå ud og observer din proces
7. Fremtving standardisering

Hvis det kan måles, kan det ledes siger Steen Hildebrandt

Lean ledelse kommer ikke fra den ene dag til den anden. Der vil være en række udviklingsniveauer og løbende forbedringer, før det er på plads. Der kan være langt fra traditionel hierakisk ledelse til lean ledelse, men jeg håber at kunne have inspireret til en start.

Kan anbefales:
God lean Ledelse
Gå direkte til Saxo

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Wittgenstein BASENAME: wittgenstein DATE: Wed, 14 May 2008 13:48:12 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Simple regler, love og effekter CATEGORY: TAGS: citat, filosof, ledelse, wittgenstein ----- BODY:

Ludwig Wittgenstein er en af det tyvende århundredes mest betydningsfulde filosoffer. Han skriver blandt andet om tvivl og tro - enhver tvivl forudsætter at jeg tror på noget.

Nedenstående citat er fra "Über gewisheit"

§125. If a blind man were to ask me "Have you got two hands?" I should not make sure by looking. If I were to have any doubt of it, then I don't know why I should trust my eyes. For why shouldn't I test my eyes by looking to find out whether I see my two hands? What is to be tested by what? (Who decides what stands fast?) And what does it mean to say that such and such stands fast?

(kilde: ed. G. E. M. Anscombe and G. H. von Wright
Translated by Denis Paul and G. E. M. Anscombe Basil Blackwell, Oxford 1969-1975)

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Littles lov BASENAME: littles-lov DATE: Sun, 11 May 2008 09:04:49 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Simple regler, love og effekter CATEGORY: TAGS: flow leadtime, genneml_bstid, littles law, littles lov, variation, wip ----- BODY:

Littles lov er opkaldt efter matematikeren J. D. C. Little og stammer fra hans arbejde tilbage i 1961. Den udtrykker en proces gennemløbstid (leadtime) beregnet ud fra enheder i arbejde (Work In Process= WIP eller Things-in-Process = TIP) og gennemsnitlig procestid (Average Completion Rate (ACR) eller exit rate)

Gennemløbstid = WIP/ACR(eksemepel: stk/min.)

Teorien gælder for stabile systemer, men man vil blive overrasket når man forsøger at anvende den på en proces, der måske ikke kan siges at være helt stabil. Den giver i mange tilfælde et meget godt estimat på forventet gennemløbstid. Jeg har taget teorien med her, da jeg som leder har stor gavn af at kende den og bruge den på en bred vifte af ting.

Omsat til ord så siger teorien, at når mængden af enheder i arbejde stiger og den gennemsnitlige procestid er stabil, så bliver gennemløbstiden længere.
Omvendt

Der er ikke så mange faktorer i teorien og de fleste ville nok have gættet på ovenstående udfald, men det er faktisk ganske praktisk, at kunne udtrykke ting matematisk og derfra kunne lave kvalificerede bud på leadtime eller behandlingstider. Teorien kan anvendes til mange typder opgaver. Det kan være sagsbehandling, produktion af dele, ventetid i kantinen eller flowet gennem et supermarked.

Eksempel: Vi har et lille kontor der behandler sager somderes primære opgave. En medarbejder kan behandle 2 sager om dagen og kontoret består af 5 medarbejdere. Kontroret kan altså behandle 10 sager ialt om dagen med 5 medarbejdere. 20 sager er igang med at blive behandlet eller venter:

Gennemløbstid = (20 sager)/(10 sager pr. dag) = 2 dage

Det vil altså på en given dag tage 2 dage at få behandlet en sag. Antallet af nye sager der kommer ind skal også svare til antal sager der kommer ud pr. dag. Ellers vil WIP ændres og der kan ske en ophobning eller en mangel på sager

Kontoret har af forskellige grunde fået ophobet 80 sager:

Gennemløbstid = (80 sager)/(10 sager pr. dag) = 8 dage

Gennemløbstiden vil forsætte med at være 8 dage indtil der gøres noget ekstra for at nedbringe antallet af sager. Det kunne være at arbejde en lørdag, hvor der ikke kommer nye sager ind. Der ville denne dag kunne behandles 10 sager, så WIP ville blive 70 istedet for 80 sager. Det resulterer kun i en afkortning af gennemløbstiden på 1 dag!
Kunne man effektivisere sagsbehandlingen, så der kunne behandles 3 sager om dagen pr. medarbejder og der forsat kom 10 sager ind pr. dag ville det se sådan ud:

Gennemløbstid = (80 sager)/(15 sager pr. dag) = 5,3 dage

Der ville hver dag blive gnavet 5 sager af WIP:
1. dag: Gennemløbstid = (80 sager)/(15 sager pr. dag) = 5,3 dage
2. dag: Gennemløbstid = (75 sager)/(15 sager pr. dag) = 5,0 dage
3. dag: Gennemløbstid = (70 sager)/(15 sager pr. dag) = 4,7 dage
4. dag: Gennemløbstid = (65 sager)/(15 sager pr. dag) = 4,3 dage
5. dag: Gennemløbstid = (60 sager)/(15 sager pr. dag) = 4,0 dage
6. dag: Gennemløbstid = (55 sager)/(15 sager pr. dag) = 3,7 dage
...forsæt selv...

Vigtigheden af at effektivisere sagsbehandlingen må ikke overses. Overarbejde eller flere ressourcer kan hjælpe på kort sigt, men det kan være en langt bedre investering, at kigge på sagsbehandlingen (jamen når vi har travlt og mange sager kan vi jo ikke tage en person ud i 5 arbejdsdag - jo, for det er langt dyrere at lade være...)

