Tag: "smart"

Ugens Ledelsestips uge 26 - tænk anderledes

by Tanker-Om-Ledelse  

Hvis vi altid gør som vi altid har gjort - vil vi altid få hvad vi altid har haft. Jeg kan ikke huske hvor citatet kommer fra, men det siger ganske godt hvad denne uges tip handler om.

Vi er halvvejs gennem året og det er tid til at kigge på de mål vi har sat op for året. Det giver sig selv at det skal være SMART mål, men denne uges ledelsestip forsøger at skubbe lidt til dig.

Som citatet siger, så kan det være man opnår noget nyt, hvis man tænker anderledes. Det er der faktisk et lille trick til at gøre. Lad os sige at vi har et tidsmål vi skal overholde (gennemløbstid, ventetid, sagsbehandlingstid eller lignende). Lad os sige målet i dag er 30 dage - vi vælger at justere målet 1 dag ned til 29. Formodentligt kræver dette ikke noget af os og vi vil anvende den samme proces vi altid har haft. Hvad ville der ske, hvis vi satte målet til 20 dage? Vi ville blive tvunget til at tænke på en anden måde og måske lave en anden proces end vi tidligere har haft. Ved at sætte mål der er langt fra de nuværende, tvinges vi til at tænke anderledes.

Tænk over citatet denne uge og ugerne frem - er der nogle steder du kan tvinge dig selv og andre til at tænke anderledes ved at sætte meget ambitiøse mål?

PS. Når vi siger mål er over-ambitiøse eller uden for rækkevidde er det så måske ikke bare fordi vi ikke formår at tænke anderledes og se nye muligheder?

Ugens Ledelsestips uge 41 - Tænk anderledes

by Tanker-Om-Ledelse  

Sværhedsgrad:  nem

Hvis vi altid gør som vi altid har gjort - vil vi altid få hvad vi altid har haft. Jeg kan ikke huske hvor citatet kommer fra, men det siger ganske godt hvad denne uges tip handler om.

Det nye år er ved at nærme sig og det er ved at være på tide at forberede målene for det næste år. Det giver sig selv at det skal være SMART mål, men denne uges ledelsestip forsøger at skubbe lidt til dig.

Som citatet siger, så kan det være man opnår noget nyt, hvis man tænker anderledes. Det er der faktisk et lille trick til at gøre. Lad os sige at vi har et tidsmål vi skal overholde (gennemløbstid, ventetid, sagsbehandlingstid eller lignende). Lad os sige målet i dag er 30 dage - vi vælger at justere målet 1 dag ned til 29. Formodentligt kræver dette ikke noget af os og vi vil anvende den samme proces vi altid har haft. Hvad ville der ske, hvis vi satte målet til 20 dage? Vi ville blive tvunget til at tænke på en anden måde og måske lave en anden proces end vi tidligere har haft. Ved at sætte mål der er langt fra de nuværende, tvinges vi til at tænke anderledes.

Tænk over citatet denne uge og ugerne frem - er der nogle steder du kan tvinge dig selv og andre til at tænke anderledes ved at sætte meget ambitiøse mål?

PS. Når vi siger mål er over ambitiøse eller uden for rækkevidde er det så måske ikke bare fordi vi ikke formår at tænke anderledes og se nye muligheder?

SMART målbeskrivelse

by Tanker-Om-Ledelse  

SMART mål

by Tanker-Om-Ledelse  

At sætte mål har et formål. Man sætter mål for at nå dem og delmål der støtter op omkring overordnede mål.
Derfor er det også af stor vigtighed, at man sikrer en beskrivelse af målet af høj kvalitet. Det giver rigtig god mening at bruge en del tid på at finde frem til de rigtige mål og det må gerne være baseret på en strategiproces, forretningsplan eller værdier der siger hvad man vil. At kunne sætte mål og arbejde med dem, bør være en helt grundlæggende egenskab som leder.

En rigtig god fremgangsmåde er, at man altid beskriver sine mål som SMART mål (SMART targets). Det er nemt at gå til og huske, og giver mening for stort set alle steder, hvor man har behov for at sætte mål. Download word SMART målbeskrivelser her

Specifikke - Målbare - Ambitiøse - Realistiske - Tidsbestemte

Eksempel: Teamet skal afslutte 85 % alle nye ordrer inden for 2 arbejdsdage i år målt i ordresystemet rapport U5. Dette er 10 % forbedring fra sidste år.

Eksempel: "komme i bedre form" er ikke specifikt, men "melde mig ind i fitness klub og træne 3 gange om ugen" er væsentligt mere specifikt.

Man bør altid bruge den fornødne tid og bearbejde mål, så man ikke senere er i tvivl om målet er indfriet eller ej.

Hvad de 5 bogstaver står for, er der mange omskrivninger af. Jeg mener den oprindelige beskrivelse fra bogen "The one minute manager" er Specific-Measurable-Achievable-Relevant-Timebound. Herunder er en del andre omskrivninger jeg har fundet på nettet:

S Specific
M Measurable/Manageable
A Ambitious/Appropriate/Achievable/Assessable/Agreed Upon/Attainable
R Realistic/Relevant
T Timed/time-bound/Timely

Nogle steder sætter man et E til sidst, stående for evaluerbar. Jeg er enig i at mål skal være evaluerbare og at det skal være nemt at måle og skaffe tal løbende, men for mig ligger evaluerbar også i M for målbart.

Her er bogen på engelsk og link til den danske (er vist udsolgt, men findes også på svensk):
The one minute manager En minuts chefen
Gå direkte til Saxo

På et lidt mere overordnet niveau og stadig koblet med SMART mål, er denne også en af de bøger man bør lade sig inspirere af:

Balanced scorecard