Category: "Ugens Ledelsestips"

Ugens Ledelsestips uge 38 - hvad forhindrer dig?

by Tanker-Om-Ledelse  

Sværhedsgrad: middel

Det er min påstand, at vi alle har en lille eller stor ting vi burde gøre, men ikke lige får gjort. Nogle gange har vi grunde eller undskyldninger for hvorfor det ikke lige kan lade sig gøre lige nu. Det kunne være at kontakte en gammel ven eller tage en svær samtale med en medarbejder. Det kan også være andre af de daglige opgaver som leder.

Du ved at når du får løst den slags ting eller sagt det der skulle siges, så er det en god fornemmelse for dig og kan være det samme for modparten. Selv om det kan være en ganske lille ting du har udskudt længe, så fylder alle dise ting op i tankerne.

Find en af de små ting du har udskudt længe eller ikke fundet tid til. Spørg dig selv hvad det første skridt vil være for at få det løst. Tag det første skridt og få en ting løst inden ugen er omme.

Tænk over:

  • Det første skridt kan være blot at ind kalde til møde eller finde et telefonnummer frem
  • Hvordan føltes det?
  • Gav det plads til at få løst nye udfordringer?

Ugens Ledelsestips uge 37 - måling af lykke

by Tanker-Om-Ledelse  

Sværhedsgrad: nem

Denne uges ledelsestip tager sit udspring i nyhederne de sidste uger - eksempelvis denne artikel. I flere nyheder har der været snakket om den lille stat Bhutan og brutto lykke indexet (Gross National Happiness). Bhutan er en lille stat mellem Indien og Kina i Himalaya, som gør mange ting meget anderledes end andre steder i verden.

Det med lykke og det med måling kunne lede tankerne videre på klimamålinger på arbejdspladsen eller analyser af arbejdsklima. Nu er det normalt ikke lykke, man måler i klimamålinger, men mere motivation, engagement eller tilfredshed. Det er vigtigt at søge inspiration som leder og derfor handler denne uges tip også om inspiration.

Du skal i denne uge kigge lidt nærmere på, hvordan man definerer lykke. Hvilke parametre anvendes og kan du trække linier tilbage til din hverdag som leder?

Følg dette link til detaljeret beskrivelse af lykke indexet. Ca. halvt nede på siden kan du finde overskriften "Dimensions and Indicators of GNH" og beskrivelsen af dimesionerne.

ps. hvordan der måles og hvordan det matematisk er sat op er ikke så vigtigt.

Ugens Ledelsestips uge 36 - At være noget eller nogen

by Tanker-Om-Ledelse  

Sværhedsgrad: middel

Denne uge er opgaven ganske kort og kun du kender svaret på opgaven. Gabrielle Coco Chanel har leveret dette citat: "How many cares one loses when one decides not to be something, but to be someone"

Lad os omformulere citatet til denne uges opgave: Er du leder af titel eller er du leder af sjæl?

Brug ugen til at tænke grundigt over hvad forskellen er. Kan du være mere leder af sjæl end af titel denne uge?

Ugens Ledelsestips uge 35 - modtage ideer

by Tanker-Om-Ledelse  

Sværhedsgrad: Nem

"Steal with pride" eller "stjæl med stolthed" er ugens tema. Du har helt ret - dette er ikke en opfordring til at stjæle fra andre men til at lade sig inspirere og til at kopiere direkte, hvis man må det. 

Jeg er nødt til lige at komme med et udenlandsk begreb mere og det er "not invented here" (NIH forkortet eller på dansk "ikke opfundet her" IOH). Begrebet bruges om den modvilje man kan støde på for at anvende allerede upfundne, funktionsdygtige, velafprøvede ting, fordi man ikke selv har opfundet dem. Der findes masser af eksempler fra den virkelige verden og mange af dem når fra tid til anden avisernes forsider. Det kan være når stat eller kommune vælger at udvikle sine egne it systemer i stedet for at anvende de allerede tilgængelige. Det kunne også være når man vælger at købe tog og busser, som først skal udvikles, i stedet for at købe dem der kører i dag.

Lad os lige komme tilbage i mindre målestok og til ugens opgave. "Ikke opfundet her" begrebet findes selvfølgelig også indenfor organisationer, firmaer og ledelse. Vi vil gerne opfinde vores eget, for det de andre har opfundet passer ikke lige til os. Vi er nødt til at ændre på dette, da firmaer spilder ressourcer på det. Vi skal arbejde på at det er en anerkendelse at skilte på sine løsninger med "Ikke opfundet her". Det kan blot være de helt små ideer i hverdagen, der får teamet eller afdelingen til at fungere optimalt.