Antallet af sager eller flowet af opgaver ind skal nævnes. I ovenstående havde jeg sat flowet ind til at være 10 sager pr. dag. Sådan ser verden ikke altid ud og det kan have stor betydning for valg af indsatsområde. Hvis sagerne eksempelvis kommer i klumper eller de kommer primært torsdag og fredag i ugen, så vil der være dage, hvor de ansatte i vores kontor ikke har noget arbejde og de vil stadig sidst på ugen kun kunne behandle 2-3 sager. Altså sker der en forlængelse af leadtime. Derfor kan der være situationer, hvor det er vigtigere at sørge for et jævnt flow af sager end effektivisere sagsbehandlingen.

Et andet aspekt er hvor stor belagningen er. Det er muligt at kvæle de fleste systemer, hvis de er fyldte. Et supermarked kan rumme en vis mængde mennesker med deres vogne. Kommer der forsat flere til, vil butikken på et tidspunkt gå helt istå og være ineffektiv. Det vil ikke være muligt at flytte rundt inde i butikken og det vil ikke være muligt at komme ud igen. Derfor kan vi heller ikke bruge vores ansatte i eksemplet ovenfor 100% til sagsbehandlingsopgaven. Vi er nødt til at tage højde for lidt variation. Det betyder at de 2-3 sager vi forventer at hver medarbejder kan klare pr. dag måske kun vil dække 80% af arbejdstiden. Jo større variation vi har med at gøre, jo lavere er vi nødt til at sætte belagningen. Se mere om hvordan stor variation kan beregnes (Pollaczek-Khintchine formel).

graf leadtime

Ovenstående skal ikke ses som et maskinelt syn på mennesker og hvordan vi arbejder, men blot som et godt ledelsesværktøj (og medarbejderværktøj) til at få styr på flowet - det handler faktisk om at få flow i sagerne!

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: SMART mål BASENAME: smart-mal DATE: Mon, 05 May 2008 11:10:09 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Værktøjer,metoder CATEGORY: TAGS: goal, m_l, m_ls_tning, smart, target ----- BODY:

At sætte mål har et formål. Man sætter mål for at nå dem og delmål der støtter op omkring overordnede mål.
Derfor er det også af stor vigtighed, at man sikrer en beskrivelse af målet af høj kvalitet. Det giver rigtig god mening at bruge en del tid på at finde frem til de rigtige mål og det må gerne være baseret på en strategiproces, forretningsplan eller værdier der siger hvad man vil. At kunne sætte mål og arbejde med dem, bør være en helt grundlæggende egenskab som leder.

En rigtig god fremgangsmåde er, at man altid beskriver sine mål som SMART mål (SMART targets). Det er nemt at gå til og huske, og giver mening for stort set alle steder, hvor man har behov for at sætte mål. Download word SMART målbeskrivelser her

Specifikke - Målbare - Ambitiøse - Realistiske - Tidsbestemte

Eksempel: Teamet skal afslutte 85 % alle nye ordrer inden for 2 arbejdsdage i år målt i ordresystemet rapport U5. Dette er 10 % forbedring fra sidste år.

Eksempel: "komme i bedre form" er ikke specifikt, men "melde mig ind i fitness klub og træne 3 gange om ugen" er væsentligt mere specifikt.

Man bør altid bruge den fornødne tid og bearbejde mål, så man ikke senere er i tvivl om målet er indfriet eller ej.

Hvad de 5 bogstaver står for, er der mange omskrivninger af. Jeg mener den oprindelige beskrivelse fra bogen "The one minute manager" er Specific-Measurable-Achievable-Relevant-Timebound. Herunder er en del andre omskrivninger jeg har fundet på nettet:

S Specific
M Measurable/Manageable
A Ambitious/Appropriate/Achievable/Assessable/Agreed Upon/Attainable
R Realistic/Relevant
T Timed/time-bound/Timely

Nogle steder sætter man et E til sidst, stående for evaluerbar. Jeg er enig i at mål skal være evaluerbare og at det skal være nemt at måle og skaffe tal løbende, men for mig ligger evaluerbar også i M for målbart.

Her er bogen på engelsk og link til den danske (er vist udsolgt, men findes også på svensk):
The one minute manager En minuts chefen
Gå direkte til Saxo

På et lidt mere overordnet niveau og stadig koblet med SMART mål, er denne også en af de bøger man bør lade sig inspirere af:

Balanced scorecard

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Din mening BASENAME: din-mening DATE: Sun, 06 Apr 2008 13:44:05 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Artikler CATEGORY: Litteratur og links TAGS: bog ledelse litteratur artikel ----- BODY:

Fortæl hvilken bog/litteratur/artikel der er den bedste efter din mening om emnet ledelse.
Tilføj kommentar

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: 5xhvorfor skabelon BASENAME: 5xhvorfor-skabelon DATE: Mon, 24 Mar 2008 14:30:18 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Filer CATEGORY: TAGS: 5xhvorfor, lean, skabelon, template ----- BODY:

DOWNLOAD 5xhvorfor skabelon excel

Se også indlæg om 5xhvorfor

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: The Pocket Mod BASENAME: the-pocket-mod DATE: Fri, 21 Mar 2008 12:43:08 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Litteratur og links CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Hurtig og nem måde at lave en folder med 8 sidder på et ark papir!
Lige til at have i lommen

http://www.pocketmod.com/

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Sænk vandstanden! BASENAME: sank-vandstanden DATE: Tue, 18 Mar 2008 07:54:36 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Værktøjer,metoder CATEGORY: TAGS: oee3, skjulte problemstillinger, udfordre, vandstand ----- BODY:

Når man sænker vandstanden, dukker nye klipper op til overfladen, som tidligere var skult af en højere vandstand. En tilgang som rykker, hvis du vil udvikle og forbedre. For mig er det at sænke vandstanden det samme som at trykke på speederen og på at udfordre sig selv. Jeg bruger selv denne tilgang i hverdagen og det giver resultater! Det handler om at gøre opgaven lidt sværere en gang imellem, sætte betingelser for opgaveløsningen op for sig selv.

