Category: "Ugens Ledelsestips"

Ugens Ledelsestips uge 43 - det der er opfattet er det kommunikerede

by Tanker-Om-Ledelse  

Sværhedsgrad: middel

Vi forsætter de næste ugers ledelsestips omkring emnet kommunikation. I sidste uge handlede ledelsestippet om vigtigheden af kropssprog, budskab, toneleje og så videre. I denne uge skal vi snakken om en god huskesætning, når det handler om kommunikation. Huskesætningen siger: "det der er opfattet, er det der er kommunikeret"

Læs dette indlæg om kommunikation og brug denne huskesætning i ugen der kommer og fremover

Tænk over:

  • Ændrer huskesætningen på din kommunikation som leder?
  • Hvem er ansvarlig for at modtageren opfatter det kommunikerede?
  • Bruger du nogle gange undskyldninger for hvorfor modtagerne ikke forstår dig?

Ugens Ledelsestips uge 42 - kommunikation og budskab

by Tanker-Om-Ledelse  

Sværhedsgrad: nem

Denne uges ledelsestip er lavet for at give dig stof til eftertanke og inspiration. Vi kan nok ikke løbe fra, at ledelse i stor udstrækning handler om kommunikation. Det kan være officiel intern og ekstern kommunikation i tale, billede eller skrift. Men vigtigst af alt er vel kommunikationen til dem man leder?

I ansigt til ansigt kommunikation er budskabet selvfølgelig vigtigt. Men ordene og selve budskabet er kun en meget lille del af den samlede kommunikation.

  • 55% er kropssprog som kropsstilling, øjenkontakt og øjenbevægelser, fakter og bevægelser
  • 38% er tonen hvormed der tales
  • 7% er ordene og budskabet

Hvis ovenstående passer, så betyder det eksempelvis at vi mister 93% af budskabet, når vi forsøger at kommunikere via email. Det betyder også at vores ord er den midste del af ansigt til ansigt kommunikation. Ordene er ikke uvæsentligt, for de giver dig en indikation af emnet. Følger du med øjnene to personer der taler sammen, kan du helt sikkert fortælle noget om personernes forhold, om de er enige osv. Du kan ikke nødvendigvis vide hvad de taler om

Betyder det så at email generelt er et dårligt kommunikationsmiddel - nej det er ganske udemærket til de rette ting!

Når du nu ved at 55% handler om kropssprog, 38% om toneleje og 7% om budskabet og det der skal kommunikeres, hvordan vil du så kommunikere dine budskaber?

Procenterne kommer fra kilden: Mehrabian and Ferris (1967). "Inference of Attitude from Nonverbal Communication in Two Channels". In: The Journal of Counselling Psychology Vol.31, 1967, pp.248-52.

Ugens Ledelsestips uge 41 - Tænk anderledes

by Tanker-Om-Ledelse  

Sværhedsgrad:  nem

Hvis vi altid gør som vi altid har gjort - vil vi altid få hvad vi altid har haft. Jeg kan ikke huske hvor citatet kommer fra, men det siger ganske godt hvad denne uges tip handler om.

Det nye år er ved at nærme sig og det er ved at være på tide at forberede målene for det næste år. Det giver sig selv at det skal være SMART mål, men denne uges ledelsestip forsøger at skubbe lidt til dig.

Som citatet siger, så kan det være man opnår noget nyt, hvis man tænker anderledes. Det er der faktisk et lille trick til at gøre. Lad os sige at vi har et tidsmål vi skal overholde (gennemløbstid, ventetid, sagsbehandlingstid eller lignende). Lad os sige målet i dag er 30 dage - vi vælger at justere målet 1 dag ned til 29. Formodentligt kræver dette ikke noget af os og vi vil anvende den samme proces vi altid har haft. Hvad ville der ske, hvis vi satte målet til 20 dage? Vi ville blive tvunget til at tænke på en anden måde og måske lave en anden proces end vi tidligere har haft. Ved at sætte mål der er langt fra de nuværende, tvinges vi til at tænke anderledes.

Tænk over citatet denne uge og ugerne frem - er der nogle steder du kan tvinge dig selv og andre til at tænke anderledes ved at sætte meget ambitiøse mål?

PS. Når vi siger mål er over ambitiøse eller uden for rækkevidde er det så måske ikke bare fordi vi ikke formår at tænke anderledes og se nye muligheder?

Ugens Ledelsestips uge 40 - effekten af "nej"

by Tanker-Om-Ledelse  

Sværhedsgrad: nem?

Fra tid til anden støder man på udfordringer som leder, hvor man ved at de skyldes ens egne eller andres tidligere svar til en medarbejder. Man har måske ikke tidligere svaret præcist nok eller prøvet at undgå at svare. Alle kan sikkert genkende den slags situationer. Det kan være man blev fanget på det forkerte tidspunkt eller det kan være man er lidt for vævende. Klar kommunikation kan forebygge den slags situationer og nogle gange er det nødvendigt med et klart "nej" fra starten. I nogle situationer vil alt andet end "nej" tolkes som en åbning og mulighed. (Der er selvfølgelig også situationer, der skal besvares med et klart "ja" !)

Jeg har selv flere gang stået i situationer, hvor en medarbejder har forventninger ud over firmaets politik, lønsystem, vilkår eller måske retningslinier. De situationer havde ikke været nødvendige, hvis lederen med det samme havde svaret "nej". Men da lederen nu allerede har åbnet muligheden, kan det være svært at komme ud af situationen på en god måde.

Det værste er sådan set, at mange af den slags situationer koster motivation og tilfredshed. Tit koster det mere på motivationen hvis det første svar ikke var præcist, end hvis der fra starten bare var sagt "nej".

Du skal i denne uge tænke på effekten af "nej" når du svarer - er der situationer hvor du skal give et klart "nej"?

Ugens Ledelsestips uge 39 - anerkendelse

by Tanker-Om-Ledelse  

Sværhedsgrad: middel

Anerkendelse vil vende tilbage med mellemrum og denne uge er det igen tid.

Anerkend en medarbejder hver dag. Skriv navnet ned til dig selv og tænk på forskellen medarbejderen gjorde efter din anerkendelse.

Inspiration: Forsøg om du kan anerkende en der gør et stort fremskridt. Det kan være en der ikke nåede målet, men sikrede en stor udvikling. det kan også være en, der bevæger sig i den rigtige retning efter måske at have stået stille eller have bevæget sig i den forkerte retning. Selvfølgelig kan det også være en anerkendelse af de "nemmere" situationer hvor det er det gode resultat.

Måske kan du endda samlet anerkende en hel gruppe?

1 2 3 4 5 ...6 ... 8 ...10 ...11 12