Tag: "ugens ledelsestips"

Ugens Ledelsestips uge 36 - At være noget eller nogen

by Tanker-Om-Ledelse  

Sværhedsgrad: middel

Denne uge er opgaven ganske kort og kun du kender svaret på opgaven. Gabrielle Coco Chanel har leveret dette citat: "How many cares one loses when one decides not to be something, but to be someone"

Lad os omformulere citatet til denne uges opgave: Er du leder af titel eller er du leder af sjæl?

Brug ugen til at tænke grundigt over hvad forskellen er. Kan du være mere leder af sjæl end af titel denne uge?

Ugens Ledelsestips uge 35 - modtage ideer

by Tanker-Om-Ledelse  

Sværhedsgrad: Nem

"Steal with pride" eller "stjæl med stolthed" er ugens tema. Du har helt ret - dette er ikke en opfordring til at stjæle fra andre men til at lade sig inspirere og til at kopiere direkte, hvis man må det. 

Jeg er nødt til lige at komme med et udenlandsk begreb mere og det er "not invented here" (NIH forkortet eller på dansk "ikke opfundet her" IOH). Begrebet bruges om den modvilje man kan støde på for at anvende allerede upfundne, funktionsdygtige, velafprøvede ting, fordi man ikke selv har opfundet dem. Der findes masser af eksempler fra den virkelige verden og mange af dem når fra tid til anden avisernes forsider. Det kan være når stat eller kommune vælger at udvikle sine egne it systemer i stedet for at anvende de allerede tilgængelige. Det kunne også være når man vælger at købe tog og busser, som først skal udvikles, i stedet for at købe dem der kører i dag.

Lad os lige komme tilbage i mindre målestok og til ugens opgave. "Ikke opfundet her" begrebet findes selvfølgelig også indenfor organisationer, firmaer og ledelse. Vi vil gerne opfinde vores eget, for det de andre har opfundet passer ikke lige til os. Vi er nødt til at ændre på dette, da firmaer spilder ressourcer på det. Vi skal arbejde på at det er en anerkendelse at skilte på sine løsninger med "Ikke opfundet her". Det kan blot være de helt små ideer i hverdagen, der får teamet eller afdelingen til at fungere optimalt.

Udviklingen må selvfølgelig ikke gå i stå. Der skal nyskabning til og det er det mange virksomheder og organisationer lever af. Men genopfindelse inden for samme virksomhed giver ikke meget - men forbedring af ideer og opfindelser kan. Der er ikke noget galt i at arbejde videre med andres ide, forbedre den og sikre at de der anvender den oprindelige ide lærer a de nye tanker.

Du skal i denne uge aktivt gøre klart for dine medarbejdere, at du anerkender kopiering eller "Not invented here" frem for genopfindelse af løsninger. Du skal opfordre folk til at søge inspiration og ideer hos andre og indføre dem selv.

Læg især mærke til:

  • hvad var reaktionen på det budskab du sendte?
  • Hvilke forhindringer ser folk ved at anvende andres ideer?

PS. Der opfordres ikke til noget kriminelt i denne artikel og heller ikke til at sætte sit navn på noget andre har lavet eller opfundet.

Ugens Ledelsestips uge 34 - defekter

by Tanker-Om-Ledelse  

Sværhedsgrad: Middel

Vi er i gang med 7 uger med ledelsestips, som handlede om spild. Vi forsætter nu med det sidste emne, som alle relaterer sig til denne artikel. Nu skal alting ikke handle om lean, hvor spildtyperne er taget fra, men uanset hvor spildtyperne kommer fra, så vil det være svært at argumentere for ikke ledelsesmæssigt at gøre noget ved dem. Her er der alle:

T Talent
I Inventory (lager)
M Motion (bevægelse og transport)

W Waiting(ventetid)
O Overproduktion
O Overprocessering
D Defekter

Denne uge skal vi kigge på spild i form af defekter. Det er ikke i alle job og brancher man snakker om defekter og kvalitets specifikationer, så lad os lige starte med en simpel definition. Defekter er "enheder" eller "emner" der ikke lever op til de specifikationer vi har sat eller lovet kunden. Jeg bruger ordet "enheder" fremover, da det jo kan være alt fra en fysisk ting til en serviceydelse, dokument, tilbud eller lignende. Det behøver ikke være direkte ødelagt enheder, det kan blot være de ikke lever op til den farve, de mål, den tid, det antal fejl vi vil have for det vi leverer. Kan vi levere fejl? ja det kan godt være vi har specificeret et maksimalt antal fejl for en vare og varen er altså først defekt, når antallet af fejl er overskredet. Det har der eksempelvis været specificeret for flade computerskærme da de kom frem. Producenterne havde defineret at der eksempelvis måtte være 2 pixelfejl (de små lysende prikker et skærmbillede er bygget op af).
Jeg har brugt lidt plads til at snakke om fejl og det er for at lede tankerne hen på, at defekter også kan være et term der bruges i forbindelse med serviceydelser, dokumentflow og generelt kundekontakt. Det er ikke kun når vi snakker om et fysisk produkt.