Et godt eksempel var en produktionslinie, som egentlig kørte godt. Den kørte udemærket sammenlignet med identiske linier. 50% af den bemandede tid kørte linien 100% hastighed (OEE3 var ca. 50). Vi valgte at ændre på produktionsplanlægningen og ordrestørrelser og det betød at linien hver dag producerede en ordre. Vi satte et starttidspunkt til kl. 9.30 hver dag. Allerede den første uge viste det sig at linien blev færdig med dagen ordre før tid, men havde svært ved at starte kl. 9.30. Dygtige folk fra vedligeholdelsesteamet så hurtigt at det var en kontrolfuntion i starten af linien, der skulle genkende farven af en komponent, der gav forsinkelser. Så løsningen var klar - vi kunne starte justeringen og indkøringen kl. 9.00, så er der bedre tid. Men er det løsningen? Nej selvfølgelig ikke. Hvorfor virkede kontrolfunktionen aldrig ved opstart? det spørgsmål var ikke besvaret. Så vi fastholdte at linien skulle starte præcis 9.30 og der kunne ikke køres og justeres på den inden dette tidspunkt. Efter lidt kortsigtede og et par langsigtede aktioner, kom vi frem til at linien startede præcis 9.30.
Så pointen er at ved at sænke vandstanden, kom nye problemstillinger frem, som vi ikke havde set tidligere. De påvirkede produktionen hver dag, men var aldrig blevet synlige. Liniens output steg over 10 procentpoint, kun ved at lave disse små udfordringer.

Tør du sænke vandstanden?

Saenk vandstanden

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Parkinsons lov BASENAME: parkinsons-lov DATE: Tue, 18 Mar 2008 07:12:10 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Simple regler, love og effekter CATEGORY: TAGS: parkinsons lov, ressourcer, tid ----- BODY:

Vi kender den alle uden at kunne navnet eller teorien bag. Men den originale ordlyd af Parkinsons lov er:
"Work expands so as to fill the time available for its completion"
Første gang offentliggjort i 1955 af historikeren, satirikeren og forfatteren Cyril Northcote Parkinson. Ved første øjekast lidt humoristisk, men ved nærmere eftertanke nok ikke så fjernt fra virkeligheden. Jeg har set flere eksempler på Parkinsons lov træde i kraft. Et eksempel var en administrativ funktion, som ved forbedringer fik fjernet en række opgaver svarende til 2 fuldtidsstillinger. Det daglige arbejde forsatte og selv om en del opgaver var forsvundet, var behovet for ressourcer det samme.
Der kunne være flere grunde til det. Eksemplvis kunne nye opgaver være dukket op, som der ikke tidligere var behov for at løse eller som var nedprioriteret. Grunden kunne også være et ledelsessvigt, da effektiviteten blot faldt eller afledt af at ledere ofte lønnes efter antallet af underordnede medarbejdere. Få steder er der prestige i at få færre ansatte som leder. Som leder bør man være opmærksom på Parkinsons lov. Det svarer lidt til at sælge elastik i metermål - elastikken kan altid strammes eller slækkes så den måler en meter. Uanset hvor mange ressourcer man har, er vi altid nødt til at bede om flere for at løse ekstra opgaver - og lige så spændende, hvis opgaver ophører findes der altid andre opgaver i organisationen, der gør at samme ressourcebehov er nødvendig Se Wikipedia for en lang spændende beskrivelse: Klik for Parkinson's law

----- COMMENT: AUTHOR: henrik DATE: Mon, 07 Sep 2009 21:37:18 +0000 URL:

tak

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Samtidighedsprincippet BASENAME: samtidighedsprincippet DATE: Sun, 30 Dec 2007 19:48:32 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Simple regler, love og effekter CATEGORY: TAGS: klimam_ling, samtidighedsprincippet ----- BODY:

Det er ikke muligt at observere verden uden samtidig at ændre den. Dette blev vist af Werner Von Heisenberg i 1920'erne. Heisenberg var fysiker og arbejdede med kvantemekanik. Men hans observationer kan godt bruges i forbindelse med ledelse. Vi kan ikke observere vores organisation uden samtidig at ændre den.

Et eksempel på hvordan et system fysisk ændres kunne være, at måle temperaturen i et glas vand. Det gøres ved at sænke et termometer ned i glasset med vand, men det vi måler er temperaturen af vandet i glasset OG effekten af at nedsænke et fremmedlegeme i vandet (termometeret).

Det vil i en organisation kunne omskrives til, at når vi foretager klimamålinger, så har vi ændret organisationen der måles på blot ved at lave klimamålingen!

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Pygmalion effekten BASENAME: pygmalion-effekten DATE: Sat, 15 Dec 2007 20:59:13 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Simple regler, love og effekter CATEGORY: TAGS: effekt, profeti, pygmalion, selvopfyldende, studerende ----- BODY:

Interessant social-psykologisk eksperiment udført i 50'erne af Rosenthal og offentliggjort i slutningen af 1960'erne.