Udviklingen må selvfølgelig ikke gå i stå. Der skal nyskabning til og det er det mange virksomheder og organisationer lever af. Men genopfindelse inden for samme virksomhed giver ikke meget - men forbedring af ideer og opfindelser kan. Der er ikke noget galt i at arbejde videre med andres ide, forbedre den og sikre at de der anvender den oprindelige ide lærer a de nye tanker.

Du skal i denne uge aktivt gøre klart for dine medarbejdere, at du anerkender kopiering eller "Not invented here" frem for genopfindelse af løsninger. Du skal opfordre folk til at søge inspiration og ideer hos andre og indføre dem selv.

Læg især mærke til:

  • hvad var reaktionen på det budskab du sendte?
  • Hvilke forhindringer ser folk ved at anvende andres ideer?

PS. Der opfordres ikke til noget kriminelt i denne artikel og heller ikke til at sætte sit navn på noget andre har lavet eller opfundet.

Ugens Ledelsestips uge 34 - defekter

by Tanker-Om-Ledelse  

Sværhedsgrad: Middel

Vi er i gang med 7 uger med ledelsestips, som handlede om spild. Vi forsætter nu med det sidste emne, som alle relaterer sig til denne artikel. Nu skal alting ikke handle om lean, hvor spildtyperne er taget fra, men uanset hvor spildtyperne kommer fra, så vil det være svært at argumentere for ikke ledelsesmæssigt at gøre noget ved dem. Her er der alle:

T Talent
I Inventory (lager)
M Motion (bevægelse og transport)

W Waiting(ventetid)
O Overproduktion
O Overprocessering
D Defekter

Denne uge skal vi kigge på spild i form af defekter. Det er ikke i alle job og brancher man snakker om defekter og kvalitets specifikationer, så lad os lige starte med en simpel definition. Defekter er "enheder" eller "emner" der ikke lever op til de specifikationer vi har sat eller lovet kunden. Jeg bruger ordet "enheder" fremover, da det jo kan være alt fra en fysisk ting til en serviceydelse, dokument, tilbud eller lignende. Det behøver ikke være direkte ødelagt enheder, det kan blot være de ikke lever op til den farve, de mål, den tid, det antal fejl vi vil have for det vi leverer. Kan vi levere fejl? ja det kan godt være vi har specificeret et maksimalt antal fejl for en vare og varen er altså først defekt, når antallet af fejl er overskredet. Det har der eksempelvis været specificeret for flade computerskærme da de kom frem. Producenterne havde defineret at der eksempelvis måtte være 2 pixelfejl (de små lysende prikker et skærmbillede er bygget op af).
Jeg har brugt lidt plads til at snakke om fejl og det er for at lede tankerne hen på, at defekter også kan være et term der bruges i forbindelse med serviceydelser, dokumentflow og generelt kundekontakt. Det er ikke kun når vi snakker om et fysisk produkt.

I sidste uge snakkede vi om overprocessering eller overkvalitet. Der skal selvfølgelig altid være en sammenhæng mellem det kunden ønsker og det vi leverer. Husk at kunden godt kan være teamet ved siden af dit - det behøver ikke være en ekstern kunde. Vi kan sætte kravet højere end kunden har behov for. Lad os tage en reservedel til en bil - den er monteret under motorhjelmen, så kunden vil nok ikke betale for en højglanspoleret version, men vil foretrække en del der holder i mange år.

Du skal i denne uge finde defekter i det du leder - lav din egen lille brainstorm eller gør det med dem du leder. Tag snakken op om hvad defekter er og start debatten af om i kan fjerne nogle af dem. Ved at kende dem kan i også gøre noget ved dem.

Tip: man kan systematisk arbejde med defekter, så man systematisk også kan arbejde sig tilbage og fjerne defekter. Nogle gange kan man faktisk uden meromkostning eller udgift fjerne defekter. Det er altså bedre at have en fladskærm med nul pixelfejl end 2, for at blive i eksemplet ovenfor. 

Læg især mærke til:

  • kunne du får startet snakken om defekter?
  • er snakken om defekter åben?
  • fandt du nogen?

1 2 3 4 5 6 ...7 ... 9 ...11 12