Category: "Ugens Ledelsestips"

Ugens Ledelsestips uge 25 - spild af talent

by Tanker-Om-Ledelse  

Sværhedsgrad: middel

Vi går nu i gang med 7 uger med ledelsestips, som handler om spild. De relaterer sig alle til denne artikel.

Vi starter med at kigge på spild af talent. Spild af talent kan ske på mange måder og det kræver jo at man kender til talentet, før det kan anvendes.
Jeg vil give et par eksempler. En medarbejder udfører et stykke arbejde, men vi kender ikke til at medarbejderen i sin fritid er kasserer i en større lokal klub. Medarbejderen har et talent for orden og tal, som vi ikke udnytter på arbejdet. Det kunne også være at den samme medarbejder var leder af en lokal forening.
En medarbejde udfører i hverdagen en række opgaver, som med fordel kunne udføres af eksempelvis en administrativ medarbejder. Måske ville den administrative i form af uddannelse faktisk være hurtigere og mere effektiv.

Du skal i denne uge finde frem til spild af talent omkring dig

Du må meget gerne skrive lidt om det spild du fandt, som kommentar til dette indlæg. Det kan hjælpe andre med at finde det samme.

Læg særligt mærke til:

  • Fandt du frem til et sted hvor du spildte talent?
  • Hvordan reagerer folk på at de anvender deres fulde talent?

Ugens ledelsestips uge 24 - Gemba

by Tanker-Om-Ledelse  

Sværhedsgrad: middel

Hvad:
I denne uge skal du gøre noget af det mest logiske, men som de fleste springer over alligevel. Du skal lære det Japanske ord Gemba at kende og anvende. Gemba  bruges på Japansk om åstedet eller gerningsstedet eller som "det faktiske sted". I forbindelse med lean bruger man udtrykket om produktionen eller produktionsgulvet. Så udtrykket "go to Gemba" handler altså om at komme ud, hvor det sker. Du skal tænke produktionsgulvet eller "det faktiske sted" som der hvor dine referencer arbejder eller er. Man har altså også en produktion, selvom man ikke har med fysisk produktion at gøre.

Det lyder jo logisk nok, men alt for tit kommer man som leder ikke ud og kigger på processen. Ofte diskuteres udfordringer og opgaver i mødelokalet.

Hvordan:
Du skal benytte chancen for at komme ud og med selvsyn se på tingene sammen med dine medarbejdere. Prøv at flytte en snak om en proces, en udfordring eller noget udstyr ud til Gemba! Prøv om du ikke en gang om dagen, kan komme ud og kigge på det i snakker om

Læg mærke til:
- Hvor nemt det er?
- Hvor meget det betyder for dem du leder at vise frem?
- Så du andre ting nu du alligevel var der?

Ugens ledelsestips uge 22 - Forståelse

by Tanker-Om-Ledelse  

Sværhedsgrad: nem

Denne uges opgave hænger en smule sammen med sidste uge. Det handler igen om forståelse og gentagelse som værktøj. Når man delegerer en opgave, så kan den af mange grunde forstås forskelligt. Derfor vil det give god mening at sikre sig at det delegerede er forstået.

En nem måde at gøre det på, er at bede modtageren om at genfortælle eller repetere opgaven. En anden måde kan være at stille 3-4 spørgsmål om det væsentligste i delegerede.

Så ugens opgave er simpel. Du skal prøve denne uges ledelsestips af i din hverdag mindst 3 gange.

Læg mærke til:
- Hvor ofte var der forskelle i det kommunikerede og det opfattede?
- Kan selv små forskelle gøre at en opgave eller et mål fejler helt (vi klarede opgaven til topkarakter, men vi indleverede den 2 dage for sent)?

Ugens ledelsestips uge 21 - opsummering

by Tanker-Om-Ledelse  

Sværhedsgrad: nem

Opgaven denne uge er ganske lige til, men kan have en stor effekt. Du skal læse nedenstående indlæg og så skal du hver dag i denne uge mindst en gang opsummere. Det behøver ikke være dit eget møde og det er måske slet ikke et møde du opsummerer.

Læs dette indlæg:
http://tanker-om-ledelse.dk/index.php/ledelse/opremsning-af-konklusionen

Læg mærke til:
- Hvordan reagerer andre på din opsummering?
- Giver det klarhed, som gør det nemmere at arbejde videre?
- Hvad følte du lige fter du havde opsummeret?

Du må meget gerne skrive dine kommentarer og erfaringer her under dette indlæg

Ugens ledelsestips uge 20 - Anerkendelse

by Tanker-Om-Ledelse  

Uge 20

Sværhedsgrad: middel

Anerkend en medarbejder hver dag. Skriv navnet ned til dig selv og tænk på forskellen medarbejderen gjorde efter din anerkendelse.

Anerkendelse er et kraftfuldt værktøj, som kan give stor effekt.

Inspiration:
Forsøg om du kan anerkende en der gør et stort fremskridt. Det kan være en der ikke nåede målet, men sikrede en stor udvikling.
det kan også være en, der bevæger sig i den rigtige retning efter måske at have stået stille eller have bevæget sig i den forkerte retning.
Selvfølgelig kan det også være en anerkendelse af de "nemmere" situationer hvor det er det gode resultat.
Måske kan du endda samlet anerkende en hel gruppe.

1 2 3 4 5 6 ...7 ...8 9 11 12