Effekten beskriver det fænomen at nogle studerende performer bedre end andre blot fordi de forventes at gøre sådan. Det handler om selvopfyldende profetier og det at skabe en positiv spiral. Forsøgene er senere gennemført på mange andre forsøgspersoner end studerene og har kunnet eftervises.

Pygmalion effekten ligger tæt op ad Appreciative Inquiry (AI) tankerne

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Medarbejder eller leder? BASENAME: medarbejder-eller-leder DATE: Sat, 15 Dec 2007 20:54:19 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Artikler CATEGORY: TAGS: abe, leder, medarbejder, skulder ----- BODY:

Det falder let for nogen og svært for andre. Det er en af nøglekompetencerne som leder og måske en af de som gør forskellen på succes og middelmådighed. Det handler selvfølgelig om delegering. Som leder skal du kunne delegere. Omvendt er det ikke så entydigt. Jeg har set velfungerende ledere med en stor faglig indsigt og kontakt til det faglige i hverdagen, der var velfungerende ledere.

Forestil dig situtationen, hvor du en morgen møder på arbejdet. Du er på vej igennem afdelingen, hvor du siger godmorgen til hvert enkelt på din vej. I øjenkrogen ser du en medarbejder længere nede af gangen, der kun sidder og venter på at du kommer forbi. I hånden har han et par ark papir. Da du siger godmorgen, viser han dig de sidste dages lagerstatus, men bemærker at data ikke er blevet opdateret de sidste 2 dage. Data kommer fra det system du var med til at udvikle inden du blev afdelingsleder, så det er jo naturligt at spørge dig til råds. Du nævner vigtigheden af, at i altid har godt styr på lagerdata og medarbejderne nikker i enighed. Men medarbejderen har kigget lidt på det, men ved ikke hvordan det hele hænger sammen og kender ikke nogen der lige kan hjælpe. Hmm - det er jo vigtigt at få gang i opdateringen igen, så du tager papirene i hånden og forlader medarbejderen, da du skal være klar til dit daglige morgenmøde. I aftaler at du lige kigger på det og så kan i tale videre om 30 minutter.

Her forlader vi de to. Kunne denne eller en lignende situation være taget fra din hverdag? Det handler om aber der skifter skulder. Det handler om, at man i det sekund man rækker frem efter papiret, pludselig ser en lille abe kravle ned fra medarbejderens skulder og op på ens egen skulder. Det er ansvar der skifter. Hvis historien skulle være forsat, så var ansvaret for næste handlig lederens. Medarbejderen kan med god samvittighed forsætte med andre opgaver og vente på en aktiv handling fra sin leder.

Jeg skal fra tid til anden hanke op i mig selv og sikre at min hverdag stadig hænger sammen. Delegering er et nøgleord som leder og kan være forskellen på succes eller fiasko (udbrændthed, dalende performance eller lignende).
Jeg tænker bogstaveligt på en lille abe som jeg følger i tankerne - hvor er den nu, hvor er den på vej hen. Det handler ikke om at jeg ikke skal have opgaver, men om hvad jeg som leder skal prioritere.
Et tankeeksperiment kunne jo være at 10-15 af ens medarbejdere dagligt har input til en, som sagtens kunne drejes rundt til, at næste handling var lederens. 10 medarbejdere havde blot et spørgsmål, de ville afklare, men lederen fik selv drejet samtalen derhen at næste handling var lederens. Så er den arbejdsdag meget hurtigt omme. Initiativet og ansvaret for den næste handling skal blive hos medarbejderen. Det kunne være at medarbejderen skulle vende tilbage med en status senere, at du kunne komme med at navn på en der kender systemet, at du skulle bede medarbejderen booke dig 5 min. senere idag, så du kunne investere nogle minutter i at instruere medarbejderen, så situationen en anden gang kan løses af medarbejderen selv.

Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at stillingen "leder" har sin berettigelse. Jeg ønsker selv at have en leder, som mine medarbejdere ønsker at have en leder. Det kan godt være man ønsker sig en anden leder, men det er en helt anden snak. Jeg havde den fornøjelse at overvære en feedbackrunde under et seminar med mine medarbejdere. Jeg lyttede på afstand uden at være med i samtalen. Medarbejderne havde et brændende ønske til en af deltagerne om, at hun gik ind og tog ledelse. De havde netop været igennem en øvelse uden leder og uden at nå målet. De brændte efter at blive ledet og de krævede at få en leder - ligesom hjemme i hverdagen. Medarbejdere har krav på en kompetent leder, der bruger tiden på ledelse.