I sidste uge snakkede vi om overprocessering eller overkvalitet. Der skal selvfølgelig altid være en sammenhæng mellem det kunden ønsker og det vi leverer. Husk at kunden godt kan være teamet ved siden af dit - det behøver ikke være en ekstern kunde. Vi kan sætte kravet højere end kunden har behov for. Lad os tage en reservedel til en bil - den er monteret under motorhjelmen, så kunden vil nok ikke betale for en højglanspoleret version, men vil foretrække en del der holder i mange år.

Du skal i denne uge finde defekter i det du leder - lav din egen lille brainstorm eller gør det med dem du leder. Tag snakken op om hvad defekter er og start debatten af om i kan fjerne nogle af dem. Ved at kende dem kan i også gøre noget ved dem.

Tip: man kan systematisk arbejde med defekter, så man systematisk også kan arbejde sig tilbage og fjerne defekter. Nogle gange kan man faktisk uden meromkostning eller udgift fjerne defekter. Det er altså bedre at have en fladskærm med nul pixelfejl end 2, for at blive i eksemplet ovenfor. 

Læg især mærke til:

  • kunne du får startet snakken om defekter?
  • er snakken om defekter åben?
  • fandt du nogen?

Ugens ledelsestips uge 33 - Overprocessering

by Tanker-Om-Ledelse  

Sværhedsgrad: Middel

Vi er i gang med 7 uger med ledelsestips, som handlede om spild. Vi forsætter nu med de sidste, som alle relaterer sig til denne artikel. Nu skal alting ikke handle om lean, hvor spildtyperne er taget fra, men uanset hvor spildtyperne kommer fra, så vil det være svært at argumentere for ikke ledelsesmæssigt at gøre noget ved dem. Her er der alle:

T Talent
I Inventory (lager)
M Motion (bevægelse og transport)

W Waiting(ventetid)
O Overproduktion
O Overprocessering
D Defekter

Denne uge skal vi kigge på spild i form af overprocessering, som også kunne kaldes overkvalitet eller overforarbejdning. Groft sagt skal der være sammen hæng mellem det kunden efterspørger eller det vi lover og det vi leverer.

Overprocessering kan virke direkte negativt. Mere er ikke altid bedre. Overprocessering handler ikke kun om produktion, men kan også sagtens findes i administrative processer. Jeg ved det er sagt flere gange, men lean og spild handler absolut ikke kun om produktion.
Overprocessering vil normalt betyde; flere ressourcer (personer, tid, materialer), længere procestid, større spild på grund af defekter eller varer der ikke lever op til vores specifikationer. Stort set alle disse vil lede til et dyrere produkt for vores kunde eller måske en længere ventetid, hvis det eksempelvis er en service opgave.
Et eksempel kan være en formular som kunder udfylder, vi behandler og kunden får et svar retur. Hvad skal formularen som minimum indeholde og hvilke dele af den er spild? Vi skal huske at der er mulighed for at vi eller kunden laver fejl under udfyldningen af formularen. Det kan også være kunden bliver direkte irriteret over mængden af oplysninger der skal noteres. I næste uge er emnet defekter og der er en god sammenhæng med overprocessering, da defekter vel er emner der ikke lever op til vores specifikationer!

Du skal i denne uge identificere overprocessering mindst et sted. Du skal undersøge nærmere hvorfor der er en overprocessesering og om den leder til fejl.

Tip: Kan overprocesseringen eventuelt laves om til en forretningsfordel? kan man eksempelvis i marketing gøre brug af det ekstra der leveres, så vi faktisk kan få penge for det og kunderne kan få en fordel? 

Læg især mærke til:

  • hvad er grundene til overprocessering?
  • Fører dette spild nogle gange til fejl?
  • hvor mange "defekter" kommer der ud af at sætte for stramme krav? 

Hvis du fandt noget overprocessering på din vej, så må du meget gerne tilføje en kommentar om hvad du fandt.

Ugens ledelsestips uge 32 - overproduktion

by Tanker-Om-Ledelse  

Sværhedsgrad: Middel

Vi var i gang med 7 uger med ledelsestips inden sommerferien, som handlede om spild. Vi forsætter nu med de sidste 4, som alle relaterer sig til denne artikel.

Denne uge skal vi kigge på spild i form af overproduktion. Som med flere af de tidligere tips om spild, så skal man igen huske på at alle vel er ledere af en proces der fører til et produkt. Nogle gange er det et fysisk produkt, andre gange er det måske en serviceydelse.

Overproduktion er skidt da vi bruger flere råvarer og ressourcer. Det bruger lagerplads og vi optager vores ressourcer med at producere noget vi ikke skal bruge, i stedet for det der måske allerede er efterspurgt eller solgt. Sidst men ikke mindst skal vi måske betale for at kassere et produkt.

Du skal i denne uge identificere overproduktion mindst et sted. Du skal undersøge nærmere hvorfor der er en overproduktion.

Tip: Måske hænger overproduktion sammen med at vi måske har defekte produkter og producerer lidt mere. Så skal vi hellere have styr på kvaliteten end overproducere. 

Læg især mærke til:

  • hvor bliver det overproducerede af?
  • er der en fornuftig grund til at producere for meget?

Hvis du fandt noget overproduktion på din vej, så må du meget gerne tilføje en kommentar om hvad du fandt.

1 3