Tag: "lede"

Ugens Ledelsestips uge 3 - sæt holdet som leder

by Tanker-Om-Ledelse  

Sværhedsgrad: svær

"Ledelse er noget man gør sammen med andre" siger en god definition på ledelse. Denne definition skal være grunden til denne uges ledelsestip.

Det er dig der sætter holdet som leder. Du har retten til at sætte holdet og du har også ansvaret for at holdet er det rigtige. Populært sagt handler det om: De rigtige folk på bussen og de rigtige folk på de rigtige pladser i bussen.
Holdet er alle dem du leder og selvfølgelig også andre ledere der refererer til dig. Det er alle de mennesker du leder og dem du leder igennem.
Selvfølgelig kan de fleste hold ikke blot sættes eller ændres fra dag til dag. Det kan være en længere proces. Men det er lederens ansvar at der er denne proces. Som bus analogien siger, så er der to etaper. Først at finde de rigtige personer og så sætte personerne på de rigtige pladser.

Du skal i denne uge overveje om du har de rigtige folk ombord på bussen.

Husk at der er forskellige pladser i bussen og det betyder at holdet skal være alsidigt.