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Dilberts princip BASENAME: dilberts-princip DATE: Sat, 15 Dec 2007 20:50:08 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Simple regler, love og effekter CATEGORY: TAGS: dilbert, princip ----- BODY:

Dilbert er en tegneseriefigur, men hans tegner Scott Adams har en MBA fra U. C. Berkeley, hvilket nok ikke er fremmed for læserne af Dilbert. Dilberts princip bygger på Peters Princip. Så det starter vi med: Peters princip siger at ansatte der udviser kompetencer i deres nuværende stilling belønnes med forfremmelse. Det kan så tolkes sådan, at ansatte forfremmes til de ikke længere udviser kompetence i den stilling de sidder i og derfor bliver siddende. Dilberts princip siger derimod at inkompetente medarbejdere forfremmes for at begrænse den skade de kan gøre. Dilbert princip bygger på, at i nogle tilfælde kan der gøres mest skade i forhold til kunder, kvalitet og lignende. Derfor begrænser man skaderne ved at flytte folk op i typisk mellemledelse
dilbert princippet
Gå direkte til Saxo

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: LEAN links BASENAME: lean-links DATE: Sat, 15 Dec 2007 20:49:32 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Litteratur og links CATEGORY: TAGS: lean, links ----- BODY:

Jeg har samlet en række links om LEAN til inspiration.
Lean.org
The Lean Enterprise Academy
Toyota Motor Manufacturing Kentucky
Lean Construction Institute

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: 80/20-reglen BASENAME: 80-20-reglen DATE: Sat, 15 Dec 2007 20:48:53 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Simple regler, love og effekter CATEGORY: TAGS: 80 20 reglen, pareto diagram ----- BODY:

Mange ting kan afbilledes i et pareto diagram og i rigtigt mange tilfælde vil 20 % af inputs stå for 80 % af outputtet (Paretos princip er faktisk det korrekte navn). Det kunne være fravær på en arbejdsplads, produkter og ordrestørrelser eller stopårsager på produktionsudstyr. 20 % af stopårsagerne står for 80 % af stoptiden eller 20 % af medarbejderne står for 80 % af det samlede fravær. Nedenstående er et eksempel med et firmas faktiske varenumre og antal styk produceret om året på det enkelte varenummer(afbilledet som %). 80/20 reglen er afbilledet med gult. Med rødt er 50/6 reglen indsat og 95/50 reglen med blåt. De to sidste regler kommer fra Ian Glendays bog "Breaking Through To Flow", som jeg for nyligt er stødt på. Hvorfor forholder det sig sådan? Fordi mange ting er logaritmiske distributioner og følger Benfords lov. 8020reglen

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Bøger der venter på at blive læst BASENAME: boger-der-venter-pa-at-blive-last DATE: Sat, 15 Dec 2007 20:48:17 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Litteratur og links CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Parkinson's Law: The Pursuit of Progress - Cyril Northcote Parkinson Parkinsons law
Gå direkte til Saxo

Critical Chain - Eliyahu M. Goldratt
Critical chain
Gå direkte til Saxo

Theory of constraints - Eliyahu M. Goldratt

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Dele og overvinde BASENAME: dele-og-overvinde DATE: Sat, 15 Dec 2007 20:46:45 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Værktøjer,metoder CATEGORY: TAGS: d_c, dele og overvinde, devide and conquer ----- BODY:

Devide and conquer (D&C) eller dele og overvinde er en teknik til problemløsning beskrevet i forbindelse med softwareudvikling og andre steder som problemløsningsværktøj. Et problem deles i to eller flere dele indtil en del er så lille at den kan løses direkte. Løsning af delene vil løse det overordnede problem.

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Hofstadters Lov BASENAME: hofstadters-lov DATE: Sat, 15 Dec 2007 20:46:09 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Simple regler, love og effekter CATEGORY: TAGS: hofstadters lov, uendelig l_kke ----- BODY:

"It always takes longer than you expect, even when you take into account Hofstadter's Law" Det vil sige at loven er uendelig, da den refererer til sig selv. Den er en uendelig løkke. Selv om vi ikke når en opgave til tiden og derfor sætter en ny deadline, skal vi stadig tage Hofstadters lov i betragtning. hofstadters lov

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Litteratur II BASENAME: litteratur-ii DATE: Sat, 15 Dec 2007 20:44:47 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Litteratur og links CATEGORY: TAGS: anbefalet, ledelse, litteratur ----- BODY:

Nye bøger er kommet til listen. What is lean six sigma? - Mike George, Dave Rowlands & Bill Kastle Let læst bog, der handler om en kombination af Lean og Six Sigma. Der er helt klart styrker og svagheder ved Lean, TQM, Six Sigma, TPM osv. Men kombinationer af ovenstående kan være stærke. Bogen handler om Lean Six Sigma. For mig satte den en del tanker igang, som nemt kunne bruges i hverdagen, selvom man ikke arbejder med Lean eller Six Sigma.

What is lean six sigma
Gå direkte til Saxo

Få tingene gjort - David Allen Få tingene gjort er en lidt tykkere sag, som måske kan koges ned til et af de flow diagrammer der er vist i bogen. Men den er absolut værd at læse og man kan blot springe eksemplerne over, hvis pointen er klar. Målet er at få overblik over sine ting og behandle alle sine inputs efter en fast standard. Når man flytter tingene fra tankerne til papir, skaber det et overskud til nye tanker. Jeg er gået væk fra min egen notesbog og referater over til de lister, der er beskrevet i bogen. Det hjælper at rydde op og det hjælper at skabe overblik.

