Category: "Citater"

Tvivl og handling

by Tanker-Om-Ledelse  

Thomas Carlyle var en blanding af historiker, forfatter og satiriker fra Skotland. Han har affødt mange gode citater, blandt andet dette om tvivl og handling

»Tvivl af enhver art kan kun bringes til ophør gennem handling«
»Doubt, of whatever kind, can be ended by Action alone«

Citatet hænger også godt sammen med et andet af hans citater

»Tale der ikke fører til nogen form for handling er bedre undertrykt helt«
»Talk that does not end in any kind of action is better suppressed altogether«

Det første om tvivl ser jeg hænger godt sammen med en vigtig opgave som leder, nemlig at skabe klarhed og fjerne tvivl. "Hvad kan du gøre for at flytte din tvivl til vished"

At være noget eller være nogen

by Tanker-Om-Ledelse  

Jeg faldt over et citat, som linker godt sammen med bogen "Why should anyone be lead by you?", som jeg har skrevet et tidligere indlæg om.

How many cares one loses when one decides not to be something, but to be someone.
Citat: Gabrielle "Coco" Chanel

Coco har da fat i noget ganske vigtigt i ledelse. Jeg er ikke sikker på om hun har ment det om ledelse, men det passer faktisk ret godt. Leder er mere end blot en stillingsbetegnelse.

Udvikling af sandheden

by Tanker-Om-Ledelse  

Schopenhauer har sagt følgende om sandheden

Hver sandhed passerer igennem tre faser:
-Først, den er latterlig
-Anden, den er voldsomt omstridt
-Tredie, den er accepteret som selvindlysende

Truth
• Every truth passes through three stages:
– First, it is ridiculed
– Second, it is violently opposed
– Third, it is accepted as being self-evident

Ledelse er...

by Tanker-Om-Ledelse  

Ordet "ledelse" optræder mange steder og bliver i det daglige brugt ofte, men hvad er definitionen egentlig og er der en?
På tanker-Om-Ledelse burde man jo nok kunne finde svaret. Det var egentlig et af de første indlæg jeg begyndte at skrive på, men jo mere jeg tænkte over det jo længere blev definitionen. Når jeg tænker over det, hænger definitionen nok også sammen med hvem man er som leder. Jeg tror at personlig ledelse lidt kan sammenlignes med situationsbestemt ledelse - det afhænger af situationen og det afhænger af lederen.

Professor Steen Hildebrandt har blandt andet sagt, at hvis det kan måles kan det ledes, kvantitativt såvel som kvalitativt. Han har også sagt, at "ledelse er at skabe resultater" eller "ledelse er at skabe resultater - sammen med andre". Det sidste gør en lille forskel, da ledelse må være i forhold til minimum en anden person. Ellers vil jeg kalde det selvledelse. "Skabe resultater" er ikke nødvendligvis et økonomisk mål, det kunne også tænkes at være at helbrede, producere eller servicere, siger Hildebrandt.

Når jeg søger efter den bedste definition, så tænker jeg også på, at ledelse kan være mange ting og at produktet eller resultatet der kommer ud i sidste ende, kan spænde vidt. Tænk på ledelse i en frivillig organisation eller på en organisation, som er delvis frivillig, men som leverer et produkt der er medmenneskelighed.

Blander man engelsk ind i det, kommer der lidt til at mangle et ord i det danske sprog. Der skelnes mellem management og leadership. Nu skal det at skabe resultater sammen med andre, ikke gå op i spidsfindige definitioner og sprogforskelle, men når man snakker om hvad ledelse er, så kunne der godt ligge noget i den måde englænderne skiller to ting ad. Derfor oversætter man typisk leadership med lederskab og management bliver til management, da det måske er ordet vi mangler. Ledelse er lidt det overordnede ord for management og lederskab

Pages: 1· 2