Få tingene gjort
Gå direkte til Saxo

Livsnavigatøren - Camilla Kring Mest af alt et debatoplæg eller tankevækker. Bogen beskriver samfundet, individet og dets navigation i livet. Samfundet ændrer sig hele tiden og det bør vi også gøre. Bogen har sat interessante tanker igang hos mig i relation til ledelse.
Livsnavigatøren
Gå direkte til Saxo

Livets Cirkel - Hawk of the Yellow Wind er absolut værd at læse. Bogen rummer en stor mændge visdom, som også kan beskrives med bogens undertitel; kærlighed, kommunikation og grænser. Bogen findes på Dansk, men er tit udsolgt.
Livets Cirkel
Gå direkte til Saxo

Factory Physics - W. Hopp's bog om de regler eller teorier der kan anvendes i en fabrik. Fabrik skal dog ses som et vidt begreb, da mnage af teorierne kan bruges på alle typer produktion, service og lignende.
Factory Physics
Gå direkte til Saxo

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: De Store Tals Lov BASENAME: de-store-tals-lov DATE: Sat, 15 Dec 2007 20:41:50 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Værktøjer,metoder CATEGORY: TAGS: overslag, store tals lov ----- BODY:

Detaljer og mange decimaler er passende på nogle tidspunkter. Men der er mange tilfælde hvor et groft overslag eller estimat, der hurtigt kan laves, giver et acceptabelt resultat. Bedste mands bedste bud er tit ikke langt fra facit

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Hvorfor?Hvorf... (5 gange Hvorfor?) BASENAME: 5gangehvorfor DATE: Sat, 15 Dec 2007 20:40:45 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Værktøjer,metoder CATEGORY: TAGS: 5 gange hvorfor, hvorfor_, why ----- BODY:

Rigtig god teknik som kommer dybt i de egentlige årsager. Metoden stammer fra LEAN, men kan bruges på hvad som helst og kan bruges til udfordring af selv ting du ikke har en dybere viden om.
Hvorfor kom jeg for sent på arbejdet? det tog lang tid at komme frem
Hvorfor tog det lang tid? jeg måtte gå og plejer at cykle
Hvorfor måtte du gå? min cykel var punkteret igen
Hvorfor var den det? Der sad en sten igennem dækket
Hvorfor stak den igennem? Tja, det er nok ved at være et gammelt slidt dæk...

Havde det hjulpet at lappe cyklen igen? eller var løsningen at få et nyt dæk på?

Jeg har lavet en skabelon, som kan anvendes enten ved at den skrives ud og udfyldes i hånden eller ved at den bruges direkte i excel. Jeg vil foreslå at den bruges i hånden, da en pc tit fjerner fokus.

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Simple regler BASENAME: simple-regler DATE: Sat, 15 Dec 2007 20:40:02 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Simple regler, love og effekter CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Fra tid til anden er det godt at have nogle velvalgte simple regler at falde tilbage på. Jeg tænker ikke på værdier eller lignende for en selv, men en blanding af simple data regler og metoder - ikke værktøjer, for dem kommer der et særskilt afsnit om.

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Litteratur BASENAME: litteratur DATE: Sat, 15 Dec 2007 20:37:36 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Litteratur og links CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Lige præcis ledelseslittertur findes der rigtig mange hyldemeter af og der kommer lige så meget til hvert år. Men nogle værker er dog noget specielt og værd at læse. Mine favoritter er samlet her:

7 Gode Vaner - Stephen R. Covey Man kommer ikke uden om den! Den er en vigtig brik i personlig udvikling og bør sætte en masse tanker igang. Den læses ikke bare fra ende til anden. der skal bruges lidt tid på den undervejs. Til gengæld kan man nemt komme tilbage og læse enkelte vaner op igen. Findes på Dansk
7 gode vaner
Gå direkte til Saxo

Den 8. vane - Stephen R. Covey Er ganske ny og har været længe undervejs. Den er en efterfølger til 7 gode vaner især fordi samfundet har udviklet sig siden den første bog. Findes på Dansk
Den 8. vane
Gå direkte til Saxo

Gung Ho! - Ken Blanchard og Sheldon Bowles Lille hurtigt læst bog, som kan anbefales. Den forsøger at besvare vigtig spørgsmål for ledere - hvordan får man top engagerede medarbejdere? Anerkendelse kan for mange være en svær størrelse, men her kommer et bud på hvordan den bør gives. Findes på Dansk
Gung Ho
Gå direkte til Saxo

Målet - Eliyahu Goldratt Skrevet som en roman om Alex Rogo. Man følger Alex igennem en forandrinsproces, hvor en ikke fungerende fabrik bringes tilbage på sporet. Sideløbende følges Alex private udfordringer. Det er ikke en nyere bog, men den rammer vigtige spørgsmål idag, især hvis man arbejde med LEAN. Findes på Dansk
Målet
Gå direkte til Saxo

Kaizen - Robert Maurer Kaizen plejer at høre til i LEAN, men denne bog laver en interessant kobling til personlig udvikling. Kaizen handler om at lave små holdbare forbedringer og det samme overføres i bogen til personlig udvikling eller til at nå personlige mål (eksempelvis at tabe vægt) Findes på Dansk
Kaizen
Gå direkte til Saxo

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: LEAN BASENAME: lean DATE: Sat, 15 Dec 2007 16:43:47 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Artikler CATEGORY: TAGS: effektiv, kvalitet, lean, ledelse, optimering, produktiv, trimmet ----- BODY:

LEAN = Trimmet LEAN er kommet meget i fokus igennem de sidste år. Der skal tilføjes et "igen", for Lean var i fokus for især bilindustrien tilbage i slut 80'erne og starten af 90'erne. Idag ser vi store organisationer som Novo Nordisk a/s, Post Danmark, Vestas, enkelte Danske sygehuse og kommuner tage LEAN til sig og arbejde seriøst med det. Enkelte af ovenstående arbejder med flere bundlinier som miljø, social ansvarlighed og lignende, så tingene må jo gå hånd i hånd med hinanden. To grundlæggende bøger er værd at kigge på The Machine That Changed the World af James P. Womack, Daniel Roos, og Daniel T. Jones.
The Machine That Changed the World
Fås hos Saxo

Lean Thinking af James P. Womack og Daniel T. Jones
lean thinking
Fås hos Saxo

Af de to bøger kan man trække følgende LEAN principper frem:

LEAN passer på de fleste opgaver og det er kun vores kreativitet der sætter grænserne. Man kan vælge den store udgave hvor hele firmaet eller organisationen involveres, men kan jo også blot kigge på enkelte værktøjer og principper i LEAN og anvende dem på får processer (men pas på her!), blot det gøres med den rette baggrund. LEAN handler ikke kun om produktionsprocesser. Det handler i lige så stor udstrækning om administrative processer, udvikling, servicefag og vores tilgang til ledelse. Derfor har jeg også skrevet om LEAN på denne side om ledelse. En LEAN tankegang i forbedringer kaster ofte andre forbedringer af sig. Jeg har set en del projekter, som ud over en forbedring i driften også har ført til tilfredse og engagerede medarbejdere, bedre arbejdsmiljø, mindre energi og ressourceforbrug, tilfredse kunder og mange andre fordele. Der vil selvfølgelig være argumentatorer mod LEAN. Argumenterne handler tit om forkert menneskesyn, forældet tankegang og den antagelse at effektivitet handler om "...at løbe stærkere... færre skal lave mere..". Se eksempelvis dette indlæg og den efterfølgende debat: http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=12383 Jeg har selv arbejdet md LEAN gennem mere end 5 år. Der er en hårfin grænse mellem LEAN og den sunde fornuft. Meget i LEAN er sund fornuft. Jeg har svært ved at genkende det billede kritikerne tegner. Men jeg har da set mange organisationer gå igang og fejle. En årsag jeg har set flere gange, er fokus på et enkelt værktøj eller princip og total mangel på fokus på filosofi med videre. Det er de tilfælde hvor grunden til igangsætning af LEAN er gjort for netop at få ansatte til at løbe stærkere. Lad værre med at kalde dette LEAN eller Toyota modellen.
Link: LEAN.org

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: medarbejder eller leder? BASENAME: medarbejder_eller_leder DATE: Tue, 11 Dec 2007 13:54:41 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Baggrund CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Det falder let for nogen og svært for andre. Det er en af nøglekompetencerne som leder og måske en af de som gør forskellen på succes og middelmådighed. Det handler selvfølgelig om delegering. Som leder skal du kunne delegere. Omvendt er det ikke så entydigt. Jeg har set velfungerende ledere med en stor faglig indsigt og kontakt til det faglige i hverdagen, der var velfungerende ledere.

Forestil dig situtationen, hvor du en morgen møder på arbejdet. Du er på vej igennem afdelingen, hvor du siger godmorgen til hvert enkelt på din vej. I øjenkrogen ser du en medarbejder længere nede af gangen, der kun sidder og venter på at du kommer forbi. I hånden har han et par ark papir. Da du siger godmorgen, viser han dig de sidste dages lagerstatus, men bemærker at data ikke er blevet opdateret de sidste 2 dage. Data kommer fra det system du var med til at udvikle inden du blev afdelingsleder, så det er jo naturligt at spørge dig til råds. Du nævner vigtigheden af, at i altid har godt styr på lagerdata og medarbejderne nikker i enighed. Men medarbejderen har kigget lidt på det, men ved ikke hvordan det hele hænger sammen og kender ikke nogen der lige kan hjælpe. Hmm - det er jo vigtigt at få gang i opdateringen igen, så du tager papirene i hånden og forlader medarbejderen, da du skal være klar til dit daglige morgenmøde. I aftaler at du lige kigger på det og så kan i tale videre om 30 minutter.

Her forlader vi de to. Kunne denne eller en lignende situation være taget fra din hverdag? Det handler om aber der skifter skulder. Det handler om, at man i det sekund man rækker frem efter papiret, pludselig ser en lille abe kravle ned fra medarbejderens skulder og op på ens egen skulder. Det er ansvar der skifter.
Hvis historien skulle være forsat, så var ansvaret for næste handlig lederens. Medarbejderen kan med god samvittighed forsætte med andre opgaver og vente på en aktiv handling fra sin leder.

Jeg skal fra tid til anden hanke op i mig selv og sikre at min hverdag stadig hænger sammen. Delegering er et nøgleord som leder og kan være forskellen på succes eller fiasko (udbrændthed, dalende performance eller lignende). Jeg tænker bogstaveligt på en lille abe som jeg følger i tankerne - hvor er den nu, hvor er den på vej hen. Det handler ikke om at jeg ikke skal have opgaver, men om hvad jeg som leder skal prioritere. Et tankeeksperiment kunne jo være at 10-15 af ens medarbejdere dagligt har input til en, som sagtens kunne drejes rundt til, at næste handling var lederens. 10 medarbejdere havde blot et spørgsmål, de ville afklare, men lederen fik selv drejet samtalen derhen at næste handling var lederens. Så er den arbejdsdag meget hurtigt omme.

Initiativet og ansvaret for den næste handling skal blive hos medarbejderen. Det kunne være at medarbejderen skulle vende tilbage med en status senere, at du kunne komme med at navn på en der kender systemet, at du skulle bede medarbejderen booke dig 5 min. senere idag, så du kunne investere nogle minutter i at instruere medarbejderen, så situationen en anden gang kan løses af medarbejderen selv.

Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at stillingen "leder" har sin berettigelse. Jeg ønsker selv at have en leder, som mine medarbejdere ønsker at have en leder. Det kan godt være man ønsker sig en anden leder, men det er en helt anden snak.
Jeg havde den fornøjelse at overvære en feedbackrunde under et seminar med mine medarbejdere. Jeg lyttede på afstand uden at være med i samtalen. Medarbejderne havde et brændende ønske til en af deltagerne om, at hun gik ind og tog ledelse. De havde netop været igennem en øvelse uden leder og uden at nå målet. De brændte efter at blive ledet og de krævede at få en leder - ligesom hjemme i hverdagen.

Medarbejdere har krav på en kompetent leder, der bruger tiden på ledelse.

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: LEAN links BASENAME: lean_links DATE: Fri, 30 Nov 2007 20:42:28 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Filer CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Jeg har samlet en række links om LEAN til inspiration.

Lean.org

The Lean Enterprise Academy

Toyota Motor Manufacturing Kentucky

Lean Construction Institute

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Stabilitet derefter forbedring BASENAME: stabilitet_derefter_forbedring DATE: Wed, 28 Nov 2007 14:45:06 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Baggrund CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Sørg for at bringe en proces i kontrol inden du forsøger at forbedre den (optimere). Det kan selvfølgelig være nødvendigt at forbedre inden stabilitet opnås, men forsøg at gå efter en stabil tilstand inden der optimeres.

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: 80/20-reglen BASENAME: 80_20_reglen DATE: Wed, 28 Nov 2007 14:44:02 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Baggrund CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Mange ting kan afbilledes i et pareto diagram og i rigtigt mange tilfælde vil 20 % af inputs stå for 80 % af outputtet (Paretos princip er faktisk det korrekte navn). Det kunne være fravær på en arbejdsplads, produkter og ordrestørrelser eller stopårsager på produktionsudstyr. 20 % af stopårsagerne står for 80 % af stoptiden eller 20 % af medarbejderne står for 80 % af det samlede fravær.
Nedenstående er et eksempel med et firmas faktiske varenumre og antal styk produceret om året på det enkelte varenummer(afbilledet som %). 80/20 reglen er afbilledet med gult. Med rødt er 50/6 reglen indsat og 95/50 reglen med blåt. De to sidste regler kommer fra Ian Glendays bog "Breaking Through To Flow", som jeg for nyligt er stødt på.
Hvorfor forholder det sig sådan? Fordi mange ting er logaritmiske distributioner og følger Benfords lov.
8020reglen

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Bøger der venter på at blive læst BASENAME: boger_der_venter_pa_at_blive_last DATE: Tue, 27 Nov 2007 22:06:42 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Filer CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Parkinson's Law: The Pursuit of Progress - Cyril Northcote Parkinson
Parkinsons law
Gå direkte til Saxo

Critical Chain - Eliyahu M. Goldratt
Critical chain
Gå direkte til Saxo

Theory of constraints - Eliyahu M. Goldratt

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Dele og overvinde BASENAME: dele_og_overvinde DATE: Tue, 27 Nov 2007 21:42:47 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Baggrund CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Devide and conquer (D&C) eller dele og overvinde er en teknik til problemløsning beskrevet i forbindelse med softwareudvikling og andre steder som problemløsningsværktøj. Et problem deles i to eller flere dele indtil en del er så lille at den kan løses direkte.

Løsning af delene vil løse det overordnede problem.

----- -------- AUTHOR: Tanker-Om-Ledelse TITLE: Hofstadters Lov BASENAME: hofstadters_lov DATE: Tue, 27 Nov 2007 20:58:45 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Baggrund CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

"It always takes longer than you expect, even when you take into account Hofstadter's Law"

Det vil sige at loven er uendelig, da den refererer til sig selv. Den er en uendelig løkke. Selv om vi ikke når en opgave til tiden og derfor sætter en ny deadline, skal vi stadig tage Hofstadters lov i betragtning.

hofstadters lov

----- -------- AUTHOR: admin TITLE: Litteratur II BASENAME: title DATE: Mon, 26 Nov 2007 19:44:29 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Filer CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Nye bøger er kommet til listen.

What is lean six sigma? - Mike George, Dave Rowlands & Bill Kastle
Let læst bog, der handler om en kombination af Lean og Six Sigma. Der er helt klart styrker og svagheder ved Lean, TQM, Six Sigma, TPM osv. Men kombinationer af ovenstående kan være stærke. Bogen handler om Lean Six Sigma. For mig satte den en del tanker igang, som nemt kunne bruges i hverdagen, selvom man ikke arbejder med Lean eller Six Sigma.
What is lean six sigma
Gå direkte til Saxo

Få tingene gjort - David Allen
Få tingene gjort er en lidt tykkere sag, som måske kan koges ned til et af de flow diagrammer der er vist i bogen. Men den er absolut værd at læse og man kan blot springe eksemplerne over, hvis pointen er klar. Målet er at få overblik over sine ting og behandle alle sine inputs efter en fast standard. Når man flytter tingene fra tankerne til papir, skaber det et overskud til nye tanker.
Jeg er gået væk fra min egen notesbog og referater over til de lister, der er beskrevet i bogen. Det hjælper at rydde op og det hjælper at skabe overblik.

Få tingene gjort
Gå direkte til Saxo

Livsnavigatøren - Camilla Kring
Mest af alt et debatoplæg eller tankevækker. Bogen beskriver samfundet, individet og dets navigation i livet. Samfundet ændrer sig hele tiden og det bør vi også gøre. Bogen har sat interessante tanker igang hos mig i relation til ledelse.

Livsnavigatøren
Gå direkte til Saxo

----- --------